BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Kalite Yönetim Birimi - DOKTORLARIMIZ

Kalite Yönetim Birimi Olarak Görevlerimiz

•    SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
•    Ulusal ve Uluslararası Standartlar çerçevesinde çalışmaların koordinasyonunu başlatmak
•    Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
•    Öz değerlendirmeleri yönetmek
•    Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek
•    Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek
•    Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek
•    SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak
•    Göstergelerin izlenmesi prosedürüne uygun olarak süreçleri yönetmek

KOMİTELER                              

 • HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU/ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • EĞİTİM KOMİTESİ
 • PAHAT KOMİTESİ
 • KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ
 • RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
 • KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ
 • HASTA HAKLARI KOMİTESİ

EKİPLER

 • KIRMIZI KOD EKİBİ
 • BEYAZ KOD EKİBİ
 • MAVİ KOD EKİBİ
 • PEMBE KOD EKİBİ
 • BİNA TURU EKİBİ
 • İLAÇ YÖNETİM EKİBİ
 • NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
 • ACİL DURUM AFET YÖNETİM EKİBİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MESUL MÜDÜR YARDIMCISI / KOMİTE ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REAMİNASYON UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • DAHİLİYE UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ KOMİTE ÜYESİ
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ/ KOMİTE SEKRETERİ
 • ECZACI / KOMİTE ÜYESİ
 • BİYOMEDİKAL SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • AMELİYATHANE BİRİM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • GENEL YBÜ 1 SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • YENİDOĞAN YBÜ SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • GENEL SERVİS SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • KADIN DOĞUM SERVİS SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • HASTA HAKLARI SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • PSİKOLOG / KOMİTE ÜYESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MİKROBİYOLOJİ UZMAN HEKİM / KOMİTE ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REAMİNASYON UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • GÖGÜS HASTALIKLARI UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ / KOMİTE SEKRETERİ
 • GENEL YBÜ 1 SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • GENEL SERVİS SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • AMELİYATHANE BİRİM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • OTELCİLİK HİZMETLERİ SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU/ ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • İŞ YERİ HEKİMİ / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / KOMİTE SEKRETERİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ /KOMİTE ÜYESİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU /KOMİTE ÜYESİ
 • OTELCİLİK HİZMETLERİ SORUMLUSU /KOMİTE ÜYESİ
 • TEKNİK SERVİS SORUMLUSU /KOMİTE ÜYESİ
 • BİYOMEDİKAL CİHAZ SORUMLUSU /KOMİTE ÜYESİ
 • ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ /KOMİTE ÜYESİ
 • PSİKOLOG /KOMİTE ÜYESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • İŞ YERİ HEKİMİ / KOMİTE ÜYESİ
 • GENEL KOORDNATÖR / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / KOMİTE SEKRETERİ
 • SATIN ALMA SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • OTELCİLİK DESTEK HİZMETLERİ SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • TEKNİK BİRİM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • BİYOMEDİKAL CİHAZ SORUMLUSU /KOMİTE ÜYESİ

EĞİTİM KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • KALİTE BİRİM ÜYESİ / KOMİTE SEKRETERİ
 • İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • EĞİTİM HEMŞİRESİ / KOMİTE ÜYESİ

PAHAT KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MESUL MÜDÜR YARDIMCISI/ KOMİTE ÜYESİ
 • DAHİLİYE UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • GÖGÜS HASTALIKLARI UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • RADYOLOJİ UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REAMİNASYON UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ KOMİTE ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ/ KOMİTE SEKRETERİ

KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MESUL MÜDÜR YARDIMCISI/ KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ KOMİTE ÜYESİ
 • KALİTE YÖNETİM BİRİM ÜYESİ/ KOMİTE SEKRETERİ
 • USS SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • RADYOLOJİ UZMANI/ KOMİTE ÜYESİ
 • İŞ YERİ HEKİMİ / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • RADYOLOJİ BİRİM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • ANJIO BİRİM SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / KOMİTE SEKRETERİ
 • BİYOMEDİKAL SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ

KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MİKROBİYOLOJİ UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • DAHİLİYE UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • GENEL CERRAHİ UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REAMİNASYON UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • KALP DAMAR CERRAHİ UZMANI / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ / KOMİTE ÜYESİ
 • HEMOVİJİLANS HEMŞİRESİ / KOMİTE ÜYESİ
 • KAN TRANSFÜZYON SORUMLUSU / KOMİTE SEKRETERİ

HASTA HAKLARI KOMİTESİ

 • MESUL MÜDÜR/ KOMİTE BAŞKANI
 • MESUL MÜDÜR YARDIMCISI / KOMİTE ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / KOMİTE ÜYESİ
 • HASTA HAKLARI SORUMLUSU / KOMİTE SEKRETERİ
 • AYAKTAN HASTA HİZMETLERİ SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ
 • KADIN DOĞUM SERVİS SORUMLUSU / KOMİTE ÜYESİ

