Hakkında


Eğitim Bilgileri

  • Tıp Fakültesi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,2000-2007
  • Uzmanlık: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD,2010-2014

Mesleki İlgi Alanları

  • Radyal(koldan) ve femoral(kasıktan) koroner anjiyografi,koroner balon ve stent işlemleri
  • Kalıcı kalp pili ve ICD implantasyonu
  • Periferik anjiografi ve balon işlemleri
  • Kalp yetmezliği, hipertansiyon,hiperlipidemi

Üye Olduğu Dernekler

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Kardiyoloji Derneği

Yabancı Diller

  • İngilizce 
  • Rusça
WhatsApp
Top