BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

EL HİJYENİ TANIMI VE KAPSAMI:

Dünya Sağlık Örgütü tanımı: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel bir tanımdır.

El hijyeni: El yıkama, antiseptikle el yıkama, antiseptikle el ovalama veya cerrahi el antisepsisini kapsayan genel bir tanımdır.

EL HİJYENİNİN HASTANE İÇİN ÖNEMİ:

El hijyeni sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların (SHİİ) ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının önlenmesinde en önemli ve en basit infeksiyon kontrol önlemidir. Bu tür enfeksiyonların önlenmesi sağlık kuruluşu olan hastanemizde öncelikli amacımızdır.

EL HİJYENİ İLE İLGİLİ HASTANE HEDEFLERİMİZ:

Her yıl bölüm kalite hedefleri belirlenirken; el hijyeni uyumu için yıllık olarak ulaşmak istediğimiz el hijyeni uyum hedefimizi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Bölüm Kalite Sorumluları tarafından belirlenir.

EL HİJYENİ İLE İLGİLİ TEMEL SORUMLULUKLARIMIZ YÖNETİCİLERİMİZİN SORUMLULUKLARI:

El hijyeni sağlamak için malzemelerin sağlanması, el hijyeni uygulamaları için gerekli fiziksel koşulları sağlama, ilgili komite ve çalışan geri dönüşlerinde istenilen düzeltici / önleyici faaliyetlerde yönetime düşen sorumlulukları ile ilgili yönetsel ve finansal destek vermek. El hijyeni eğitimlerinin yapılmasına, çalışanların uyumu ve motivasyonu için destek olmak ve el hijyeni uyum oranlarını kontrol etmek.

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI:

Sağlık Hizmetleri İlişkili Enfeksiyonlarının önlenmesi, hasta ve çalışan güvenliği sağlanması için el hijyeni (gerektiğinde, uygun teknik ile doğru ve etkili el hijyeni) sağlamak. Hasta ve yakınlarına el hijyeni eğitimleri vermek.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME STRATEJİMİZ:

El hijyeninin önemi, el hijyeni endikasyonları, el hijyeni sağlama yöntemleri ve uygulama, eldiven kullanımı ile ilgili kurallar, el antiseptikleri ile ilgili genel bilgiler, ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’, alkol bazlı el antiseptikleri ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında çalışanlara sürekli eğitimler yapılmaktadır. Eğitimler; meslek grupları ve bölümlere, çalışanların bilgi ve davranış düzeylerine göre yıllık olarak planlanıyor. Aylık olarak değerlendirilen el hijyeni uyum oranlarına ve yaşanan ekstra olaylara göre eğitimler tekrarlanıyor. İşe yeni başlayan çalışanlara genel oryantasyon programı içinde el hijyeni eğitimi yapılıyor. Hastanemizin tüm bölümlerinde el hijyeni uygulamasına yönelik uyarıcı mesajlar mevcuttur. Her lavoba yanında ‘’El Hijyeni İçin 5 Endikasyon’’ ve ‘’El Yıkama Tekniği’’ görselleri asılıdır. El hijyeni uyumu için sürekli gözlem yapılmaktadır. Gözlemler sonucunda ‘’El Hijyeni Uyum Oranı’’; 3 aylık raporları, yönetime, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, İş Güvenliği Kurulu, Çalışan Güvenliği Komitesi ve ilgili çalışanlar ile paylaşılmaktadır. Hedeflere ulaşılamama nedenleri hakkında çalışanların görüşleri ve sorunları alınarak, gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır. Çalışanların ‘’El Hijyeni Bilinci ve Uygulama Düzeyi ‘’ ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçekler ile yılda bir ölçülür.

EL HİJYENİ İLE İLGİLİ DOKUMANLARIMIZ:

Hastane çalışanlarının el yıkama prensipleri ‘’EN.TL.04 El Hijyeni Talimatı’’ na göre, steril gömlek giyme ve eldiven giyme prensipleri de ‘’AH.TL.12 Steril Giyinme ve Giydirme Talimatı’’ ‘na göre yapılır. Çalışanların el hijyeni izlem ve takibi ‘’EN.FR.59 El Hijyeni Uyum Değerlendirme formu’’ ile yapılır.

EL HİJYENİ KOORDİNATÖRÜMÜZ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

WhatsApp
Top