Hakkında


UZMANLIK ALANI:

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum

EĞİTİM:

  • Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Tıpta Uzmanlık: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

TIBBİ İLGİ ALANLARI:
 

KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER:
 

YAYINLAR - ESERLER:

Doktora veya İhtisas Tezinin Özeti

Tez Konusu: Erken evre endometrium kanseri nedeni ile opere olan hastalarda, üriner inkontinansın yaşam kalitesine etkisi
Tez Danışmanı: Doç. Dr. A. Akın SİVASLIOĞLU

Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

Palandöken Kadın Doğum Kongresi’ nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. (2-4 Mart 2018)

Doktora veya İhtisas Tezi dışında Yayımlanmış Makaleler

Ulusal veya uluslar arası dergilerde

Uysal S, Ozun E. P, Ekinci T, Aksut H, Karasu S, Isık A.Z, Soylu F. Endometrial spiral artery doppler parameters in unexplained infertility patients: is endometrıal perfusion an important factor in the etiopathogenesis? J Turkish-German GynecolAssoc 2012; 13: 169-71
Tavusbay C, Kar H, Cin N, Kamer E, Aksut H, Karahalli Ö, Atahan K, Haciyanli M. The use of vacuum-assisted wound closure system for management of difficult wounds. Biomedical Research 2013; 24 (3): 329-336
Yıldız A, Özcan A, Yetimalar M. H, Kasap B, Yiğit S, Sakarya D, Aksut H, Tatar S. Predictability of lymph node metastasis in patients with endometrial cancer. TurkiyeKlinikleri J Med Sci 2013: 33(4):1028-36
2.3.1.4. A. Yıldız, M.H. Yetimalar, Sever, M., D. Uysal, İ. Bezircioğlu, D.K. Sakarya, H. Aksut. “Comparison of the Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing With the Standard Suture Technique in Patients with Diverse Benign Indications for Abdominal Hysterectomy: A Controlled Trial”. TürkiyeKlinikleri Tıp BilimleriDergisi, (2013). DOI: 10.5336/medsci.2013-34569
2.3.1.5. Yıldız A, Yetimalar M.H,Sakarya D, Bezircioğlu İ, Aksut H, Uysal D.Hysteroscopic tubal occlusion system – two case report. OpstaMedicana. 2013;19(1-2)
2.3.1.6. Yıldız A, Yetimalar M, Aksut H, Kasap B, Sakarya D, Aksüt A.G. Therapeutic efficacy of D&C in endometrial polyps: Is it a valuable method?Journal of Public Health Economy and Managment in Medicine. 2013 2(47): 70-77.
2.3.1.7. Güngör T, Akbay S, Aksut H, Yılmaz B Rectus Abdominalis Muscle Metastasis From Uterine Leiomyosarcoma: An Unusual Case and Review of the Literature. J Turk GerGynecol Assoc. 2014 Jun 1;15(2):122-4
d
2.3.1.8. Atguden Z, Yıldız A, Aksut H, Yalcin SE, Yalcin Y, Uysal D, Yetimalar H. The Value of Preoperative CA 125 Levels in Prediction of Myometrial Invasion in Patients with Early-stage Endometrioid- type Endometrial Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(2):497-
2.3.1.9. Baydar Y, Bayındır A, Kasap B, Kılıç D, Aksut H, Yetimalar M. H, Bezircioğlu İ. The Effects of the Maternal Body Mass Index on Duration of Labor, Mode of Delivery, Neonatal Birth Weight, Apgar Score and Postpartum Complications. The journal of Tepecik Teaching Hospital. 2012: 22; 5-11.
2.3.1.10.Uysal D, Aksut H, Küçük İ, Başer E, Aksüt A. G. Synchronous Primary Carcinoma of the Endometrium and Ovary: 26 Cases. The journal of Tepecik Teaching Hospital. 2012: 22; 103-106.
2.3.1.11. Uysal D, Aksut H, Küçük İ, Aslan N, Baloğlu A, Başer E, Aksüt A. G. The Impact of the Number of the Removed Lymph Nodes on Short and Long Term Morbidityin the Early Stage Endometrium Cancer.The journal of Tepecik Teaching Hospital. 2012: 22; 2, 97-102.
2.3.1.12. Aksut H, Ates A.G, Uyumaz D, Atguden Z, Uysal S, Soylu F. Acute abdomen in the first trimester of pregnancy; the corpus luteumtorsion: A case report.Symrna Medical Journal. 2012: 6; 49-51.
2.3.1.13. Aksut H, Yılmaz B, Mavi Ş, Soylu F, Yalçın Y.Cesarean scar pregnancy presenting with acute abdomen after coitus: A case report. Pamukkale Medical Journal 2013 3:150-152.
2.3.1.14. Aksut H, Sakarya D, Sivaslioglu AA. AnatomikPerineKaybı Olan Kronik Perineal LaserasyonYönetimi : 2 VakaSunumu. EgeKlinikleri Tıp Dergisi. 2013:1; 28-30
2.3.1.15. Yılmaz B, GungorT, Aksut H, Tug M, Mollamahmutoglu L. Ovarian Endodermal Sinus Tumor with Contralateral Mature Cystic Teratoma: A Case Report. The Turkish Journal of Gynecologic Oncology. 2014:1; 37-39.
2.3.1.16. Yilmaz B, Aksut H, Gungor T, Tug MT, Mollamahmutoglu L. Malignant follicular thyroid carcinoma arising in strumaovarii: A case report and review of the literature. J CasesObstetGynecol, 2014;1(1):14-17.
2.3.1.17. Sivaslioglu AA, Aksut H,Iri R. Small bowel necrosis secondary to three times torsion of an ovarian dermoid cyst in a 55-year-old woman: a case report. J Cases ObstetGynecol, 2014;1(1):5-7.

