Hakkında


Eğitim

Lisans: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

Tıbbi İlgi Alanları

  • Estetik ameliyatlar
  • Deri Kanseri ameliyatları
  • Yüz kırığı ameliyatları

Yayınlar

JOURNAL OF CUTANEOUS MEDICINE AND SURGERY
Malignant Pilomatrixoma Arising on the Previously Irradiated Face : Case report and Literature Review 
Onder Karaaslan. Murat Melih Can, Ayse Ozlem Karatas Silistreli, Yagmur Kaan Bedir and Görkem Çalışkan

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY
Splitted Posterior Auricular Muscle Flap Combined With Traditional Otoplasty
Karaaslan, Onder MD; Sonmez, Erhan MD, PhD; Silistireli, Ozlem Karatas MD; Can, Melih MD; Caliskan, Gorkem MD; Bedir, Yagmur Kaan MD

JOURNAL OF RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY
Monitorization of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) Levels in an Experimental Ischemia- Reperfusion Flap Model : A Preliminary Report 
Onder Karaaslan, MD1  Erhan Sonmez, MD, PhD1 Yuksel Kankaya, MD2 Ozlem Karatas Silistireli, MD1  Murat Melih Can, Yagmur Kaan Bedir MD1, MD1 Gorkem Caliskan, MD1

THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL
The Effect Of Reduction Mammaplasty On The Vertebral Column: A Radiologic Study
Onder Karaaslan, H. Gokhan Demirkiran, Ozlem Silistreli, Erhan Sonmez, Yagmur Kaan Bedir, Melih Can, Gorkem Caliskan, Cem Aslan, Meltem Ayhan Oral, and Yuksel Kankaya 

Sunumlar

Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği – 33. ULUSAL KURULTAYI

Radyoterapi Uygulanmış Dokuda Gelişen Pilomatriks Karsinoma : Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ayse Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, Dr. Selman Heval Ozkan

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği – 34. ULUSAL KURULTAYI

I.    Konvansiyonel Otoplastiye Yardımcı Yeni Bir Yöntem: Modifiye Splitlenmiş Postauriküler Kas Flebi
Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, Dr. Erhan Sönmez, Dr. Osman Tan

II.    Deneysel İskemi / Reperfüzyon Flep Modelinde Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeylerinin Araştırılması: Öncü Çalışma
Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, Dr. Erhan Sönmez, Dr. Osman Tan

III.    Hipertrofik Skar Tedavisinde Plateletten Zengin Plazma’nın Etkinliğinin Araştırılması: Deneysel Çalışma
Dr. Onder Karaaslan, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Erhan Sönmez, Dr. Rıza İnan Kocaarslan 

IV.    Çok Nadir Bir Hematolojik Tümör: Soliter Subkutanöz Histiositik Sarkom: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, Dr. Erhan Sönmez, Dr. Osman Tan, Dr. Samim Yurtsever

V.    Aynı Arter Kullanımı İle Ardışık Skalupar Serbest Flep Ve “Toe To Thumb” Transfer İle Fonksiyonel El Rekonstrüksiyonu
Dr. Erhan Sönmez, Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, , Dr. Osman Tan

VI.    Oral Bifosfonat Kullanımının  Ciddi Bir Yan Etkisi; Mandibuler Osteonekroz: Olgu Sunumu Ve Literatür Taraması
Dr. Erhan Sönmez, Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, , Dr. Osman Tan

VII.    Redüksiyon Mamoplastinin Vertebral Açılanmalar Üzerine Etkisi: Radyolojik Çalışma
Dr. Erhan Sönmez, Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan, Dr. Halil Gökhan Demirkıran , Dr. Cem Aslan, Dr. Meltem Ayhan Oral, Dr. Yüksel Kankaya 

Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği – 35. ULUSAL KURULTAYI

I.    İhmal Edilmiş Dev Baş-Boyun Kanserleri Üzerine Epidemiyolojik Bir Bakış
Dr. Erhan Sönmez, Dr. Onder Karaaslan, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ozlem Silistreli

II.    Plateletten zengin plazma (PRP)’nin iskemi – reperfüzyon hasarı üzerine etkilerinin sıçan epigastrik arter ada flebi modelinde araştırılması 
Erhan Sönmez,  Onder Karaaslan,  Yagmur Kaan Bedir,  Gorkem Caliskan, Ali Göral, Recep Sütçü, Gülcan Sağlam, Cem Aslan, Mübin Hoşnuter

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği – 37. ULUSAL KURULTAYI

I.    Kulağın Ağrılı Nodülü: Kondrodermatitis Nodülaris Helisis, Olgu Sunumu
Dr. Erhan Sönmez, Dr. Onder Karaaslan, Dr. Melih Murat Can, Dr. Yagmur Kaan Bedir, Dr. Ayse Ozlem Silistreli, Dr. Gorkem Caliskan

II.    Trichostasis Spinulosa: Nadir Bir Göz Kapağı Lezyonu
Erhan Sönmez,  Onder Karaaslan, Yagmur Kaan Bedir,  Ozlem Silistreli, Gorkem Caliskan, Melih Murat Can

III.    Varis Tedavisi İçin Uygulanan Endovasküler Lazer Uygulaması Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tam Kat Doku Nekrozu
Erhan Sönmez,  Onder Karaaslan, Yagmur Kaan Bedir,  Ozlem Silistreli, Gorkem Caliskan, Melih Murat Can

WhatsApp
Top