• Ayrancılar Mah. Kocatepe Cad. No.1 Torbalı – İzmir
  • 0 (232) 854 1 854
E-Randevu

Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi biriminde alanında uzman hekimlerin görev yapmakta olduğu bir ekiple kalp cerrahisi alanında başarılı operasyonel girişimler gerçekleştirilmektedir. Avrupa Standartlarındaki mortalite ve morbidite oranları ile hastanemizde uygulamalar yapılmaktadır.

Kardiyovasküler operasyonlar amacı ile ayrılmış olan iki ameliyathanenin yanı sıra Kardiyolojik Tanı Bölümü içerisinde EKG, Holter, EKO, Eforlu EKG gibi tıbbi cihazlar ile tanı konulmaktadır. Koroner anjiografi, anjioplasti, stent, pace-maker gibi uygulamaların gerçekleştirilebildiği Girişimsel Kardiyoloji Bölümü, hem yoğun bakım bölümü hem de ameliyathane ile bağlantılı şekilde çalışmaktadır.
Bu bölümde koroner bypass, kalp kapakçığı ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ile periferik damar ameliyatları başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Koroner Bypass Cerrahisi: Kalbe ait damarlarında (koroner arterler) daralması nedeni ile vücudun diğer bölgelerinden alınan damarlar ile damar köprüleri yapma işlemi “koroner by-pass ameliyatı” olarak adlandırılmaktadır. Daralma meydana gelen damarlarda daralmanın alt kısmına yeniden kan akımını sağlayan köprüler yerleştirilmesi.

Kalp Kapakçığı Ameliyatları: Kalp odaları arasında ya da kalp odaları ile ana damarlar arasında bulunarak kan dolaşımının kalbin pompalama özelliği ile düzenlemekte olan kapaklardır. Kalpte dört adet kapak yer almaktadır. Son zamanlarda yapay kapak teknolojisinde görülmekte olan hızlı gelişmeler sonucunda kalp kapakçığı ameliyatlarında etkili ve kalıcı müdahale olanakları da görülmeye başlanmıştır.

Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar: Anevrizma, atardamar duvarındaki anormal şekilde yaşanan balonlaşmalardır. Atardamar, oksijen yüklü kanı kalpten vücudun diğer bölümlerine aktaran damarlardır. Yeteri kadar genişlemiş olan bir anevrizma, vücutta daha çok hayati olan kanamalara verebilecek şekilde patlayabilir.

Periferik Damar Hastalıkları: Periferik arter hastalığı, daha çok bacak arterlerinin aterosklerotik rahatsızlığını belirtmek için kullanılmakta olan bir isimdir. Daha çok 35 yaş ve üstünde hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığının öncelikli nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Damar hastalıkları: Atardamar (arter) hastalıkları, toplardamar (venöz hastalıklar) ve lenfatik sistem hastalıkları (oldukça ince olan ve besin ögelerini taşımaya yardımcı olan damarlar) olarak 3 gruba ayrılmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi hastalıklarının tedavisinde tanı atılacak ilk adım olmakla beraber tanı konulmasının ardından da yakın takip gerektirmektedir. Hastanemizin uzman hekim kadrosu hastalarımızın tedavi süreçlerini diğer birimlerimiz ile beraber teknolojik tıbbi cihazlar yardımı ile gerçekleştirmektedir. Teknolojiyi yakından takip eden ve hastalarımızın hizmetine sunmak için çalışmakta olup her daim ilk önceliğimiz hastalarımızın en kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmalarını temin edebilmektir.

Prof. Dr. Hilmi Tokmakoğlu

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Kalp ve Damar Cerrahisi İhtisasını Ankara’ da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde 1996 yılında tamamladı. Sonrasında Ankara Bayındır Hastanesinde 8 yıl görev yaptı. Bu dönemde özellikle koroner bypass ameliyatları, kalp kapak ve aort anevrizması ameliyatlarında deneyimini arttırdı. 2004-2006 yılları arasında Bülent Ecevit (Zonguldak) Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kalp ve […]

Doç. Dr. İlker Kiriş

Adı Soyadı: İlker Kiriş Doğum Tarihi: 06.05.1972 Unvanı: Tıp Doktoru, Doçent Doktor Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1995 Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi 2002 Doçentlik Kalp ve Damar Cerrahisi Süleyman Demirel Üniversitesi 2011  Akademik Ünvanlar Görev Unvanı […]

Yd. Doç. Dr. Murat Tavlaşoğlu

E-mail: mtavlasm@gmail.com mrttvls@gmail.com İlgi alanları: Aort Diseksiyonu, Aort anevrizması (David and Florida Sleeve vs), Aort ve mitral kapak tamiri, Minimal invaziv kalp cerrahisi prosedürleri İlk öğretim: 09/1987–06/1995 Isıklar Askeri Lisesi, Bursa, Türkiye Tıp Eğitimi: 09/1995–07/2002 Gulhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye Post-Graduate Eğitim: 08/2002–04/2003 Stajer Teğmen,Gulhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Türkiye Uzmanlık Eğitimi 07/2005–09/2011 Kalp Damar […]