BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Kan Hastalıkları

Kan hastalıkların çok geniş bir kapsamda incelenmektedir. Lenfoma, multiple miyelom, akut ve kronik lösemi gibi ciddi rahatsızlıklardan anemi gibi rahatsızlıklara kadar çok sayıda kan hastalığı bulunmaktadır.

Kan Nedir?

Plazma içinde dağılmış halde bulunan kan hücrelerinden meydana gelmektedir. Plazma ise çok sayıda kimyasal maddenin çözündüğü su olarak nitelendirilmiştir ve içinde proteinler, hormonlar, mineraller, vitaminler, elektrolitler, antikolar barındırmaktadır.

Kan hücreleri içinde kırmızı kan hücreleri, trombositler ve beyaz kan hücreleri yer almaktadır. Bu kan hücrelerinin işlevleri arasında oksijeni vücudun tüm hücrelerine hemoglobin ile taşımak, vücudun zarar gören bölgesindeki kanamayı durdurmak adına pıhtılaşma sağlamak yer almaktadır.

Kan Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?

Kan hastalıkları arasında çok sayıda anemi hastalığı, kan kanserleri, alyuvar hastalıkları, trombosit eksikliği, kronik lenfositer lösemi, kronik miyelositer lösemi, lenfoma, miyelofibrozis, polisitemi vera ve depo hastalıkları gibi çok sayıda hastalık bulunmaktadır. Kan hastalıkları olan anemide kişilerin çarpıntı yani kalp atışında artış ve kalp atışılın duyulması gözükebilir. Bu durum anemi ve anemi oluşumuna sebep olan kötücül hematolojik hastalıklar sebebiyle gerçekleşebilir. Anemilerin görülmeleri başka hastalıklar ile de ilişkili olabilir. Özellikle dalağın büyümesi ile görülen kan ve lenf bezi hücrelerindeki anormal çoğalma buna örnek olarak verilebilir. Bu da hastalarda halsizlik ve yorgunluk gibi yakınmalar ortaya çıkaracaktır.

Anemi ile birlikte kalp yetmezliği gelişmesi ihtimali de söz konusudur. Aynı zamanda lenf bezlerinin akciğer ve hava borusu üzerine bası yapması da gözlemlenen komplikasyonlar arasındadır. Bu durum hastalarda nefes darlığı şikayetinin gelişmesine neden olabilir.

Anemi ile sarılık ihtimali de söz konusudur ve bunun temelinde karın içinde büyüme göstermiş lenf bezlerinin karaciğer ve safra yollarına yaptığı baskı bulunmaktadır. B12 ve folik asit eksikliğinden kaynaklanan bir anemi söz konusuysa aynı şekilde sarılık ihtimali söz konusu olabilir.

Deri ve mukoza üzerindeki sarılığa ek olarak, yine aynı bölgelerde solukluk gelişmesi de anemiden kaynaklı olabilir. Aynı zamanda bu durum kan hücrelerinin eksik veya işlevsiz üretildiği hastalıklarda yani kan hastalıkları olan kan kanserleri ve özellikle akut lösemilerde görülmektedir.

Kan Hastalıkları Tedavisi

Kan hastalıklarında, kan kanserlerinde kemoterapi tedavisi kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu tip kan hastalıklarının tedavisinde kök hücre tedavisine de başvurulabilir. Demir eksikliği kaynaklı gelişen anemilerde ve bu tip tedavi uygulamalarının kullanıldığı kan hastalıklarında, hastaların çeşitli tırnak bozuklukları yaşadıkları görülmüştür. Aynı zamanda bu tip ağır tedavi yöntemlerinin kullanıldığı kan hastalıklarında hastaların kilo kaybı yaşadıkları da gözlemlenmektedir.

Kan Hastalıklarının Neden Olabileceği  Komplikasyonlar Nelerdir?

Anemi çeşitleri arasında alyuvarların hızlı yıkımının yaşandığı anemiler ve B12 vitamini eksikliğinden ve demir eksikliğinden kaynaklanan anemiler de bulunmaktadır. Bu hastalıkların ateşli yakınmalar gösterdiği bilinmektedir. Akdeniz anemisi kan hastalığında da ayak ülseri ihtimali söz konusudur.

Kan hastalıklarından bir diğeri olan trombositopeni hastalığında yani sonradan veya doğuştan olacak şekilde kandaki pıhtılaşma işlevini yerine getiren trombositlerin azlığı hastalığında deride kanamalar görülmesi mümkündür. Ciddi kan hastalıklarından biri olan kan kanserleri, lenf bezlerinde büyüme oluşumunu tetikleyebilir.

Yukarıdakilere ek olarak kan hastalıkları damarlarda pıhtılaşma oluşmasına, dil üzerinde düzleşme oluşmasına, diş eti şişliklerine, eritromelalji hastalığına, akut gut hastalığına, hematüriye, safra kesesi taşları oluşumuna ve karaciğer büyüklüğüne sebep olabilir. Tüm bu rahatsızlıklar farklı organları ve farklı sistemleri etkileyen hastalıklar olmakla beraber, her birinin bunlardan başka hastalıklarla da ilişki olduğu söylenebilir. Dolayısıyla kan hastalıklarıyla mücadele etmek demek her zaman için oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Hem hasta hem de profesyonellerin üzerine düşeni yapması gerektiği, ihmal kabul etmeyen hastalıklar içermektedir.

WhatsApp
Top