BİZ SİZİ ARAYALIM

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Psikiyatri

Psikiyatri bölümümüzde, psikiyatrik sorunların teşhisi ile tedavisi kişiye özel olarak gerçekçi çözümlemeler bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi yaklaşımın temelinde sorunun doğru ve net olarak tanımlamasının yapılması tedavinin başarılı olması ve yine doğru tedavinin uygulanması adına oldukça önemlidir.

Psikiyatri bölümü hizmetlerimiz, alanında uzman, ihtisas sahibi hekimlerimiz tarafından bilimsel temele dayalı ve gerekli görüldüğü takdirde de diğer birimlerimiz ile koordineli olarak sunulmaktadır.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, bir hastalığı mevcut olan kişilere ve ameliyat, ağır tedavi dönemi geçirmiş ya da geçirmekte olan hastalara uygulanmaktadır. Fiziksel sağlığın, ruhsal sağlığın ayrılamaz bir bütün olduğu ve birbirini tamamladığı aynı zamanda da etkilediği anlayışına dayanmaktadır.

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, bedensel, beyinsel ve ruhsal bütünlüğün temel alındığı, bedensel olumsuzlukların, rahatsızlıkların, bedensel işlev bozukluklarının sebep olduğu ruhsal bozukluk ve ruhsal reaksiyonları tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Tüm bunlar ile birlikte ruhsal temele dayanmakta olan bedensel rahatsızlık ve şikâyetlerin ya da işlevsel sorunların teşhis ve tedavi edilmesi için çözüm odaklı olarak çalışmaktadır.

Bölümümüzüm hedefi, hastalarımıza hem fiziksel tedavi hem de ruhsal tedavinin bir arada, koordineli olarak sunulmasıdır. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, bedensel hastalığı ya da şikâyetleri mevcut olan, hastanemizde yatarak ya da ayakta tedavi almakta olan hastalarımıza yönelik şekilde ruhsal, destek sunmaktadır.

Hem çocuk hem de ergenler de görülen psikiyatrik rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve takibi yine uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde Sunulmakta Olan Psikiyatrik Tedaviler

 • Bilişsel bozukluklar: Demans (bunama)
 • Psikotik bozukluklar: Şizofreni, paranoid bozukluklar, şizoaffektif bozukluklar
 • Duygudurum bozuklukları: Major depresyon, bipolar bozukluk
 • Anksiyete bozuklukları: panik bozukluğu, özgül fobi, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk
 • Alkol ve madde kullanım bozuklukları
 • Yeme sorunları: (anoreksiya, bulimiya)
 • Evlilik ve aile danışmanlığı
 • Uyum bozuklukları
 • Gençlerde ve çocukluk döneminde öğrenme bozuklukları, okul problemleri
 • İletişim ve İlişki kurma Sorunları
 • Dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu
 • Tik sorunları
 • Enürezis, Enkoprezis
 • Sınav kaygısı, endişesi
 • Kişiler ile iletişim kurmada yaşanan sorunlar

Psikiyatrik Tedavi ve Destek İçin Hastanemiz Tarafından Uygulanmakta Olan Yöntemler

 • İlaç tedavileri
 • Psikoterapiler: destekleyici, bilişsel-davranışçı, aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı.
 • Psikiyatrik inceleme, teşhis ve tedavi için uygulanan psikolojik testler:
 • Zekâ testleri
 • Kişilik testleri
 • Beyin işlevlerini değerlendiren testler

Psikiyatri düşünce, davranış, duygu değişikliklerinin tanı ve tedavileriyle uğraşır. Tıbbi yaklaşımın özünde sorunun doğru tanımlanması çok önemlidir. Gerçekçi çözümler ancak doğru tanımlar üzerinden üretilebilir.

 • Panik ve kaygı bozuklukları
 • Öfke kontrol bozuklukları
 • Takıntı hastalıkları (OKB)
 • Bipolar bozukluklar
 • Bireysel psikoterapiler
 • Şizofreni
 • Fobiler
 • Depresyon
 • Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve okul problemleri

Psikolojik Danışma Merkezi

 • Evlilik Terapisi
 • Bireysel Yaşam Danışmanlığı
 • Aile Terapisi
 • Cinsel Terapi Kişilik Testleri
Devamını Oku.. Daha az yazı..
Top