Hastanemizin Göğüs Hastalıkları Bölümü, solunum sistemiyle ilgili rahatsızlıklarda uzman hekim kadrosu ve son tıbbi teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

 • Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
 • Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi
 • Kronik öksürükler
 • Pnömoni (zatürre)
 • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
 • Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve tam ve net olarak olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
 • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
 • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemler
 • Solunum fizyoterapisi
 • Solunum fizyoloji laboratuvarı biriminde solunum fonksiyon testleri
 • Bronkoskopi ünitesi

Solunum sisteminde görülen bir rahatsızlık akciğer fonksiyonlarını sekteye uğratarak, nefes darlığı, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürük ile birlikte kan gelmesi durumu, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, hızlı ve aşırı kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikâyetlere yol açabilmektedir. Göğüs Hastalıkları Bölümü, akciğer rahatsızlıkları ile ilişik araştırma, tanı, tedavi ve gözlem yapılmakta olan ve bu hastalıkların tedavi edilmesi amacı ile de tıbbi teknolojinin getirmiş olduğu imkânlardan da yararlanmaktadır.

Hastanemizde hizmet vermekte olan Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde bir solunum fonksiyon testi cihazı bulunmaktadır. Hastanemizde, spirometrik testler, reversibilite testi, akım volüm eğrisi, akciğer volümleri, arter kan gazı ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Bronkoskopi ünitemizde, öncelikle akciğer kanseri olmak üzere, akciğer rahatsızlıklarının erken evrede ve kesin teşhisine imkân sağlayan, fiber optik bronkoskopi (video bronkoskopi) cihaz ile solunum yollarının endoskopik analizi gerçekleştirilebilmektedir. Akciğerde görülebilen kitlelerin ve büyümüş olan akciğer lenf bezlerinin biyopsileri yapılabilmekte,  tüberküloz, lenfoma, sarkoidoz ile akciğer kanseri hastalığının teşhisi gerçekleştirilebilmektedir.

Genellikle bacak toplardamarlarında oluşan pıhtıların koparak akciğer atardamarlarını tıkamasıyla ortaya çıkan ve bazen hayati tehlike yaratan pulmoner tromboemboli rahatsızlığının tanısında biyokimya testleri, alt ekstremite venöz renkli doppler ultrasonografisi ve pulmoner anjio bt tetkikleri hastanemizde yapılabilmektedir. Tanı kesinleştiğinde pıhtı eritici tedaviler ile hastalar sağlığına kavuşmaktadır.

İşyerlerindeki zararlı maddeler, romatizmal hastalıklar ve kimi zaman da bilinmeyen sebeplerle ortaya çıkabilen interstisyel akciğer hastalıkları kronik öksürük ve nefes darlığına sebep olabilmektedir. Hastalığın tanısı için hastanemizde hrct (yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi) tetkiki yapılabilmektedir. Hastaların periyodik takip ve tedavileri hastanemizde yapılabilmektedir.

Bazı akciğer ve akciğer zarı (plevra ) hastalıklarının tedavisi cerrahi yolla yapılmaktadır. Bunlar arasında akciğer kanseri, göğüs içi nörojenik tümörler (schwannoma), bronş kistleri, timoma (timus bezinin tümörü), mezotelyoma(akciğer zarı kanseri), pakiplörit (akciğer zarının kalınlaşması), plörezi (akciğer zarında sıvı birikimi), pnömotoraks (akciğerlerden göğüs boşluğuna hava kaçağı) bulunmaktadır. Göğüs hastalıkları kliniğimiz tarafından gerekli tetkikleri yapılarak tanısı konulan hastalar hastanemiz bünyesinde bulunan göğüs cerrahisi kliniği ile birlikte dâhili ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır.

Hastanemizde her türlü solunum sistemi hastalığı tanı ve tedavisi hem servis hem de yoğun bakım şartlarında en modern cihazlar kullanılarak yapılabilmektedir. Özellikle grip sonrasında ortaya çıkan ağır pnömoni (zatürre), şiddetli koah atakları ve solunum yetmezliği hastaları göğüs hastalıkları servisinde, daha ağır vakalar yoğun bakımda tedavi edilmektedir.

Astım ve alerji solunum sistemini tutan önemli hastalıklardır. Astım ve alerjik rinit hastalarının tanısında solunum fonksiyon testi, deri prick test, spesifik ıge solunum paneli, total ıge, yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi yöntemleri kullanılmaktadır. Tanısı konulan hastaların tedavi ve takipleri yapılmakta, ilaç ve cihaz raporları göğüs hastalıkları polikliniğimiz tarafından çıkarılmaktadır.

Çağımızın en büyük salgınlarından biri olan tütün bağımlılığı ve sigara kullanımı solunum sistemini tutan koah ve akciğer kanseri gibi hastalıkları neredeyse tek sebebidir. Bu hastalıkları önlemenin biricik yolu da sigara ve diğer tütün ürünlerinin bırakılmasıdır.  Göğüs hastalıkları polikliniğimizde sigara bırakma danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Her ayın ilk çarşambası hastanemizde halk toplantıları yapılmaktadır. Sigara bırakmaya karar veren hastalarımıza sunulan danışmanlık hizmeti ile çok sayıda hastamız bugün dumansız ve kaliteli bir hayat sürmektedir.

Bu bölümde görev yapan doktorlarımız