BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Travmatoloji Nedir?

Travmatoloji kelime anlamına olarak sarsıntı bilimi anlamına gelmektedir. Aslında Traumatologie isimli Fransızca kökenli bir kelime olmakla birlikte, ilgilendiği alan doğrudan anlamından çıkarılabilir. Çeşitli sebeplerle oluşmuş travma veya sarsıntıların anlık tanı ve tedavi uygulamalarıyla ilgilenmektedir. Travmatolojiyle alakalı çok sayıda problem yaşanabilir ve günümüzde oldukça sık bir şekilde belki de her gün milyonlarca kişi sarsıntı kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaktadır.

Travmatoloji araştırmaları her zaman çok ihtiyaç duyulan bir konu olması nedeniyle çok önem verilerek yapılmıştır ve günümüzde bu araştırmalar hala devam etmekle birlikte tıp bu konuda oldukça ilerlemiştir. Travmatolojinin bu denli büyümesi ve travmatolojiye bu denli ihtiyaç duyulmasıyla birlikte; travmatoloji en az kendisi kadar önemli olan ve çok sayıda rahatsızlıkla ilgilenen ortopedi ile birlikte anılmaya başlamıştır. Bu da tıp literatürüne Ortopedi ve Travmatoloji isimli anabilim dalının yerleşmesine sebebiyet vermiştir.

Travmatoloji Hangi Durumlarda Başvurulan Bir Alandır?

Travmatoloji yani sarsıntı bilimi, travmalar sonucu oluşan her türlü problem karşısında başvurulabilen bir alandır. Özellikle yaralar, kırıklar, yanıklar, ezikler, çıkıklar gibi çok sayıda travmatik durum yaratabilecek durum karşısında oldukça etkili yöntemler içermektedir. Travma oluşturabilecek tüm faktörler bir şekilde vücutta çeşitli tahribatların veya ciddi hasarların oluşumuna sebebiyet verir. Bu problemler de çeşitli aktivite kayıplarına, yaralanma sonucu oluşabilecek kritik durumlara yol açabilir. Travmatoloji ile kişinin başına gelmiş bu kötü senaryoların kontrol altına alınması, yaşanan problemlerin iyileştirilmesi, hasarlı ve tahribata uğramış bölümlerin onarımının yapılarak yeniden eski işlev ve faaliyetlerine kavuşturulması amaçlanır. Aynı zamanda travmatoloji ile hayatı kritik düzeyde olan hastaların hayatları kurtarılabilir.

Üst ekstremite kırıkları, alt ekstremite kırıkları, psödoartoz ve malunionlar, cerrahi tedavi gerektiren kırıklar, vertebra kırıkları, pelvis kırıkları, asetabulum kırıkları, çocuk kırıkları, çeşitli çıkıklar, travmatoloji radyolojisi gibi çok sayıda problemin çözümü travmatoloji tanı ve tedavi uygulamalarıyla sağlanabilir.

Kısaca kırıklık, kemik dokularındaki bütünlüğün bozulduğu tüm senaryoları açıklamaktadır. Çıkıklar ise eklem bölgelerinde meydana gelen ayrılma durumlarını açıklar. Subluksasyonlar yarı çıkık durumlarıdır. İncinmeler ve yırtılmalarsa kas liflerinin ve ligamentlerin yırtıldığı durumları açıklamaktadır.

Travmatoloji Teknikleri Nelerdir?

Travmatoloji alanında uygulanan tekniklerin sayısı oldukça fazladır. Travmanın gerçekleşmesinden acil müdahaleye, kritik dönemden stabil evreye ve iyileşme ile sonuçlandırmaya kadar çok sayıda farklı teknik içerir. Çeşitli alçılama, atel, bandajlama yöntemleri dahil olmak üzere halk arasında bilinen yüzlerce travmatoloji tekniği bulunmaktadır.

Fonksiyonel tespit tekniği, standart alçılama uygulamalarının aksine daha kısa, daha yumuşak ve ince bir alçılama tekniğiyle kas grubunun fonksiyonunu sürdürmesine olanak tanır. Kemik uyarıcılarıyla çoğunlukla stres kırıkları ve küçük kırıklar, ultrasonik dalgalar aracılığıyla daha hızlı sürede iyileştirilebilirler. Çeşitli çivileme teknikleriyle kırıkların iyileştirilmesi de aynı şekilde hızlandırılabilir. Özellikle bacak ve kollarda bulunan uzun kemiklerin iyileştirilmesinde çivileme yöntemleri etkili olmaktadır.

Eklem rahatsızlıklarının birçoğunda, eski açık cerrahi yöntemlere göre hem iyileşme süreci bakımından hem de ameliyat süresi bakımından oldukça avantajlı olan artroskopik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerle büyük yaraların, sancılı süreçlerin, estetik olarak kötü görüntünün önüne geçilir çünkü küçük kesiler aracılığıyla eklem hastalıklarına çözüm bulunabilmektedir.

Protez cerrahisine de aynı şekilde çok sayıda rahatsızlığın tedavisinde başvurulabilir. Bu rahatsızlıklar arasında diz, omuz ve kalça eklemlerindeki sorunlar sayılabilir. Elbette travmatoloji alanında büyük cerrahi operasyonlar da yer almaktadır. İleri seviye cerrahi operasyonlara genellikle hastanın hayatını zorlaştıran rahatsızlıklar veya dış bir hasar kaynağının sebep olduğu ciddi yaralanmalar yaşandığında başvurulmaktadır.

WhatsApp
Top