Hakkında


Lisans : Akdeniz Üniversitesi 
Uzmanlık : Dokuz Eylül Üniversitesi 


Yaptığı Araştırmalar:
1. CFTY720D2301 Relapsing-remitting multipl skleroz hastalarında günde bir uygulanan FTY720'nin 1.25 mg ve 0.5mg'ının plaseboya karşı etkinlik ve güvenliliğini karşılaştırmak için 24 aylık, çift kör randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü, paralel grup çalışması. (30.11.2006-19.11.2009)
2. CFTY720D2399: Multipl sklerozun atakla seyreden formlarının görüldüğü hastalarda günde bir kez oral olarak uygulanan 0.5 mg fingolimod’un (FTY720) uzun süreli güvenlilik ve tolerabilitesini değerlendiren tek kollu, açık etiketli, çok merkezli bir çalışma. (02.2009-08.2011)
3. CFTY720D2301E1 Relaps ve remisyonlarla seyreden multipl sklerozlu hastalarda plaseboya karşı günde bir kez oral olarak uygulanan FTY720 1.25 mg ve 0.5 mg’ın etkililik ve güvenliliğini karşılaştıran 24 aylık, çift kör, randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü bir paralel grup çalışmasının uzatma çalışması”  (27.02.2009-23.09.2011)
4. CFTY720D2309 Relapsing-remitting Multipl Skleroz hastalarında oral olarak günde bir kez uygulanan 0.5 mg fingolimodun (FTY720) plaseboya karşı etkililik ve güvenliliğini karşılaştıran 24 aylık, çift kör randomize, çok merkezli, plasebo kontrollü, paralel grup çalışması. (02.2009-08.2011)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Ege Nöroimmunoloji Derneği
 • İzmir Multipl Skleroz Derneği

Katıldığı Seminerler:

 • G1.İmaj Yönetimi Geliştirme Seminerleri/ Özgüven Oluşturma ve Mesleki İmaj Eğitimi Semineri (10 Aralık 2005, İzmir)
 • G2.2.Gazi Nöroloji Günleri Sempozyumu (23-26 Mart 2006, Bodrum, Türkiye)
 • G3.42. Ulusal Nöroloji Kongresi (12-17 Kasım 2006) (UYKU, NÖROPATİK AĞRI, MS’DE GÖRÜNTÜLEME)
 • G4.4. Ulusal Başağrısı Kış Okulu (17-21 Şubat 2006, Antalya)
 • G5.Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavi Eğitim toplantısı (13 Ekim 2006)
 • G6.2.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi/Nöroloji ve Yaşam Kalitesi Sempozymu (5-7 Nisan 2007, İzmir)
 • G7.5.Klinik Nöroimmunoloji Sempozyumu (12-15 Nisan 2007, Antalya)
 • G8.4.Ulusal Tıbbi Genetik Sempozyumu/1. Nörogenetik Sempozyumu (4-6 Kasım 2007, İzmir)
 • G9.3.Çukurova Nöroloji Günleri/Nörooftalmoloji-Nörootoloji (4-5Nisan 2008, Adana, Türkiye)
 • G10.44.Ulusal Nöroloji Kongresi (11-16 Kasım 2008) (EMG, UYKU, NÖROİMMMUNOLOJİ, GENETİK KURSLARI)
 • G11.Tıpta Araştırmalara Genel Bakış-İleri İstatistik Analiz ve Sonuçların Yayınlanması Eğitim Toplantısı (22-23 Kasım 2008, İzmir. Omega CRO Ar. Şirketi)
 • G12.Bilimsel Yayın Sarmalı-Hekimler İçin Temel İstatistik Kursu (12-13 Ocak 2008, İzmir)
 • G13.6.Nöropatik Ağrı Sempozymu (19-22 Mart 2009,Antalya)
 • G14.Botulinum Toksin Sempozyumu (13 Ekim 2009, İzmir)
 • G15.3. Nöroloji Yoğun Bakım Sempozyumu10-12 Nisan 2009 Çeşme – İZMİR
 • G16.Dokuz Eylül Multipl Skleroz Okulu (13-14 Mayıs 2010, İzmir)
 • G17.46.Ulusal Nöroloji Kongresi (4-9 Aralık 2010, Antalya)
 • G18.Temel İmmunoloji ve Nöroimmunoloji Kursu (2009-2010)
 • G19.Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi Kursu (İzmir İl Sağlık Müd, 17 Mayıs 2010)
 • G20.2.Ulusal Başağrısı Sempozyumu (23-27 Şubat 2011, Gazi Magosa, Kıbrıs)
 • G21.27.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi (Antalya, 2011)
 • G22.İstanbul MSDays (Ekim 2013, İstanbul)
 • G23.49.Ulusal Nöroloji Kongresi (15-21 Kasım, Antalya)
 • G24.Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi.
 • G25.İstanbul MSDays 2
 • G26.50.ulusal Nöroloji Kongresi (21-27 Kasım, Antalya)
 • H1. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology in İstanbul, Turkey (4-8 May 2008)
 • H2. WICTRIMS (ACTRIMS+ECTRIMS+LACTRIMS) Montréal, September 17-20, 2008.
 • H3. 26th Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis and 15th Annual Conference of Rehabilitation in MS (RIMS), Gothenburg, Sweden / 13 - 16 October 2010.
 • H4. ECTRIMS 2011: 27th Congress of the European Committee for Treatment and Research. The Netherlands, Amsterdam, 19 - 22 October 2011.


