Hastanemizde, acil servisi hizmeti 7 gün ve 24 saat süre ile kesintisiz olarak acil hizmet alanında uzman hekimlerimiz tarafından vermektedir. Hastanemiz, her türlü acil durumlarda kesintisiz hizmet verebilmek adına teknolojik ve tıbbi alanda üst seviye alt yapı ile donatılmış olup uluslararası standartlara sahiptir. Acil Servis Birimi, her türlü hastalık ve acil duruma göre hizmet sağlayabilecek olan hekimlerimiz görev almaktadır. Hastanemiz acil servisine başvuran hastalarımızın kabulünün yapılmasının ardından acil servis alanında uzman hekimlerimiz tarafından ilk müdahale gerçekleştirilerek hastanın durumunun aciliyetine göre sınıflandırılması gerçekleştirilerek ilgili bölme yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Ya da acil servis içinde tedavisi düzenlenmektedir. Hastamızın hastalığına istinaden yönlendirilmiş olduğu ilgili bölümde tedavisine yine kesintisiz olarak devam edilmektedir.

Acil Hizmetler bölümümüze başvuru yapan hastalarımızın sınıflandırılması Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan kriterler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada üçlü tiraj sistemi uygulanmaktadır. Sarı, yeşil ve kırımızı olarak adlandırılmakta olan bu tiraj sisteminde hayati öneme sahip hastalıklar kırımızı kod ile belirtilen hastalardır. Kırımızı kodlu hastaların ise hiç vakit kaybedilmeksizin içeri alınarak ilk müdahale ve tetkik işlemlerine başlanılmaktadır. Hastaların var olan ve gelişecek olan durumlarına göre T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından renk kodlamaları yapılmıştır.

Renk Kodlarının Anlamları:

Yeşil Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

Hastane acil birimine ayakta başvuran ve genel itibari ile sağlık durumu sabit, durağan olan ve yine tedavisi ayakta yapılabilecek olan hastalar ile daha basit sağlık sorunları bulunan hastaları,

Sarı Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

1. Kategori: Hayatı tehdit etme ihtimali olan, uzuv kaybı riski taşımakta olan ve morbidite oranı olan hastaları,

2. Kategori: Uzun zamandır belirtileri devam eden ve bu durumu önem arz eden hastaları,

Kırmızı Renk ile Kodlanan Hastalıklar;

1.Kategori: Hayati olan ve hızla agresif yaklaşım sergileyen aynı zamanda da acil olarak anında ya da kısa süre içerisinde ivedilikle tedavi edilmesi gereken durumlar olup böyle bir duruma sahip hasta vakit kaybedilmeksizin kırmızı alana dahil edilir.

2.Kategori: Hayatı tehdit eden durumu belirgin ve en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesi gereken hastaları ifade etmektedir. Bu alana giren hastalar ivedilikle acil birim kırmızı alanına dahil edilerek müdahale edilir ve tedavi sürecine geçilir.

Acil Hizmetler, hastanemizde diğer birimlerimiz ile koordineli olarak hizmet vermekte ve faaliyet göstermektedir. Acil Hizmetler birimimize başvuran hastalarımızın olabildiğince en kısa süre içerisinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından sağlıklarına kavuşturarak taburcu olması adına uzman hekimlerimiz ve tüm tıbbi, teknolojik imkânlarımız ile birlikte kesintisiz olarak hizmet vermekteyiz. Uluslararası standartlarda teknolojik donanıma ve tıbbi alanda ki alt yapıya sahip olan hastanemiz, başvuran hastalara en iyi ve en kaliteli hizmeti uzman hekimleri ile sunmaktadır.