Hakkında


Eğitim:
-Lisans: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
-Uzmanlık: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği İç Hastalıkları Uzmanı
-Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi


Alanları:
Uzun süreli ülseratif kolitli hastalarda displazi taramasında kolon mukozasının flexible spectral imaging color enhancement (FICE) ile değerlendirilmesi. Yan Dal Uzmanlık tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İzmir, 2014

Katılım:
Yurtiçi: 
Nutritional Support in Gastrointestinal Disease  and Metabolism - ESPEN LLL Course 26.11.2011- İzmir
8.Kepan Kongresi 27-31 Mart 2013 Antalya
Yurtdışı: 
ESPEN Course Clinical Nutrition and Metabolic Care 28.10.2012-03.11.2012  Dubrovnik-Hırvatistan
14th IBD Intensive Advanced Course for Junior Gastroenterologists at the Congress of ECCO – European Crohn’s and Colitis Organisation İnflammatory Bowel Diseases 2013 Vienna, Austria February 14-16 2013


Üyelikler:
-Türk Gastroenteroloji Derneği
-Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği
-European Crohn’s and Colitis Organization


Dil:
-İngilizce
-Almanca


Makaleler:
Yurtiçi yayınlar:
1. Soyturk M, Akkaya Özdinç S, Sarıoğlu S,Sağol Ö, Hakim G, Topalak Ö.
Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve Helikobakter pilori infeksiyonu ile ilişkisi. Endoksopi Dergisi Aralık 2012 sayı 3.
2.  Akarsu M, Akkaya Özdinç, Aygül S, Akpınar H. Diagnostic and therapeutic efficacy of double-balloon endoscopy in patients with small intestinal diseases: Single-center experience in 513 procedures. Turk J Gastroenterol 2014; 25: 374-80
posterkopi dergisind Aralık 2012 Sayı 3 ISSN 1302-5422
Bildiri ve olgu sunumları:
1. Akkaya Ozdinc S, Uğur Kantar F, Derviş Hakim G, Binicier Ö, Yalçın M. Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Antalya
2. Namlı Ş, Akarsu M, Yalçın M, Uğur Kantar F, Hakim G, Binicier Ö, Bengi G, Akkaya Özdinç S. Otoimmun hepatite benzer klinikle prezente olan Montelukast kullanımına bağlı hepatit olgusu. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 01-05 Haziran 2011 Antalya. 
3. Akarsu M, Akkaya Özdinç S, Akpınar H, soyturk M, Topalak Ö, Şimşek İ.  İnce barsak hastalıkların tanı ve tedavisinde çift balon enteroskopi: Dokuz Eylül Deneyimi. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 20-25 Kasım 2012 Antalya.
4. Akpınar H, Akkaya Özdinç S, Engin U, Kayan T, Akarsu M, Savran Y, Çehreli R, Sarıoğlu S, Öztürk V, Özbilgin M. Ağır malnütrisyon, kronik intestinal pseudoobstrüksiyonla seyreden primer mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomyopati(MNGE): Nadir bir olgu. Kepan kongresi. 27-31 Mart 2013 Antalya.
 

WhatsApp
Top