Hakkında


Eğitim:

Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dernekler:

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu başkanlığı

Araştırma Alanları

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

Yönetilen Tezler

ÇALKAVURİ.T. , APAYDINA.Z. ,Hemodiyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezlikli hastalarda biyosentetik greft ile oluşturulmuş arteriovenöz fistülerin orta dönem sonuçlarının retrospektif analizi, Tıpta Uzmanlık M.BALAKİSHİEV (Öğrenci), 2015

ÇALKAVURİ.T. , Derinvenöz trombozla başvuran hastalarda tromboza genetik yatkınlığın araştırılması, Tıpta Uzmanlık, B.EYGİ(Öğrenci),2010

 

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

-Distal aort cerrahisinde interkostal arter kliplenmesi ve total rezeksiyon

APAYDINA.Z. , İSLAMOĞLUF., POSACIOĞLU H., ÇALKAVUR İ.T. , YAĞDIT.,ATAY Y., ENGİN Ç., AYIKM.F. , DURMAZ İ.

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR

SURGERY, cilt.15, ss.36-40,2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

-Durmaz İ, Yağdı T, Çalkavur T, Mahmudov R, Apaydın A, Posacıoğlu H, Atay Y, Engin Ç, Prophylactic

Dialysis In PatientsWith Renal Dysfunction Undergoing On Pump Coronary Artery Bypass Surgery

Ann Thorac Surg 2003 75 859 864

DURMAZ İ., YAĞDI T., ÇALKAVURİ. T. , MAHMUDOV R., APAYDINA.Z. , POSACIOĞLU H., ATAY Y., ENGİN Ç.

Annals Of Thoracic Surgery,2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

-Tetik Ö, Yağdı T, İslamoğlu F, Çalkavur T, Posacıoğlu H, Atay Y, Ayık F, Canpolat L, Yuksel M, The effects of L Carnitine on spinal cord ischemia reperfusion injury in rabbits Thorac Cardiov Surg 2002 50 11 15

TETİK Ö., YAĞDI T., İSLAMOĞLU F., ÇALKAVURİ. T. , POSACIOĞLU H., ATAY Y., AYIK M.F.

Thoracic And Cardiovascular Surgeon,2002 (SCIExpanded İndekslerineGirenDergi)

-Alograft aortic root replacement for aortic valve endocarditis with aortopulmonary fistula

Calkavur T., Yagdi T., Islamoglu F.,Atay Y.,Nalbantgil S., Ozbaran M.

JAPANESEHEARTJOURNAL, cilt.42, ss.261-264,2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

-Yağdı T Nalbantgil S Ayık F Apaydın A İslamoğlu F Posacıoğlu H Çalkavur T Atay Y Büket S

Amiodarone reduces the incidence of atrial fibril ation after coronary artery bypass grafting J

Thorac Cardiovasc Surg 2003 125 6 1420 1425

YAĞDI T., NALBANTGİL S., AYIKM. F. , APAYDINA.Z. , İSLAMOĞLU F., POSACIOĞLU H., ÇALKAVURİ. T., ATAY Y., BÜKET S.

J Thorac Cardiovasc Surg,2003 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

-Penetran Kalp Yaralanmaları

ÇIKIRIKÇIOĞLU M., YAĞDI T., POSACIOĞLU H., ÖZKISACIK E.A. , ÇALKAVURİ.T. , ATAY Y., ÇAĞIRICI U., ÖNOL B.

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi - Turkish Journal Of Trauma Surgery, cilt.6, ss.189-192,2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-Timomatöz Myastenia Graviste Genişletilmiş Timektomi Sonuçları

BADAK M. İ. ,ÇAĞIRICI U.,ÇALKAVUR İ.T. ,TELLİ A., DURMAZ İ., ÖNOL B.

Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi - Turkish Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, cilt.7, ss.52-56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-İnfiltrasyon ve Nükslerle Seyreden Akciğerin İnflamatuar Psödotümörü Olgu Sunumu

ÇAĞIRICI U., ÇALKAVURİ. T. , GÖKSEL T., VERAL A., ANACAK Y., BİLKAY Ö.

Solunum Hastalıkları, cilt.10, ss.192-196,1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-İnfiltrasyon ve nükslerle seyreden akciğerin inflamatuvar psödotümörü Olgu sunumu

ÇAĞIRICI U., ÇALKAVUR İ.T. , GÖKSEL T., VERAL A., ANACAK Y., Bilkay Ö.

Solunum Hastalıkları, cilt.10, ss.192-196,1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

-Toraks Travmaları 6 Yıllık Deneyimlerimiz

ÇAĞIRICI U., UÇ H., ÇALKAVUR İ.T. , GÜRCÜN U., BADAK M. İ. ,BİLKAY Ö., TELLİ A., DURMAZ İ.

