Meme Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

24 Ocak 2020

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Çağın hastalığı olarak tanımlanan bu kanser türü nadir olarak erkeklerde de görülmektedir. Bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri tedavi yöntemleri ve daha fazlası için hastanemizi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Meme Kanseri Nedir?

Meme dokusu içerisinde yer alan süt kanallarında  kanser hücrelerinin oluşumu ve çoğalması meme kanseri olarak adlandırılır. Bu kanser hücreleri başlangıçta yavaş ilerlediği için bu hastalık başta belirti vermez. Rutin kontrollerini yaptırmayan kadınlarda bu hastalığın erken teşhis edilmesi oldukça zordur.

Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Meme kanserinin en belirgin belirtisi memede bir kitlenin ele gelmesidir.

 • Meme ucunda kızarıklık, döküntü veya yara oluşumu
 • Meme ağrısı
 • Meme başında şekil bozukluğu, meme boyutunda gözle görülür farklılık
 • Halsizlik
 • Meme başından kanlı veya kansız akıntı gelmesi

Meme Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

 • Kadın olmak birinci dereceden risktir.
 • 15-16 yaşından önce radyoterapi tedavisi görmek ileride meme kanseri riskini artırmaktadır.
 • Uzun süreli sigara ve alkol kullanımı
 • Spordan uzak hareketsiz bir yaşam
 • Obezite
 • İleri yaş
 • Meyve ve sebze tüketimin azlığı

Meme Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Meme kanserinin türü yapılan patolojik incelemeler sonucu belirlenir. Meme kanserinin en erken aşama 2 çeşidi vardır; duktal karsinoma in situ (DCIS) ve lobüler karsinoma in situ (LCIS). Süt üreten bezlerden (lobül) gelişen kanser lobüler karsinom olarak adlandırılıyor. Lobüler karsinom da yayılma özelliğine göre ikiye ayrılıyor. Yayılma özelliği yoksa in situ formda yayılma potansiyeli varsa invaziv formda oluyor.

 • Duktal Karsinom: Mauyenede kendini belli etmiyor. Momografi ile tespit edilir. Süt kanallarının iç kısmında yayılan kanser hücreleridir. Meme kanserinin en sık görülen çeşididir. Süt kanalının içinde gelişirse duktal karinom in situ olarak isimlendirilir. Kanser kanalının dışında yayılırsa invaziv duktal karsinom olarak isimlendirilir.
 • Lobüler Karsinom: Memede süt üretiminin başladığı lobüllerdeki hücrelerin anormalleşmeye başlamasıdır. Meme kanseri oluşma riskini 8-10 kat artıran önemli bir belirtidir. Hastalar kontrol ve yakın takip altında tutulmaktadır.

Meme Kanseri Evreleri

Meme kanserinde 4 evreden bahsedilebilir. Evre I, II ve bazı evre III tümörler erken evre meme kanseri kabul edilir. Evre III tümörlerinin bir kısmı ile evre IV tümörleri ise meme kanserinde ileri evre olarak adlandırılır.

 • Evre 0 – DCIS
 • Evre I : Tümör 2 cm’den küçük ve henüz lenf nodlarına sıçramamış.
 • Evre II : Tümör 2- 5 cm arasında bir büyüklükte olup çevredeki lenf nodlarına sıçramış ya da sıçramamamış olabilir.
 • Evre III: Çevredeki lenf bezlerine daha fazla yayılmış demektir
 • Evre IV: Diğer organlara (kemik, karaciğer, beyin, akciğer) veya kemiğe, uzaktaki lenf nodlarına metastaz yapmış demektir.

Meme Kanseri Tanı Yöntemleri

Hastanın tıbbi öyküsü dinlenildikten sonra fiziki muayene yapılır. Daha sonra mamografi, ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile tetkikler istenebilir. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtardığı  için doktor muayenesi ile tedbir almak önem taşır.