Dakikada 60-100 arasında kasılan ve vücudumuzdaki diğer organların görevlerini yerine getirmesi amacı ile düzenli olarak kan pompalayan kalbin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak, kalp ve damar hastalıklarının tanısını koymak ve mevcut kalp/damar hastalıklarının tedavisini gerçekleştirmek amacı ile hizmet veren bölüme kardiyoloji adı verilmektedir. Günümüzde teknolojinin ilerlemiş olması nedeni ile kardiyoloji kliniğinde anne karnındaki bebeğin kalbinden ileri yaştaki insanların kalbine kadar tüm yaşlardaki insanların kalp sorunlarının adı konmakta ve çözümler üretilebilmektedir.

Kardiyoloji kliniğinde kalp ve damar hastalıkları için muayene, koruyucu hekimlik hizmetlerinin yanı sıra kalp ve damar hastalıklarının teşhisi, teşhis edilen hastalıkların tedavi hizmetleri hastalarımıza sunulmaktadır. Kliniğin amacı hastalık öncesi risklerin belirlenmesi, belirlenen risklerin ve tanısı konulan hastalıkların en iyi şekilde tedavi edilerek, hastaların günlük yaşantılarına en kısa sürede ve en sağlıklı şekilde geri dönmelerinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kardiyolojik incelemeler ve değerlendirmeler yapılmakta, olası riskler ve hastalıklar en doğru şekilde belirlenmeye çalışılmaktadır.

Kardiyolojik inceleme ve değerlendirmeler arasında en sık yapılan tetkiklerimiz

  • EKG
  • Efor testi
  • Ekokardiyografi (transtorasik ve transözofageal)
  • Ritm ve tansiyon holter
  • Monitörizasyon ve tilt table testi

bulunmaktadır. Kardiyoloji kliniğinde ek olarak girişimsel kardiyoloji olarak koroner anjiyografi, koroner ve periferik anjiyoplasti, konjenital kalp hastalıklarından atriyal ve ventriküler septal defekt gibi bazılarının kapalı olarak operasyonsuz kapatılması, bazı kalp kapak problemlerinin operasyonsuz tedavileri ve kalp pillerinin takılması da sıklıkla uygulanmaktadır.

Kardiyoloji kliniğinin temel hizmet amacı hızla gelişen dünyamızda ister istemez ortaya çıkan ve hayatımızın önemli bir parçası haline gelen stres, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve artan tütün kullanımı nedeni ile artan kalp ve damar hastalıkları için risk faktörlerinin giderilmeye çalışılması, hastalıkların erken teşhis edilmesi ve en iyi şekilde tedavi edilmeye çalışılmasıdır.

Bu bölümde çalışan doktorlarımız