Hakkında


Doğum Tarihi:

Branşı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

EĞİTİM

Lisans:Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1997-2003)

Tıpta Uzmanlık: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2004-2009)

 

Katıldığı Kurs ve Seminerler:

Yenidoğan resusitasyon kursu 2004

 

Yayınlar / Eserler:

Sodyum valpoat tedavisi alanlarda kemik metabolizması (uzmanlık tezi) (2009)
Tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda akut atak sırasında montelukast tedavisinin etkisi (poster 2007)
Kurtuluş Lisesi ( Antakya) : 1994-1997

WhatsApp Hattı
Top