2.3.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.3.2.1. L. Erkan, E. P. Özün, F. Soylu, S. Mavi, Z. Atgüden,H. Aksut. Severe mitral stenozis diagnosed at term: Two case reports. 8th National Gynceology and Obstetrıcs Congress.2009, August. Turkey.(Poster)
2.3.2.2. L. Erkan, E. P. Ozun, F. Soylu, O. Tatli, D. Uyumaz, Y. Yalçın, Z. Atgüden,H. Aksut. Intraabdominal desmoplastic small round cell tumour with ascite presentation: A case report. 8th National Gynceology and Obstetrıcs Congress.2009, August. Turkey. .(Poster)
2.3.2.3. F. Soylu, D. Ozturk, S. Mavi, S. Yigit,H. Aksut, M. Demir. Coexisting of vulvar angiomixoma and borderline ovarian tumor. 8th National Gynceology and Obstetrıcs Congress.2009, August. Turkey. .(Poster)
2.3.2.4. O. Tatlı, F. Soylu, L. Erkan, S. Mavi, D. Uyumaz,H. Aksut. Megacystis-microcolon intestinal hypoperistalsis syndrome-a case report. 8th National Gynceology and Obstetrıcs Congress.2009, August. Turkey. .(Poster)
2.3.2.5. O.Tatli, F.Soylu, Yiğit S, Öztürk D, Özün EP, Aksut H. Sex-Cord Stromal Tumors, A case report.8th National Gynceologyand Obstetrıcs Congress. 2009, August. Turkey. .(Poster)
2.3.2.6. Yıldız A, Özcan A, Yetimalar M. H, Kasap B, Yiğit S, Sakarya D, Aksut H, Tatar S. Predictability of lymph node metastasis in patients with endometrial cancer. 5th International Urogynecology Congress. April 6-7 Izmir-Turkey,2013. .(Poster)
2.3.2.7. Yildiz A, Yetimalar MH, Seven M, Uysal D, Bezircioğlu İ, Sakarya DK, Aksut H. How Does the Electrosurgical Bipolar Vessel Sealing Work in Patients with Diverse Benign Indications for Abdominal Hysterectomy: A Controlled Trial. First Annual MESGE Congress, April 24-28 Antalya-Turkey,2013. .(Poster)
2.3.2.8. Yıldız A, Yetimalar M.H,Sakarya D, Bezircioğlu İ, Aksut H, Uysal D.Hysteroscopic tubal occlusion system – two case report. First Annual MESGE Congress, April 24-28 Antalya-Turkey,2013. .(Poster)
2.3.2.9 Aksut H. Complete colpocleizis( Le-Fort Operation). 5th International Urogynecology Congress.2013 İzmir Turkey(SÖZLÜ SUNUM)
2.3.2.10 Aksut H, Sivaslioglu A. A. Mini Sling Experience in a State Hospital. International Pelviperineology Congress 2015 Istanbul Turkey.( SÖZLÜ SUNUM)