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi -Turkish JournalOfTrauma Surgery, cilt.4, ss.248-252,1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

 

Kitap &Kitap Bölümleri

-Abdominal aort anevrizmaları

BUKET S., ATAY Y., ÇALKAVUR İ.T. , Mahmudov R., BILKAY O.

Aort Cerrahisi, Büket S, Yağdı T, Editör, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, ss.347-397,2003

-Aort diseksiyonları

BÜKET S., ATAY Y., ÇALKAVUR İ.T. , Sarıbülbül O., ALAYUNT A.

Aort Cerrahisi, Büket S, Yağdı T, Editör, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş, İstanbul, ss.133-198,2003

-Distal Aort Cerrahisi Komplikasyonları

BÜKET S., YAĞDI T., ÇALKAVUR İ.T. , ÇAĞIRICI U .

Aort Cerrahisi, SUAT BÜKET, TAHİR YAĞDI, Editör, Yüce Yayım,2003

 

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Mezenter İskemide Prostetik Greft Baypas Uygulamaları: Tek Merkez Deneyimi

YUSİFOV R., IRAK O., KAYA Ş., ERTUGAY S., ÖZTÜRK P., OĞUZ E., POSACIOĞLU H., ÇALKAVUR İ.T.

18.ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİKONGRESİ9.ULUSAL FLEBOLOJİKONGRESİ,Girne,Kıbrıs

(Kktc),9 -12Kasım2017, cilt.26, ss.12-13

-AKUT SEMPTOMATİK İNTERNAL KAROTİS DARLIĞINDA ACİL KAROTİS ENDARTEREKTOMİ

DENEYİMLERİMİZ

KÜÇÜKYILDIZH., GÜLER A.,OĞUZ E.,POSACIOĞLUH.,ÇALKAVURİ.T. ,ÇELEBİSOYN.,ŞİRİNH.

7.ALİ ÖZEREN BEYİN DAMAR HASTALIKLARI OKULU, Türkiye,26 -28Mayıs2017

-Abdominal aort anevrizması tanısı alan hastalarda açık cerrahi ve endovasküler yaklaşımın

sonuçlarının karşılaştırılması

AKBAŞ D., GÜLVER H., ASİYE D., POSACIOĞLU H., ÇALKAVUR İ.T. ,APAYDIN A.Z.

17.UlusalVasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Kongresi & 8.Ulusal Fleboloji Kongresi, Türkiye, 29 Ekim-01 Kasım 2015

-Root preservation versus replacement in acute type A aortic dissection

CİRBAN Y., APAYDIN A.Z. , İSLAMOĞLU F., POSACIOĞLU H., ATAY Y., ÇALKAVUR İ.T. ,YAĞDI T.,BUKET S.

Aortic Surgery SymposiumIX,April22-23,NewYork,USA,2004.,22 -23Nisan2004

-Perioperative risk factors for type A aortic dissections: Analysis of 182 consecutive patients

POSACIOĞLUH., İSLAMOĞLUF.,YAĞDIT.,ÇALKAVURİ.T. ,BUKETS.

Aortic Surgery SymposiumIX,April22-23,NewYork,USA,2004.,22 -23Nisan2004

-Experience with aortic dissections occurring late after previous cardiac surgery

POSACIOĞLUH.,APAYDINA.Z. , İSLAMOĞLUF.,ARPAÇAYA.,YAĞDIT.,ÇALKAVURİ.T. ,BUKETS.

Aortic Surgery Symposium IX, April22-23, NewYork, USA,2004., 22 -23Nisan2004

-Infections of the inguinal region in vascular surgery and alternative techniques

POSACIOĞLU H.,APAYDIN A.Z. , İSLAMOĞLU F.,ÇALKAVUR İ.T. ,YAĞDI T.,ATAY Y.,DURMAZ İ.

52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İstanbul, Türkiye, 07 Kasım 2003, ss.154

-Impact of organmalperfusion onmortality andmorbidity in acute proximal aortic dissection

ATAY Y., YAĞDI T., ÇALKAVUR İ.T. ,APAYDIN A.Z. ,POSACIOĞLU H., ENGİN Ç., İYEM H., ÖZBARAN M.,YÜKSEL M., BÜKET S.

52nd InternationalCongress of theEuropeanSociety for Cardiovascular Surgery, İstanbul,Türkiye,07 Kasım 2003, ss.70-71

-Predictors of mortality and morbidity in distal arch and proximal aortic aneurysmsurgery

İSLAMOĞLU F.,POSACIOĞLU H.,APAYDINA.Z. ,ÇALKAVURİ.T. ,YAĞDI T., ATAY Y., ENGİN Ç., TELLİ A., BÜKET S.