Makaleler:

 • A1. ISRN Neurology. Volume 2013, Article ID 964572, 6 pages. The Cooling Effect on Proinflammatory Cytokines Interferon-Gamma, Tumor Necrosis Factor-Alpha, and Nitric Oxide in Patients with Multiple Sclerosis. Turan Poyraz,1 Egemen Idiman,1 Sezer Uysal,2 Leyla Iyilikci,3 Serkan Özakbaş,1Esra Coskuner Poyraz,1 and Fethi Idiman1.
 • B1.Effects of Mitoxantrone Treatment on Cognitive and Physical Disability in Patients wtih Multiple Sclerosis (American Academy of Neurology 60th Annual Meeting, 12-18 April 2008, Chicago) S OZAKBAS, E IDIMAN, D KAYA, T POYRAZ, E C POYRAZ.
 • B2.Correlations between Auditory Consonant Trigram Test, Paced Auditory Serial Addition Test Health-Related Quality of Life during and after Treatment of Relapses in Patients with Multiple Sclerosis (American Academy of Neurology 60th Annual Meeting, 12-18 April 2008, Chicago) S OZAKBAS, T POYRAZ, D KAYA, E IDIMAN.
 • B3. Comparison of optic-spinal multiple sclerosis with conventional multiple sclerosis: Clinical and laboratory features. World Congress on Treatment and Research in Multiple Sclerosis. S ÖZAKBAŞ, T POYRAZ, O SAGUT, D KAYA, E İDİMAN. Montreal, KANADA 2008.
 • B4.The Clinical and Immunological Comparison of Limited Disseminated Demyelinating Diseases and Conventional Multipl Sclerosis (American Academy of Neurology 61th Annual Meeting, April25-May2 2009, Seattle) E İDİMAN, S ZAKBAŞ, O SAGUT, T POYRAZ, D KAYA, S TUFAN.
 • B5.Anti-Uhthoff effect of hypothermia on multiple sclerosis patients previously affected by optic neuritis: clinical results (26th Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) and 15th Annual Conference of Rehabilitation in MS (RIMS), Gothenburg, Sweden / 13 - 16 October  2010 ) T. POYRAZ, S OZAKBAŞ E. COŞKUNER POYRAZ, L. İYİLİKÇİ, A. GÜNERLİ, E. İDİMAN.
 • B6. The neuro-ophthalmologic and electrophysiologic evaluation of hypothermia in multiple sclerosis patients with a history of optic neuritis (26th Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis and 15th Annual Conference of Rehabilitation in MS (RIMS), Gothenburg, Sweden / 13 - 16 October  2010) T. POYRAZ, F. İDİMAN, E. İDİMAN, S. ÖZABAŞ, L. İYİLİKÇİ, A. GÜNERLİ.
 • B7. The Effects of Hypothermia on Proinflammatory Cytokines and Nitric Oxide in Patients with Multiple Sclerosis (63rd Annual Meeting of the American Academy of Neurology in Honolulu 2011) T. POYRAZ, S OZAKBAŞ, E. COŞKUNER POYRAZ, S. UYSAL, E. İDİMAN.
 • D1. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 25:(3)# 15; 136-142, 2008
  http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=234 Research Article.
  Is there an association between migraine and atopic disorders? The results of multicenter migraine attack study. A OZGE, C ÖZTÜRK, B DORA, L İNAN, S SAİP, M ÖZTÜRK, EN VANLI, F GÖKÇAY, V ÖZTÜRK, AK ERDEMOĞLU, F TAŞMERTEK, N YILMAZ, G ÖZER, A SİVA, N DEMİR, B BAYKAN, A GÜLER, T POYRAZ, H DÖNER, H ŞİRİN.
 • D2. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 25:(2)# 15;75-83, 2008