Sivaslıoğlu AA , Aksut H , Uysal D. Erken evre endometrium kanseri nedeni ile opere olanhastalarda üriner inkontinansın yaşam kalitesine etkisi. 7. Palandöken Kadın Doğum Kongresi. 2-4 Mart 2018 (SÖZLÜ SUNUM)

Diğer Yayınlar (Kitap vs)

VERDİĞİ SEMİNERLER, KONFERANSLAR (Konu, Tarih, Yer, Kurum)
1.1. Keşkesiz Doğum Eğitimi. 26-29 Mart, 2-5 Nisan 2018. Soma/MANİSA. Soma Devlet Hastanesi
2. PROJELER
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde koordinatör, yürütücü, raportör ve araştırmacı olarak görev almadı

TEZLER
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Yüksek Lisans Tezi Yönetmedi
Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Doktora Tezi Yönetmedi

6. ATIFLAR

Uysal S, Ozun E. P, Ekinci T, Aksut H, Karasu S, Isık A.Z, Soylu F.Endometrial spiral artery doppler parameters in unexplained infertility patients: is endometrıal perfusion an important factor in the etiopathogenesis ? J Turkish-German GynecolAssoc 2012; 13: 169-71

Li, Yusu,Shengmei. Characteristics of Endometrial Receptivity in Patients with Polycystic Ovary Syndrome. Reproductive and Contraceptive, 7th Issue, 2014. 571-575.
Liang Y, Han J, Jia C, Ma Y, Lan Y, Li Y, Wang S. Effect of Endometrial Injury on Secretion of Endometrial Cytokines and IVF Outcomes in Women with Unexplained Subfertility. Mediators Inflamm. 2015;2015:757184. doi: 10.1155/2015/757184. Epub 2015 Oct 26.

TezcanME, Temizkan O, Ozderya A, Melikoglu M, Aydin K, Sargin M,Temizkan S. Color Doppler analysis of female reproductive vasculature in Behçet’s disease.Reumatismo, 2015; 67 (3): 103-108

Devyatova EA, Tsaturova KA, Vartanyav EV. Predicting of successful implantation at IVFcycles. GynecolEndocrinol. 2016 Oct;32(sup2):27-29.

Devyatova EA, Tsaturova KA, Vartanyav EV. Estımatıon of probabılıty of ımplant success ın extracorporal fertılızatıon. Doctor Ru. 2016; 7(124) 34-38.

Zhang Qi, Lı S., Zhang Y., Wang Y., Baı X, Lu H., Yu Y. Ultrasonographic Evaluation of Endometrial Receptivity in Patients with Repeated Transplantation Failure[J]. Journal of China Medical University, 2018, 47(4): 350 -354

Shahinaz E., Ahmed M. E. , Ashraf E. The role of sildenafil citrate (viagra) suppositories on endometrial response (thickness and mean resistance index of endometrial spiral artery) in cases of unexplained infertility. MenoufiaMedJ;2017, 30:343–349
Medzhidova A.M, Esedova A.E. Topıcal ıssues of dıagnosıs and treatment of ınfertılıty ın women wıth ınternal genıtal endometrıosıs. Research’n Practical Medicine Journal 2017;4. 89-98.

Devyatova EA, Tsaturova KA The role of assessing the peristalsis of the endometrium in predicting the success of implantation. Problemy Reproduktsii . 2016;( 22)4, 47-51.