 

 

KIRMIZI  KOD EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • BAŞHEMŞİRE / EKİP ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/ EKİP SEKRETERİ
 • TEKNİK SERVİS SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ

BEYAZ KOD EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • İŞ YERİ HEKİMİ / EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE / EKİP ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/ EKİP SEKRETERİ
 • PSİKOLOG / EKİP ÜYESİ
 • GÜVENLİK AMİRİ/ EKİP ÜYESİ

MAVİ KOD EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI/ EKİP ÜYESİ
 • DAHİLİYE UZMANI / EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REANMİNASYON UZMANI / EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ EKİP ÜYESİ
 • ACİL SERVİS SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ BİRİM SORUMLUSU /EKİP ÜYESİ

PEMBE  KOD EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI/ EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ EKİP ÜYESİ
 • YENİDOĞAN YBÜ SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ
 • KADIN DOĞUM SERVİS SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ
 • GÜVENLİK AMİRİ / EKİP ÜYESİ
 • TEKNİK SERVİS SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ

 

ACİL DURUM AFET YÖNETİM EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR YARDIMCISI / GENEL KOORDİNATÖR – DR. CANBULAT ONUŞ/ EKİP BAŞKANI
 • İŞ YERİ HEKİMİ – DR. ALİ DENİZELLİ /   EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMAN HEKİM – UZ. DR. OKTAY ZEKİ ÖZDİNÇ/ EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMAN HEKİM – UZ.DR. ÖZLEM ÇINAR/ EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMAN HEKİM – UZ.DR. MELEK  AKSOY SARI/ EKİP ÜYESİ
 • ACİL SERVİS HEKİMİ – UZ. DR. SEVCAN BAKİ BASKIN / EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE- HATİCE ÇAKIR / EKİP ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI  - AYŞEGÜL AKBAŞ / EKİP SEKRETER
 • PSİKOLOG- AYÇA TÜRKYILMAZ / EKİP ÜYESİ
 • GÜVENLİK AMİRİ – İSMAİL EROĞLU / EKİP ÜYESİ
 • SATIN ALMA SORUMLUSU – ONUR ALTAN / EKİP ÜYESİ
 • BİYOMEDİKAL SORUMLUSU – ALİ BUHURCU / EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ BİRİM SORUMLUSU – DAMLA PINAR AKBABA / EKİP ÜYESİ
 • GENEL YBÜ 1 SORUMLUSU – ÇİĞDEM TANAĞARDI / EKİP ÜYESİ
 • KORONER YBÜ SORUMLUSU – NURDAN HAKLI / EKİP ÜYESİ
 • KADIN DOĞUM SERVİS SORUMLSU – EBRU BİRLİK/ EKİP ÜYESİ

İLAÇ YÖNETİM EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ KALİTE DİREKTÖRÜ/ EKİP BAŞKAN
 • DAHİLİYE UZMANI/ EKİP ÜYES
 • ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI/ EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE/ EKİP ÜYESİ
 • ECZACI/FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU/ EKİP ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ/ EKİP ÜYESİ

NÜTRİSYON EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR /KALİTE DİREKTÖRÜ/ EKİP BAŞKANI
 • DAHİLİYE UZMAN HEKİM/ EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ VE REAMİNASYON HEKİMİ/ EKİP ÜYESİ
 • ÇOÇUK HASTALIKLARI UZMANI/ EKİP ÜYESİ
 • DİYETİSYEN/ EKİP ÜYESİ
 • NÜTRİSYON HEMŞİRESİ/ EKİP ÜYESİ
 • ECZACI/ EKİP ÜYESİ

BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU / EKİP ÜYESİ
 • KALİTE BİRİM ÜYESİ / EKİP ÜYESİ

ACİL DURUM AFET YÖNETİM EKİBİ

 • MESUL MÜDÜR/ EKİP BAŞKANI
 • İŞ YERİ HEKİMİ /EKİP ÜYESİ
 • BAŞHEMŞİRE /EKİP ÜYESİ
 • İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI /EKİP ÜYESİ
 • PSİKOLOG /EKİP ÜYESİ
 • SATIN ALMA SORUMLUSU /EKİP ÜYESİ
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU /EKİP ÜYESİ
 • OTELCİLİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ/EKİP ÜYESİ
 • GÜVENLİK AMİRİ/EKİP ÜYESİ
 • TEKNİK BİRİM /EKİP ÜYESİ
 • BİYOMEDİKAL SORUMLUSU/EKİP ÜYESİ
 • ANESTEZİ SORUMLU HEMŞİRESİ/EKİP ÜYESİ
 • ENFEKSİYON HEMŞİRESİ/EKİP ÜYESİ
 • KADIN DOĞUM SORUMLU EBE/EKİP ÜYESİ

 

WhatsApp
Top