Hastanemizde, göğüs cerrahisi bölümünde bu ameliyatlar yapılmaktadır. Onkoloji bölümü ile koordineli olacak şekilde tedaviler yürütülmektedir. Kemoterapi alacak olan hastalara kalıcı santral port kateter takılması gerektiği durumlarda bu tedaviler ve operasyonlarda yine gerçekleştirilmektedir.

Bronkoskopi: Uyutulmuş olan hastaya tanı ve tedavi için ışıklı bir boru yardımı ile ve hiç ağrı ve acı duymadan bütün solunum yollarının incelenmesi, gerek görülmesi durumunda solunum yollarından parça alınması, hava yolu tıkanıklıkları ile stent adı verilmekte olan kafeslerle ya da lazer aracılığı ile açılması.

Özofagoskopi: Yemek borusunun, travma, yabancı cisim, iyi ya da kötü huylu olan tümörlerin tanı ve tedavisi.

Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi: Işıklı bir boru aracılığı ile uyumakta olan hastada akciğerin drene olduğu lenf bezelerinde tanı koyabilmek amacı ile parça alma işlemi gerçekleştirmek.

Bronşiektazi: Çocukluk döneminde sık sık üst solunum yolu ve bronşit rahatsızlıklarına bağlı olarak, hava yollarında görülen, süregen iltihabına sebebiyet veren hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Akciğer kistleri (Hidatik kistler), Akciğer zar rahatsızlıklarında basit mikrobik akciğer zarı iltihapları (plörit), akciğerin cerahatli iltihabı (Ampiyem) ve akciğer zarında görülmekte olan tümörler (iyi cins veya kötü huylu) teşhis ve tedavisi hastanemizde gerçekleştirilmektedir.

Göğüs cerrahisi göğüs, göğüs duvarı ve göğüs içi organların hastalıklarında cerrahi tedavisini kapsayan bir bölümdür.

Bu çerçevede en sık rastlanan cerrahi hastalıklar arasında

  • Akciğer kanserleri
  • Akciğer zarı hastalıkları
  • Akciğer kistleri ve yaralanmaları vardır.

Ayrıca yemek borusu hastalıkları, reflü ve yutma güçlüklerinin cerrahi tedavisi buna girer. Göğüs duvarının şekil bozuklukları, kunduracı göğsü ve güvercin göğsünün düzeltilmesi cerrahi olarak mümkündür.