52nd International Congress of theEuropeanSociety for Cardiovascular Surgery, İstanbul,Türkiye,07Kasım 2003, ss.186

-Intestinal ischemia fol owing abdominal aortic aneurysmsurgery: incidence and role of surgical

technique

İSLAMOĞLU F., ENGİN Ç., YAĞDI T., ÇALKAVUR İ.T. , PEKTOK E.,TELLİ A., BUKET S., DURMAZ İ.

The 12th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery,April18-22, İstanbul,Turkey,2004.,18 Nisan2004 -22Nisan2003

-Analysis of perioperative variables in patients undergoing distal arch and the proximal descending

aortic aneurysmrepair through left chest

POSACIOĞLU H., APAYDIN A.Z. , İSLAMOĞLU F., YAĞDI T., ÇALKAVUR İ.T. ,ATAY Y., BÜKETS.

Aortic Surgery SymposiumVI I,NewYork,AmerikaBirleşikDevletleri,02Mayıs2003, ss.180

-Perigraft to right atrial shunt by using autologous pericardium

POSACIOĞLU H., APAYDIN A.Z. , ÇALKAVUR İ.T. ,YAĞDI T.

Aortic Surgery Symposium VI I,NewYork,Amerika Birleşik Devletleri,02 Mayıs 2002, ss.202

-Cardiac hydatid cyst in the left ventricle

YAĞDI T., KARA E., ÇALKAVUR İ.T., ENGİN Ç., TELLİ A., BİLKAY Ö.

XXth InternationalCongress ofHydatology,Aydın,Türkiye,04Haziran2001, ss.108

-Akciğer Parankim Rezeksiyonlarından Sonra Oluşan Hava Kaçaklarının Azaltılmasında Yeni Bir

Teknik

ÇAĞIRICI U., YETKİN U., GÖKSEL T., BİLAÇEROĞLU S., ÇIKIRIKÇIOĞLU M., ÇALKAVUR İ.T. , BİLKAY Ö.

5.Ulusal Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye,20 -24Ekim1998, cilt.49, ss.85-89

Results of thoracic aortic operation in patients aged 70 years or older

BÜKET S., YAĞDI T., POSACIOĞLU H., ÇALKAVUR İ.T. , ATAY Y., MAHMUDOV R., HAMULU A.

2nd International Meeting of the Onasis Cardiac Surgery Center, Atina, Yunanistan,07Aralık2000, ss.163

-Intraaortic solution trial to prevent ischemic spinal cord injury

TETEİK Ö., ATAY Y., ÇALKAVUR İ.T. , YAĞDI T., İSLAMOĞLU F.,KESTELLİ M., YILIK L., ÖZBEK C., BÜKET S.

49thESCVS (European Society for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Almanya, 24Haziran 2000, ss.150

-Cryopreserved arterial homogreft usage in vascular graft infections

ATAY Y., YAĞDIT.,ÇALKAVURİ.T. ,ÇIKIRIKÇIOĞLUM., İSLAMOĞLUF.,TELLİA.,ALAYUNTA.,ÖZBARANM.,

DURMAZ İ.

49thESCVS (EuropeanSociety for Cardio-Vascular Surgery) Congress, Dresden, Almanya, 24 Haziran 2000, ss.175

-Impact of hypertension on earlymortality and neurologicmorbidity after aortic surgery

YAĞDIT.,NALBANTGİL S.,ÇIKIRIKÇIOĞLUM.,ATAYY., İSLAMOĞLUF.,ÇALKAVURİ.T. ,POSACIOĞLUH.

Turkish-ItalianJointMeetingOnHypertension&Atherosclerosis,Antalya,Türkiye,30Mart2000, ss.13

-Independent association between preoperative creatinine level and earlymortality and acute renal

failure fol owing open-heart surgery

YAĞDIT.,POSACIOĞLUH.,ÇALKAVURİ.T.,ATAYY.,ÇIKIRIKÇIOĞLUM.,OZKISACIKE.,ALATİ.,TELLİA.,YUKSE M., ÖZBARANM.,etal.

IVthCongress ofBalkanCitiesAssociationofNephrology,Dialysis,TransplantationandArtificialOrgans, İzmir, Türkiye,14Kasım1999, ss.116

-TimomatözMiyastenia Gravisli Olgularda Genişletilmiş Timektomi ile Tedavi Sonuçları

BADAKM. İ. ,ÇAĞIRICIU.,ÇALKAVURİ.T. ,TELLİA.,DURMAZ İ.,BİLKAYÖ.

