BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Solunumsal Yoğun Bakım ve Uygulamaları

Yoğun bakım uygulamalarının solunumsal yoğun bakım alanında, yoğun bakım ünitesine alınmış hastaların solunum sisteminden kaynaklı problemlerinin takibi ve iyileştirilmesi amacıyla çalışılır. Solunumsal yoğun bakım üniteleri kapsamında solunum sistemi kaynaklı hastalıklara çözüm aranırken, solunum sistemi fonksiyonlarının desteklenmesi işlemi gerçekleştirilir. Bu süreçte solunumsal yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara maske aracılığı ile oksijen tedavisi gibi işlemlerle beraber çok sayıda konuda müdahale edilebilir.

 Solunumsal yoğun bakım ve uygulamaları, modern tıp ve tıp teknolojisindeki ilerlemelerle beraber oldukça kapsamlı bir hal almıştır ve uygulanabilecek süreçlerin sayısı oldukça artmıştır. Ancak mesleki yeterlilik dışında bu teknolojilerin kullanımına da hakim olmak, aynı zamanda hastaya uygulanacak prosedürlerin tamamen hastanın yaşadığı duruma göre özel olarak belirlenmesini ayarlamak gerekmektedir.

Solunumsal Yoğun Bakım ve Uygulamaları Kapsamında Uygulanan Tedavi Uygulamaları Nelerdir?

Solunumsal yoğun bakım ve uygulamaları kapsamında çok sayıda tedavi süreci gerçekleştirilmektedir. Bunların başında hasta değerlendirmesi gelmektedir.

Hava yolu bakımı süreçleri de solunumsal yoğun bakım ve uygulamaları kapsamında önemli yer tutmaktadır. Trakeostomi tüpü işlemleri, endoktrakeal entübasyon, endotrakeal tüpü işlemleri, Cuss basıncı takibi, yapay hava yolu ekstübasyonu, nazal yapay hava yolu işlemleri, yardımcı konuşma valfi işlemleri, kapalı devre aspirasyon, aspirasyon riski boya çalışması ile değerlendirilmesi gibi çeşitli hava yolu bakımı süreçleri uygulanmaktadır.

Solunumsal yoğun bakım ve uygulamaları alanında akciğer volümünü güçlendiren teknikler de mevcuttur. Bunlar solunum egzersizleri, insentif spirometre, aralık pozitif basınç solunum, sürekli hava yolu basıncı, EzPAP pozitif hava yolu basıncı tedavisi, pozisyonlama, postüral drenaj, manuel teknikler, öksürme ve manuel yardımlı öksürme, zorlu ekspirasyon tekniği, aktif solunum teknikleri, pozitif ekspiratuar basınç, manuel hiperinflasyon olarak sıralanabilir.

Solunumsal yoğun bakım süreçlerinde aerosol tedavi ve oksijen tedavi de bulunmaktadır. Hasta nebülizatör sisteminin değerlendirilmesi ve hazırlanması, ölçülü doz inhaler uygulaması, oksijen tedavi sisteminin hazırlanması ve değerlendirilmesi ile oksijen aracının yenilenmesi süreçleri olarak özetlenebilir.

Diagnostik işlemler ve yanı sıra hasta izlem de solunumsal yoğun bakım uygulamalarına dahildir. Arteryel kan gazı örneği ve analizi, arteryel kateter yerleştirilmesi, pulmoner arter kateterinin hazırlanması, indirekt kalorimetre kurulumu, kalibrasyonu ve hasta sistem değerlendirilmesi, pulse oksimetrenin hazırlanması, desatürasyon çalışması ve noktürnal izlem verilerinin analizi, transkütanöz izleme sisteminin hazırlanması ve periyodik kalibrasyonu, impedans apne izlenim sistemi, pulmoner mekanikleri değerlendirilmesi ve spirometrik ölçümler ile elektrokardiyogram bu kapsamda yapılan süreçlerdir.

İnvaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon, mekanik ventilasyon başlatılması ve parametrelerinin, ek araçların, devrelerin değiştirilmesi, yüzü koyun pozisyonlama, statik basınç-akım eğrisi ile terapötik ventilatör manevrası gibi uygulamaların yanı sıra nitrik oksit sistemi, kalibrasyonu ve değerlendirilmesi ile nikrit oksit sistem parametlerinin değiştirilmesi de solunumsal yoğun bakım uygulamaları kapsamında uygulanır. Helioks sistemi hazırlığı ve değerlendirilmesi ile sürfaktan uygulaması da bu kapsamda değerlendirilmelidir.

Solunumsal Yoğun Bakım Uygulamaları Hakkında Açıklamalar

  • Nemlendirme tedavisi ile tedavi amacıyla verilen gazların hava yolundaki nemlilik düzeyiyle uyumlu olması sağlanır.
  • Oksijen tedavisi çoğunlukla hipoksi oluşmasını önlemek ve hipoksi şüphesi oluşturan belirtileri ortadan kaldırmak için kullanılır.
  • Pozisyonlama tekniği akciğer volümünü güçlendirmek, sekresyonların temizlenmesini sağlamak ve oksijenasyonun artırılması amacıyla kullanılmaktadır.
  • İnsentif Spirometre hastanın duyusal geri bildirim yolları aracılığıyla istemli derin nefes almaya yönlendirilmesini sağlayan bir araçtır.
  • Pozitif hava yolu basıncı atelektazinin önlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
  • Aralıklı pozitif basınç solunumu spontan solunumu olan hastalarda kullanılan bir uygulamadır.
  • Postüral drenaj, gravite ile sekresyonların akciğer loblarından santral hava yollarına iletilmesini sağlayan pozisyonlama yöntemidir. Hava yollarını temizleme yöntemlerinin hemen hemen hepsi, santral hava yolu mobilizasyonu için kullanılmaktadır.
  • Mekanik ventilasyon ile alveoler ventilasyonu ve arteryel oksijenasyonu oluşturmak, akciğer volümünü güçlendirmek, solunum işini azaltmak ve problemler çözülene kadar solunum sistemini destekleme süreçleri gerçekleştirilir.
WhatsApp
Top