Hakkında


UZMANLIK ALANI:

 • Genel Cerrahi

EĞİTİM:

 • Lisans: 9 Eylül Üniversitesi / Tıp Fakültesi
 • Tıpta Uzmanlık: SSK Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi / Genel Cerrahi

TIBBİ İLGİ ALANLARI:
 

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER:

 • I. Makromasti ve Meme Kanseri Sempozyumu düzenleyicisi
 • Ulusal Cerrahi Kongreleri
 • Ulusal ve Uluslararası Laparoskopi Kongreleri
 • Morbit Obezite Cerrahisi Eğitimi ve Sertifikası
 • Laparoskopik Kolesistekromi
 • Laparoskopik Hiatus Hernisi Eğitimi ve Sertifikası
 • 2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi 23-26 Eylül 2009
 • American College of Surgeons Turkish Chapter Meeting, İstanbul, Eylül 2005
 • Metabolic Surgery European Training Centre, Paris, France, Nisan 2009
 • 8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik cerrahi Kongresi, Antalya, Temmuz 2007
 • Laparoskopik Cerrahi Kursu, İzmir, Şubat 1998
 • Laparoskopik Kolesistektomi Kursu, Ege Üniversitesi, İzmir, Nisan 1997

YAYINLAR - ESERLER:

Makromastili olgularda görüntüleme ile saptanamayan prekanseröz lezyonlar; The Journal of Breast Health 2007; Osman Güngör, Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Tunay Ataman, Mustafa Emiroğlu.
Fibroadenomlarda meme küçültme ameliyatları; The Journal of Breast Health 2007; Ragıp Kayar, Hidayet Çatal, Esmer Demirtosun.
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi sonrası kozmetik sonuçları değiştiren etkenler; The Journal of Breast Health 2007; Ragıp Kayar, Hidayet Çatal, Aziz Kaya.
Memenin kistik hastalığında meme küçültmenin yararı 14 olgu; The Journal of Breast Health 2007; Ragıp Kayar, Hidayet Çatal, Serdar Civelek.
Fıtık tamiri ve postop ağrı; 2.Ulusal Fıtık Kongresi- Antalya; 17-20 Mayıs 2007; H.Çatal, D.Ermiş, A.Kaya, S.Civelek, T.Ataman.Tepecik Eğit. ve Arşt. Hastanesi 1.Cerrahi Kli., İzmir
Kesi yeri fıtıklarında intraperitoneal propilen yama uygulama sonuçları; Ulusal Fıtık Kongresi- Kapadokya; 18-21 Mayıs 2005; M.Görgün, H.Köse, H.Çatal, E.Demirtosun, A.Kaya. SB Tepecik Eğt. ve Araşt. Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
Meme kist sıvısında sodyum/potasyum ölçümü ve sitolojiyle ilişkisi; 1. Meme Hastalıkları Kongresi- İzmir; 11-13 Kasım 1993; D.Egeli, Ü.Bayol, R.Kayar, M.Görgün, H.Çatal. S.S.K. Tepecik Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği İzmir
Meme kanserlerinin tanı ve takibinde dopler ultrasonografi; 1. Meme Hastalıkları Kongresi- İzmir; 11-13 Kasım 1993; İ.Görer, M.Çobanoğlu, R.Kayar, H.Çatal, T.Sandıkçıoğlu. SSK Tepecik Hastanesi 1.Cerrahi Kliniği, Radyoloji Bölümü İZMİR
Meme hipertrofisinin kanserde ve meme sağlığında önemi, mamoplasti sonuçlarımız; 1. Meme Hastalıkları Kongresi- İzmir; 11-13 Kasım 1993; R.Kayar, H.Çatal, A.Şamlı, S.Küçükalioğlu, E.Harmanda. SSK Tepecik Hastanesi 1. Genel Cer. Kli.
Meme ultrasonografisinin klinisyence uygulanmasının avantajları; 1. Meme Hastalıkları Kongresi- İzmir; 11-13 Kasım 1993; R.Kayar, M.Çobanoğlu, H.Çatal, D.Ermiş, A.Öğütgen. SSK Tepecik Hastanesi 1.Genel Cerrahi Kliniği İZMİR.

WhatsApp
Top