BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Akciğer Kistleri (Hidatik Kistler)

Başta köpek ve kedi olmak üzere etobur hayvanların ince bağırsaklarında konak kurmuş çeşitli larva formlarının insan vücudu içine girmesi ve başta akciğer olmak üzere kist oluşturmasıyla akciğer kistleri yani hidatik Kistler gelişmektedir. Akciğer kistleri diğer bir adıyla hidatik kistler parazit temelli bir hastalıktır.

Akciğer kistlerinin oluşum sebebi son konak olarak nitelendirilen köpek, kedi, kurt, tilki gibi etobur hayvanların dışkıları üzerinden gerçekleşir. Larva formlarının yani parazitlerin son konak olarak bu hayvanların bağırsak mukozasına yapışmasıyla erişkinliğe ulaşan parazitler, hayvanların dışkılaması yoluyla milyonlarca parazit yumurtasının dışarı çıkmasıyla yayılmaktadır. Bu yumurtalar hayvanların dışkılamasıyla birlikte dışarı çıkar ve hangi mevsim ya da toprak çeşidi olursa olsun 4 günden 10 aya kadar canlı kalabilirler. Yumurtaların da çeşitli yollarla insan vücuduna yerleşmesi insan sağlığı için tehlikeli durumlar oluşturur.

Akciğer Kistleri, Hidatik Kistlerin Oluşum Süreci Nasıl Gerçekleşmektedir?

Son konaktaki larva formundaki parazitlerin yumurtalamasıyla yumurtalar yeni konaklara tutunurlar. İnsanlar da bu yeni konaklar arasında yer alabilir. Ara konakçı olarak adlandırılan bu durumda çeşitli yollar üzerinden vücuda alınan yumurtalar ince bağırsak mukozasını takip ederek portal venöz sistem aracılığı ile kan dolaşımı aktivitesine dahil olur. Bu yumurtalar büyük oranda karaciğerde kalıp karaciğer kist hidatik hastalığının gelişmesine sebebiyet verirken, bazı durumlarda da karaciğeri de geçerek akciğerlere ulaşırlar ve akciğer kistlerini oluştururlar.

Parazit yumurtaları bağlandıkları son organı konak olarak görüp burada larval dönemlerinde gelişimlerini yapmaya başlarlar ve kist hidatik denilen durum ortaya çıkar. Bu rahatsızlık hem çocuk bireylerde hem yetişkin bireylerde gerçekleşebilir.

Kist hidatik rahatsızlığının bazı durumlarda hem karaciğerde hem de akciğerde görüldüğü bilinmektedir. Bu durumda parazit yumurtaların bir kısmı karaciğerde tutunurken bir kısmı ilerlemeyi başarır ve akciğere de konaklama süreci başlatır. Bu rahatsızlıklar elbette hayvancılıkla uğraşan ülkelerde, şehir yaşamı dışında da aktif yaşam alanlarının çok olduğu ülkelerde ve hijyen konusunda geride kalmış ülkelerde daha çok görülmektedir.

Akciğer Kistleri, Hidatik Kistler Hangi Belirtileri Gösterir?

Hidatik kistlerde, kistlerin gelişim dönemlerinde hastalar çoğu zaman herhangi bir komplikasyon ile karşılaşmaz ve yakınma duymaz. Ancak hidatik kistlerin büyüyüp gelişmesi ve patlama noktasına gelmesiyle çeşitli yakınmalar doğabilir. Özellikle hidatik kistlerin patlamasıyla birlikte enfeksiyon üzerinden çok sayıda problem doğabilir. Ateş, kilo kaybı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, nefes darlığı, öksürük, baş ağrısı, işitme, görme ve algılama ile koordinasyon problemleri gibi çok sayıda farklı alanda belirtiler görülebilir.

Kist hidatik rahatsızlığı akciğerde daha erken belirtiler de gösterebilir ve daha büyük bir görüntü de kazanabilir. Aynı zamanda akciğerde gelişen kist hidatik konumuna bağlı olarak öksürük ile tesadüfen dışarı atılabilir. Uzun süren kist hidatik dönemleri çeşitli deri rahatsızlıklarına da sebebiyet verebilir ve astım gibi problemlerin doğmasına neden olabilir.

Akciğer Kistleri, Hidatik Kistler Nasıl Teşhis Edilmektedir?

Akciğerde yerleşmiş kistik yapılar akciğer grafileri ve göğüs tomografisiyle teşhis edilebilir. Kan tetkikleriyle desteklenebilen bu teşhis sürecinin net olması operasyonel işlemler sonucu gerçekleşir.

Akciğer Kistleri, Hidatik Kistler Nasıl Tedavi Edilmektedir?

Akciğer kistlerinde kesin tedavi uygulaması da aynı şekilde cerrahi müdahaleler ile gerçekleşir. Akciğerde yerleşmiş hidatik kistler cerrahi operasyon ile dışarıya çıkarılır ve ameliyat sonrası koruyucu medikal uygulamalar takip edilir. Bu süreçte akciğer dokusuna hasar vermeden kist hidatik dışarıya alınmalıdır. Bunun için de kist ya da kistler ya doğurtularak dışarıya çıkarılır ya da tıbbi bir iğne yardımıyla içindeki zararlı malzeme boşaltılır ve kapsül dışarıya alınır. Ardından akciğer içindeki boşluk dikilerek ameliyat süreci sonlandırılmaktadır.

WhatsApp
Top