Hakkında


Doğum Yeri ve Tarihi: İzmir 1983

Yabancı Dil: İngilizce 

 

Lise:    İzmir Atatürk Lisesi 2001

Tıp Fakültesi:  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007

Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi S.B İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2016

 
 
 

Görevler:

Görev Ünvanı/ Çalıştığı Bölüm       Görev Yeri      Yıl

Genel Cerrahi Ospedale di Brescia /İTALYA  2007

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR 2007-2010

Sağlık Grup Başkan Yardımcısı Beşiktaş Sağlık Grup Başkanlığı/ İSTANBUL 2010-2011

İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyon Başkanı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İSTANBUL   2010-2011

Beyin ve Sinir Cerrahisi - İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR 2011-2016

Uzman Doktor  - Midyat Devlet Hastanesi/ MARDİN    2016-2019

Başhekim - Midyat Devlet Hastanesi/ MARDİN   2018-2019

Uzman Doktor - Mardin Eğitim ve Araştırma  Hastanesi/MARDİN    2019-2022

Uzman Doktor - İzmir Özel Medifema Hastanesi 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Deneysel Subaraknoid Kanama Oluşturulmuş Ratlarda Propolis Etkeni Caffeic Acid Phenethyl  Esterin Serebral Vasospasm ve Erken Beyin Hasarı Üzerine Etkisi

 

ESERLER

A1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Palaz MN, Akçay E  “ The impact of propolis factor caffeic acid phenethyl-ester on the cerebral vasospasm and early brain damage in the experimentally induced subarachnoid hemorrhage on rats” World Neurosurgery 138, e736-e742, 2020

A2. Yılmaz M, Kalemci O, Yılmaz H, Palaz MN “Lumbar spinal stenosis in a young individual as a result of ligamentum flavum ossification: A case report” Int j Surg Volume 4, Issue 8, 2013, Pages 645-647

A3. Yurt A, Seçer M, Aydın MAkçay E, Ertürk AR, Akkol İ, Yılmaz H, Palaz MN “Surgical management of Juxtafacet cysts in the lumbar spine” İnt J Surg 2016 May;29:9-11

 

B.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

B1.  Akçay E, Ak C, Palaz MN, Ertürk AR, Akkol İ, Aydın M, Ülgen T, Bülbül Ö, Güler E, Yurt A “Anterior serebral arterin proximal (A1) segmentinin nadir bir varyasyonu. Olgu sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 215-6,(2015).

B2. Akçay E, Aydın M, Palaz MN, Ak C, Güler E, Ülgen T, Yurt A “Supratentorial Anaplastik Astroblastom: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 256,(2015).

B3. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Palaz MN, Yurt A “Olgu Sunumu: Kliniğimizde 2016 Senesinde Opere Edilen Distal Anterior Serebral Arter Anevrizmalı 78 Y K Hasta” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 241,(2016).

 

  1. Katılınan kurs,sempozyum ve kongreler:

C1. Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Tıp Asistanlığı Oryantasyon Eğitimi 05-09 Aralık 2007, İstanbul

C2. IV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 8-11 Mayıs 2008, Antalya

C3. Çocuk Acil Tıp Sonbahar Sempozyumu 9-11 Ekim 2008, Kuşadası

C4. Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirurji Kursu V. Dönem 3.Kurs 29 Mart-1 Nisan 2012, Manisa

C5. TND XXVIII. Bilimsel Kongresi 4-8 Nisan 2014, Antalya

C6. 60.Yıl Onuruna Ege Üniversitesi 1.Endoskopik Kafatabanı Cerrahisi Sempozyumu 28 Mart 2015, İzmir

C7. TND XXX. Bilimsel Kongresi 8-12 Nisan 2016, Antalya

C8. European Accreditation Council for Continuing Medical Education 30th Annual Scientific Congress of the TurkishNeurosurgical Society 8-12 Nisan 2016

C9. TND Spinal ve Periferik Sinir CerrahisiÖğretim ve Eğitim Grubu Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu 20-23 Ekim 2016, Antalya

C10. Spinal Kadavra ve Virtual Reality (VR) Kursu I: Servikal Spinal Enstrumantasyon 4-5 Mart 2022, İstanbul

 

 

WhatsApp
Top