Xue K, Jun W. Effect of dexmedetomidine combined with sufentanil or butorphanol on postoperative analgesia after laparoscopic gastrointestinal surgery. Journal of China Medical University. 2018;( 47) 4: 346-349.
Liang Y. Lan Y, Lian Z, Liying Y, Wang S. Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Endometrium Secretion of Infertility Population and Its Effect on IVF-ET Pregnancy Outcomes. Chinese Journal of Birth Health and Heredity. 2016; (7). 104-105.
Li Z, Wang X, Guan Y, Yu X, Liu J, Zhang Z. Uterine artery blood flow and microvessel density by vaginal color Doppler ultrasongraph in embryo implantation failure. Exp Ther Med. 2017 Nov;14(5):4797-4800
Moramezil F, Mojgan B, Mobarakeh MM. A comparative study of Uterine Artery Blood Flow in Patients with Unexplained Infertility and Normal fertile Women using Doppler Sonography. Int. J. Pharm. Res. Allied Sci., 2016, 5(3):221-228
Atguden Z, Yildiz A, Aksut H, Yalcin SE, Yalcin Y, Uysal D, Yetimalar H. The Value of Preoperative CA 125 Levels in Prediction of Myometrial Invasion in Patients with Early-stage Endometrioidtype Endometrial Cancer. Asian Pac J Cancer Prev; 2016:17 (2), 497-501
Erenel H, Bese T, Sal V, Demirkiran F, Arvas M. Comparison of Diagnostic Accuracies of Serum HE4 Levels and 3D Power Doppler AngiographyParameters between Benign Endometrial Pathologies and Endometrial Cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(5):2507-11.
Qian LR. Expression of breast cancer gene-1 and CA125 in endometrial carcinoma and its significance. Chinese General Practice Medicine. 2017;(1)88-91.
Hua L, Xingyuan L,Ling W,Lei s. The influence of age of onset on the prognosis of patients with endometrial cancer. Oncology Progress; 2016(7), 696-698.
Touhami O , Grégoire J, Renaud MC, Sebastianelli A, Grondin K, Plante M. The utility of sentinel lymph node mapping in the management of endometrial atypical hyperplasia. Gynecol Oncol. 2018 Mar;148(3):485-490.
Izetbegovic S, Pljevljak A. Reliability of CA 125 in differentiation of benign tumors type endometrioma from malignant adnexal tumors. Medical Journal;2016:(22)4, 161 – 165.
Angula L, New molecules associated with ovarian cancer for the improvement of its diagnosis and treatment. Universitat Autonoma de Barcelona. 2017.
Güngör T, Akbay S, Aksut H, Yılmaz B Rectus Abdominalis Muscle Metastasis From Uterine Leiomyosarcoma: An Unusual Case and Review of the Literature. J Turk GerGynecol Assoc. 2014 Jun 1;15(2):122-4
Köse M, Çelik F, Köse SK, Arıöz DT, Yılmazer M, TokyolÇ.Recurrent uterine leiomyosarcoma: an atypicallocation. J ExpTherOncol. 2016 Nov;11(4):315-318.

SingalA.The comparative assessment of clinical ablative therapies: Effects on physiological and biomechanical properties of contractile tissues in response to therapeutic doses. In partial fulfillment of the requirementsfor the degree ofdoctor of philosophy. September 2014 University of Minnesota

Tavusbay C, Kar H, Cin N, Kamer E, Aksut H, Karahalli Ö, Atahan K, Haciyanli M. The use of vacuum-assisted wound closure system for management of difficult wounds. Biomedical Research 2013; 24 (3): 329-336.

Meiguang Z,Zhiqing Li,Jiahan W,Qi W, Huangding W. Effects of vacuum sealing drainage combined with irrigation of oxygen loaded fluid on chronic wounds in diabetic patients. Chinese Journal of Burns. 2014, 30(2)

Sivaslioglu AA, Aksut H,Iri R. Small bowel necrosis secondary to three times torsion of an ovarian dermoid cyst in a 55-year-old woman: a case report. J Cases ObstetGynecol, 2014;1(1):5-7.

Brinda M, Mojunath S, Balasubramanya S, Nanajaiah B. An Unusual Case of Small Bowel Volvulus. J ClinDiagn Res. 2015 Nov; 9(11): 08–10.

Yıldız A, Özcan A, Yetimalar M. H, Kasap B, Yiğit S, Sakarya D, Aksut H, Tatar S. Predictability of lymph node metastasis in patients with endometrial cancer. TurkiyeKlinikleri J Med Sci 2013: 33(4):1028-36
Tas E, Yavuz A. The prognostic significance of preoperative serum cancer antigen 15-3 levels in endometrial carcinomas. Saudi Med J. 2017 Nov; 38(11): 1096–1100.

Aksut H, Yılmaz B, Mavi Ş, Soylu F, Yalçın Y.Cesarean scar pregnancy presenting with acute abdomen after coitus: A case report. Pamukkale Medical Journal 2013 3:150-152

Demirtas Ö, Demirtas G, Gultekin E, YesilyurtB.Spontaneous resolution of a scar pregnancy after an unsuccessful dilatation and curettage procedure: A case report. SDU SaglikBilimleriDergisi, 2015;6(1):30-33.

WhatsApp Hattı
Top