Hakkında


UZMANLIK ALANI:

 • Kardiyoloji & İç Hastalıkları

EĞİTİM:

 • Lisans: Ege Üniversitesi
 • Tıpta Uzmanlık: Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İç Hastalıkları
 • Tıpta Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü - Kardiyoloji

TIBBİ İLGİ ALANLARI:

 • Radial ve femoral koroner anjiyografi
 • Koroner balon-stent uygulaması
 • Primer perkütan koroner girişim
 • Femoral yolla kalp kapak girişimleri
 • Kalp pili yerleştirilmesi
 • Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide septal arter alkol ablasyonu

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER:

 • 1987 – 3 ay süre ile, Instıtute Gustave Roussy – Paris;  Onkoloji ve Radyoterapi  Bölümleri,
 • 1988 – 3 ay süre ile, Hopital Paul Brousse – Paris;  Onkoloji Bölümü.
 • 2015 – Erasmus Üniversitesi-Hollanda – 3 Boyutlu Ekokardiograf Eğitim Kursu (1 hafta)

YAYINLAR - ESERLER:

Uluslarası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Quadricuspid aortic valve abnormality with aortic stenosis and aortic insuffiency. Küçükoğlu MS, Erdogan I, Okcun B, Baran T, Mutlu H, Uner S. J Am Soc Echocardiography. 2002 Jan;15(1):90-2.
Intracardiac multiple thrombus formation as a rare manifestation of primary antiphospholipid antibodysyndrome: a case report. I Sami Uyar, B Uyar, I Erdogan, O Nermin Sivrikoz, S Kobak and E Alp Alayunt. DOI: 10.1177/0961203314527368 Lupus 2014 23: 721 originally published online 7 March 2014

Uluslarası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

İlkay E, Erdogan I, Şen S, Hamsici C, Şencan O, Kocakavak C. Kronik hemodiyaliz programındaki hastalarda geç potansiyellerin prevalansı: Diyaliz, Transplantasyon ev Yanık,7:23-26,1994.

Erdogan I, Sarı M, Alpsoy Ş, Şencan O, Üçer T, Günal AH, Kocakavak C. İyonik ve noniyonik kontrast maddelerin geç ventriküler potansiyeller üzerine etkisi. Medikal Network Kardiyoloji.1:84-88,1994.pacı Y.

Okay T, Moğolkoç M, Dinçer H, İnanır S, Erdoğan I, Maşrapacı Y. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide yeni bir tedavi yöntemi : bazal septumda infarktüs oluşturulması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 1998:26:124-8.

Okay T, Dinçer H, Moğolkoç M, Erdoğan I, Maşrapacı Y. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide septal arter oklüzyonu: erken ve orta dönem sonuçları: Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2000; 28-94-100.

Mitral Yetersizlik Tedavisinde MitraClip Yöntemi, I.Erdoğan, T Tavlı.

6.Dirençli Hipertansiyon Tedavisi, I.Erdoğan, T.Tavlı

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Erdogan I, Sarı M, Alpsoy Ş, Şencan O, Üçer T, Günal AH, Kocakavak C. İyonik ve noniyonik kontrast maddelerin geç ventriküler potansiyeller üzerine etkisi. 9.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1993 – Bursa.

2.Erdoğan I, Alpsoy Ş, Sarı M, Şencan O, Üçer T, Kocakavak C. Önemli koroner arter lezyonlarının geç ventriküler potansiyeller üzerine etkisi. 9.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1993- Bursa.

3.Şencan O, Sarı M, Alpsoy Ş, Erdoğan I, Çetindağ Ş, Kocakavak C. Koroner arter hastalığı ve akut miyokard infarktüsünde oksidatif stres bulguları. 11. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 1995-İstanbul.

Okay T, Moğolkoç M, Dinçer H, Erdogan I, İnanır S. Ciddi semptomlu hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide bazal septumda infarktüs oluşturulması kalıcı pacemaker’a göre orta dönem takiplerde yaşam kalitesini belirgin olarak yükseltiyor, 1999 Ulusal Kardiyoloji Kongresi.

5.Erdogan I, Okay T. Hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide  septal arter alkol ablasyonunun erken ve orta dönem sonuçları. 17.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 2001-İzmir.

Erdoğan I, Gül İ, Zungur M, Tavlı T. Heart Rate Variability Before and After Transfemoral Aortic Valva Implantation. Kardiyoloji Ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 2015, İstanbul.

Kitap Bölümü

Hipertrofik Obstruktif Kardiyomiyopatide Septal Arter Alkol Ablasyonu, Girişimsel Kardiyoloji, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, 2007.
İnfektif Endokardit, Hastabaşı Kardiyoloji, 2014
Hiperlipidemi, Hastabaşı Kardiyoloji, 2014
Aort Hastalıkları, Hastabaşı Kardiyoloji, 2014

WhatsApp Hattı
Top