BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

RIA Analizleri

Biyokimya laboratuvarı kapsamında çok sayıda test yapılmaktadır ve bu testler arasında RIA analizleri çok sayıda detaylı veriyi modern tıp yöntemleriyle bizlere sunmaktadır. RIA analizlerini de içeren biyokimya laboratuvarı testleriyle çok sayıda veri elde edilmesiyle birlikte, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavi uygulamaları için de çok sayıda yöntem geliştirilmektedir. Hastanelerin biyokimya laboratuvarlarınca yapılan tüm testler ve RIA analizleri yalnızca hastalıkların teşhis ve tedavi uygulamalarında değil, direkt olarak hastalıkların önlenmesinde de oldukça büyük faydalar sağlamaktadır.

RIA Analizleri Ne İşe Yaramaktadır?

Biyokimya laboratuvarı kapsamında yapılan testler ve RIA analizleriyle sağlıklı veya hastalıklı durumlarda biyokimyasal mekanizmaların tespiti sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu RIA analizleri ile birlikte çeşitli rahatsızlıkların önlenmesinde, teşhis çalışmalarında ve prognoz uygulamalarında büyük oranda yararlanılmaktadır.

Biyokimya laboratuvarları kapsamında yapılan RIA analizleriyle beraber, özellikle çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılan biyolojik materyallerin üretimi sağlanır. Tedavi aşamasının izlendiği bu dönemde bu biyolojik materyaller hastaların sağlıkları için oldukça kritiktir. Başta RIA analizleri olmak üzere biyokimya laboratuvarlarında üretilen bu biyolojik materyaller, serum, plazma, dokular ve vücut sıvıları olarak nitelendirilebilir. Bu tip serumların üretimi RIA analizleri ile kişinin kendi kanının da kullanıldığı süreçler içermektedir.

Biyokimya laboratuvarı RIA analizleriyle kimyasal ve moleküler işlevlerin tespiti ve detaylı olarak analizi de mümkündür. RIA analizleri ile mümkün olan bu detaylı analizler ile uygun testlerin seçilebilmesi sağlanır ve uygun testlerin seçimiyle birlikte organ işlevlerinin incelenmesi de mümkün olur. Tüm bu RIA analizi kapsamında yapılan analiz ve uygun testlerin seçimi uygulamalarıyla organ işlevleri incelenebildiği gibi, doğru sonuçlar üzerinden uzman profesyonellerce tıbbi yorumlar getirilmesi de mümkündür. Bu tıbbi yorumların da hasta hastalığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır.

Elbette hasta sağlığı için oldukça önemli veriler sunan RIA analizleri, hastaların hastalıklar neticesinde uygulanacak tedavi sürecinde yol haritası olduğu gibi, biyokimya laboratuvarlarında gelişen yeniliklerin bilimsel çalışmalar kapsamında kullanılmasına da ön ayak olarak yeni gelişmelerin ortaya çıkmasını tetiklemekte ve genel sağlık için önemli ihtiyaçların karşılanmasında da oldukça etkilidir.

Biyokimya laboratuvarında yapılan biyokimyasal analizlerin başında RIA analizleri gelmekle birlikte, hormon analizleri, metabolizma analizleri, idrar analizleri ve tam kan sayımı gibi günümüz tıbbı ve hastaların sağlıklı yaşamı için oldukça önemli testler de yapılmaktadır.

RIA Analizi Süreci Nasıl İşler?

Biyokimya laboratuvarlarında yapılan RIA testleri yani Radyoimmün testler 1960 yılında bulunmuş olmakla birlikte o dönemden bugüne gelişerek hastaların iyileştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Başta hormon testleri olmak üzere kullanım alanlarıyla hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi uygulamalarında büyük rol oynamaktadır.

Radyoaktif etiketli antijenin antikor ile karıştırılmasıyla başlayan süreç eş antijeni içeren hasta serumunun da eklenmesiyle devam etmektedir. Bu sürecin ardından antijenlerin bağlanma işlemi gerçekleştirilir. Antijen bağlama işlemi aracılığı ile antijenlerin antikorlarla yer değiştirmesi sağlanır ve tüm bu sürecin sonucunda antijen-antikor çökeltisi elde edilir.

Biyokimya laboratuvarlarınca yapılan RIA analizleri, oldukça önemli veriler sunmasıyla birlikte uygulaması oldukça zor işlemler içermektedir. Çünkü radyoaktif ajanların süreç içerisinde yer alması son derece hassas bir işlem süreci ihtiyacı doğurur. Bu sebeple alanında uzman profesyonellerce yapılması hem başarılı ve verimli sonuçları doğuracağı gibi hem de doğru analiz imkanı yapılmasını sağlayacak net ve sağlıklı verilerin elde edilmesi konusunda da oldukça önemlidir.

Eğer siz de yaşadığınız herhangi bir problem neticesinde hastaneye başvurduğunuzda ve sizden biyokimya laboratuvarlarınca yapılan RIA analizleri talep edilirse bunu uzman profesyonellere başvurarak yaptırmalısınız. Sağlığınız için hiçbir süreçten kaçınmamalısınız.

WhatsApp
Top