Hastanemiz Psikoloji Bölümü iki alanda hizmet vermektedir. Çocuk ve Ergen Psikolojisi ile Yetişkin Psikolojisi alanlarında bireylerin ruhsal ihtiyaçlarına uygun olacak bir şekilde psikolojik destek hizmeti sunmaktadır.

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ
Hem kız hem de erkek çocuklarında karşılaşılan kişilik oluşumunda oldukça büyük bir etkiye sahip olan çocukluk ile ergenlik dönemlerinde meydana gelebilecek psikolojik olumsuzlukların ihmal edilmesi ya da tedavisinin ertelenmesi durumlarında ilerleyen yaşlarda kişilik bozuklukları olarak kendisini gösterebilmektedir.

Bebeklik Döneminde;

 • Ebeveynlere bebek danışmanlığı

Çocukluk Döneminde;

 • Çocuk ve disiplin (kural-ceza sistemi)
 • 2 yaş sendromu
 • Aile içi iletişim
 • Çocukta cinsel gelişim
 • Tuvalet eğitimi
 • Tırnak yeme
 • Takıntılar
 • Korku ve endişeler
 • Boşanma sürecinden çocuk nasıl etkilenir
 • Yuvaya uyum süreci
 • Okul problemleri (okula hazırlık, ödev yapma, sınav kaygısı)

Ergenlik Döneminde;

 • Aile içi iletişimsizlik, arkadaşlar ile yaşanan sorunlar, özgüven eksikliği, sınav stresi
 • Hastanemizde Sunulan Yetişkin Psikolojisi Hizmetleri;
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Evlilik problemleri, ilişki problemleri
 • Sınav kaygısı
 • Stres yönetimi
 • Kronik Yorgunluk
 • Takıntılar – Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB)
 • Panik Atak / Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Korkular
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Uyum Bozuklukları
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotilomani)
 • Beslenme Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları (obezite, bulimiya nevroza, anoreksiya nevroza)

Duygusal ve davranışsal bozukluklar temel olarak bireyin sahip olduğu ve mantık ile bağdaşmayan düşünce biçimleri bulunmaktadır. Bireylerin sahip oldukları bilişsel yaşanmışlar nasıl hissettikleri ile nasıl davrandıklarının esas belirleyicileridir. Hastanemizde temel olarak, düşünme, karar verme, soru sorma, ifa etme ve yeni kararlar alma, danışan kişinin hem bilişsel hem de davranışsal süreçleri üzerine odaklanılmaktadır. Terapi yeniden öğrenme ve keşfetme süreci olarak adlandırılabilmektedir. Yeni becerilerin kazandırıldığı ve hayata geçirildiği, yeni düşünme biçimlerinin kazandırıldığı, karşılaşılan sorunlar ile daha etkin ve başarılı olarak mücadele edebilme kabiliyetinin sağlanmaya çalışılması gibi yetiler hakkında yol gösterici görev üstlenmektedir.

Bir kişinin inançları karşılaşmış olduğu zorlukların temelini oluşturmaktadır. İçsel münakaşalar, konuşmalar, değerlendirmeler bireylerin davranışları üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle danışma hizmeti alanların mantık dışı olarak nitelendirilen düşünceleri ile yanlış algı ve yorumlamaları incelenerek tüm bunların bireyin kalıplaşmış olan inançları üzerinden belirlenecek olan tedavi yöntemi izlenmektedir.
Hastanemiz uzman ekibi ile ve diğer bölümlerle koordineli olarak psikoloji servisi hizmeti sunmaktadır.