Hakkında


Eğitim:

Lisans: Gülhane Tıp Fakültesi - 1992
Uzmanlık: Gülhane Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı - 2001
2004 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent oldu.
 

-2004 yılında ABD Iowa Üniversitesi KBB Kliniğinde 1 yıl süre ile kulak hastalıkları ve cerrahisi alanında çalıştı ve araştırmalar yaptı.

-House Ear Institute-Los Angeles ve Massachusetts Eye and Ear Infirmary-Boston’da gözlemci doktor olarak bulundu.

-Yerli ve yabancı yayınlarının yanısıra kongrelerde eğitici olarak görev yaptı.

-2009-2012 yılları arasında T.C. Washington Büyükelçiliği’nde sağlık ataşesi olarak görevlendirildi. Bu dönemde George Washington Üniversitesi KBB Kliniğinde çalışmalarda bulundu.

İlgi Alanları:

-Kulak hastalıkları ve cerrahisi
-Başdönmesi (vertigo) ve denge bozuklukları
-Burun ve sinüs hastalıkları

Tıpta Uzmanlık Tezi: 

  • “Ratlarda Trakeal Rezeksiyon Ve Uç Uca Anastomozun Değerlendirilmesi” - 2011,             GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

  • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Ödüller :

  • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Deneysel KBB Tıp Ödülü: Birincilik Ödülü: Rat Fasiyal Sinirinin Flöresan İşaretleyicilerle Retrograd Boyanması, KBB’da Harvard Uygulamaları 3. Sempozyumu, 17-21 Mayıs 2006, Kuşadası
WhatsApp
Top