Toraks Derneği II .Yıllık Kongresi,Türkiye,6 -10Mayıs1998, cilt.7, ss.52-56

-Toraks Travmaları: 6 Yıllık Sonuçlarımız

ÇAĞIRICIU.,UÇH.,ÇALKAVURİ.T. ,GÜRCÜNU.,BADAKM. İ. ,BİLKAYÖ.,TELLİA.,DURMAZ İ.

II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kungresi (Uluslararası Katılımlı),Türkiye,30Eylül -04Ekim1997, cilt.4, ss.248- 252

-Progresif Seyirli Lokal İnvazyon Gösteren Bir İnflamatuar Psödotümör Olgusu

ÇAĞIRICIU.,ÇALKAVURİ.T. ,GÖKSEL T.,VERALA.,ANACAKY.,BİLKAYÖ.

Toraks Derneği I .Yıl ıkKongresi,Türkiye,6 -10Mayıs1998

-Akciğer rezeksiyonlarından sonra oluşan parankimal hava kaçağının azaltılmasında yeni bir teknik

ÇAĞIRICIU.,YETKİNU.,GÖKSEL T.,Bilaçeroğlu S.,ÇıkrıkçıoğluM.,ÇALKAVURİ.T. ,BilkayÖ.

5.UlusalGöğüsKalpDamar veCerrahisiKongresi,Antalya,Türkiye,01Ocak1998

-Progresif seyirli lokal invazyon gösteren bir inflamatuvar pseudotümör olgusu

ÇAĞIRICIU.,ÇALKAVURİ.T. ,GÖKSEL T.,VERALA.,ANACAKY.,BİLKAYÖ.

ToraksDerneği İkinciKongresi,Antalya,Türkiye,01Ocak1998

-Four years’ experience with the revised Edwards-Duromedics bileaflet valve prosthesis

ÖZBARANM.,ÇALKAVURİ.T. ,YAĞDIT.,ATAYY.,POSACIOĞLUH.,BOĞAM.,BAKALIMT.,BILKAYO.,TELLİA.

IXthAnnualTurkish-GermanJointSymposiumonCardiovascular Surgery andCardiology,Dresden,Almanya,10 Ekim1997, ss.18

-Neurological outcome of retrograde cerebral perfusion as an adjunct to deep hypothermic

circulatory arrest in treatment of aortic disease

ÇALKAVURİ.T. ,YAĞDIT.,ATAYY.,POSACIOĞLUH.,BOĞAM.,YUKSELM.,ÖZBARANM.,BİLKAYÖ.,BUKETS.,

DURMAZ İ.

InternationalCongress ofThorax Surgery,Atina,Yunanistan,01Ağustos1997, ss.12

-Simple and cost-effectivemethod to produce gas jet for non pump coronary artery bypass surgery

POSACIOĞLUH.,ATAYY.,YAĞDIT.,ÇALKAVURİ.T. ,BUKETS.,HAMULUA.,BİLKAYÖ.

WorldCongress onMinimaly InvasiveCardiac Surgery,Paris,Fransa,28Mayıs1997, ss.11

Atay Y, Buket S, Tokat Y, Calkavur T, Yagdi T, Bilkay O, Durmaz I, “Open Surgical Technique in the

Treatment of Thoracal/Thoracoabdominal Aortic Aneurysms”

ATAYY.,BÜKETS.,TOKATY.,ÇALKAVURİ.T. ,YAĞDIT.,BİLKAYÖ.,DURMAZ İ.

Turkish-GermanVI . JointSymposiumCardiovascular Surgery andCardiology,September 28th-1st,Duisburg,

Germany,1995.,Duisburg,Almanya,28Eylül1995, ss.1

-Open Surgical Technique in the Treatment of Thoracal/Thoracoabdominal Aortic Aneurysms

ATAYY.,BUKETS.,TOKATY.,ÇALKAVURİ.T. ,YAĞDIT.,BILKAYÖ.,DURMAZ İ.

Turkish-GermanVI . JointSymposiumCardiovascular Surgery andCardiology,September 28th-October 1st, Duisburg,Germany,1995,28Eylül -01Ekim1995

Desteklenen Projeler

AKÇAMT. İ. ,ÖZDİLA.,ÇAĞIRICIU.,ÖZBARANM.,ÇALKAVURİ.T. ,YükseköğretimKurumlarıDestekliProje,AKCİĞER NAKLİVEKALPDAMARCERRAHİSİOPERASYONLARINDAOTOLOGKANNAKLİNİNÖNEMİ,2016 -2019

WhatsApp
Top