  http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=212 Research Article
  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, Medical Faculty, Department of Neurology. V ÖZTÜRK, E YAKA, B UĞUREL, T POYRAZ, S MEN, K KUTLUK
 • D3. Medical Journal of Bakirkoy. 2014; 10(1): 40-43. An unusual presenting symptom of tranverse sinus thrombosis: gyratory/ rotatory seizure. Derya Kaya, Turan Poyraz, Gökhan Gürel, Emel Ada, Egemen Idıman
 • E1.Multipl Sklerozda Atak İzleminde Auditory Consonant Trigrams (ACT) Testinin Kullanımı: Yaşam Kalitesi Temelinde PASAT ile Karşılaştırma (42. Ulusal Nöroloji Kongresi 12-17 Kasım 2006, Antalya) S ÖZAKBAŞ, T POYRAZ, D TOSUN, E İDİMAN. 
 • E2.Multipl Sklerozda Akut Otoimmun İnflamasyonda Serum IL-12 ve IL-23’ün Yeri (43.Ulusal Nöroloji Kongresi 10-15 Kasım 2007, Antalya) E İDİMAN, S ÖZAKBAŞ, S TUFAN, T POYRAZ, O SAGUT, E C POYRAZ
 • E3.Multipl Sklerozda Mitoksantron Tedavisinin Bilişsel İşlevler ve Fiziksel Özürlülük Üzerine Etkileri (43.Ulusal Nöroloji Kongresi 10-15 Kasım 2007, Antalya)  S OZAKBAS, E IDIMAN, D KAYA, T POYRAZ, E C POYRAZ.
 • E4.Migrenle Tetiklenen Nöbet. (43.Ulusal Nöroloji Kongresi 10-15 Kasım 2007, Antalya) POYRAZ, F İDİMAN.
 • E5.Multipl Sklerozda Premenstrüel Dönemin Hastalık Üzerine Etkisi (44.Ulusal Nöroloji Kongresi 11-16 Kasım 2008) E COŞKUNER POYRAZ, T POYRAZ, S ZAKBAŞ, E İDİMAN.
 • E6.Dağılımı Sınırlı Demiyelinizan Hastalıkların Klasik Multipl Skleroz Olgularından Klinik ve İmmunolojik Farklılıkları (44.Ulusal Nöroloji Kongresi 11-16 Kasım 2008) E İDİMAN, S OZAKBAŞ, O SAGUT, T POYRAZ, D KAYA, S TUFAN.
 • E7.Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Deneyimi (IV. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2008). V ÖZTÜRK, E YAKA, B UĞUREL, T POYRAZ, S MEN, K KUTLUK.
 • E8.Optik Nörit Geçirmiş Multipl Skleroz Olgularında Hipotermi İle Yaratılan Anti- Uhthoff Etki: Klinik, Nörofizyolojik ve Biyokimyasal İnceleme: (46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya 2010) T. POYRAZ, E. İDİMAN, F. İDİMAN, S. ÖZAKBAŞ, E. COŞKUNER POYRAZ, L. İYİLİKÇİ, S. UYSAL, A. GÜNERLİ.
 • E9.Optik Nörit Geçirmiş Multipl Skleroz Olgularında Hipoterminin Nörooftalmolojik Ve Nörofizyolojik Değerlendirmesi (27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi) 27 Nisan – 1 Mayıs 2011 Dalaman, Türkiye. T. POYRAZ, F. İDİMAN, E. İDİMAN, S. ÖZABAŞ, L. İYİLİKÇİ, A. GÜNERLİ.
 • E10.Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy (CADASIL): Beş Olgu Bildirimi (49.Ulusal Nöroloji Kongresi 15-21 Kasım 2013) T.POYRAZ, F.İDİMAN, A.KESKİN, A.BERDELİ.
 • E11.NMO-IgG Pozitif ve Negatif Nöromiyelitis Optika (NMO) Olgularında Görsel İşlev Bozuklukları. (49.Ulusal Nöroloji Kongresi 15-21 Kasım 2013) F.İDİMAN, E.İDİMAN, Z.MEHDİYEV, S.ÇEVİK, T.POYRAZ, D.KAYA, Z.ALTUN.
 • E12.Multipl Skleroz Tedavi Gecesi. Konuşmacı olarak (49.Ulusal Nöroloji Kongresi 15-21 Kasım 2013).
 • E13.50.Ulusal Nöroloji Kongresi. 
WhatsApp
Top