BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Onkolojik Ameliyatlar

Onkolojik ameliyatlar ya da onkolojik cerrahi kanser hastalıkları ameliyat süreçlerinde başvurulan çok sayıda yöntemi kapsamaktadır. Kanser hastalıkları çok uzun dönemler boyunca insan sağlığını etkileyen hastalıklar arasında en tehlikeli en ciddi hastalıklar arasındaki yerini korumuştur. Kanser hastalıkları için uygulanan en eski ve başarılı yöntem de cerrahi operasyonlardır. Günümüz modern tıbbının gelişmesi ve yine tıp teknolojisinde meydana gelen yenilikler ile beraber kanser özellikle erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir.

Kanserin erken evresinde, hücre anomalilerinin yaşandığı bölge henüz bölgesel bir alandayken onkolojik ameliyatlar yapılabileceği gibi metastatik yani ilerlemiş ileri evre kanserlerde de yapılabilir. Burada tümörün alınması, tümörün yükünün azaltılması, kanserli dokuların temizlenmesi ve kanserli dokunun diğer organlar üzerindeki etkilerinin yok edilmesi gibi çok sayıda amaç üzerinden onkolojik ameliyatlar gerçekleştirilebilir.

Onkolojik Ameliyatlarda Cerrahi Operasyon Prosedürleri Nelerdir?

Onkolojik ameliyatlar ile gerçekleştirilen kanser cerrahisinde klasik ameliyat tipi invaziv olarak nitelendirilebilir. Bu yöntem derinin kesilerek kanserli dokuya ulaşıldığı ve tedavi sürecinin olduğu yöntemdir ancak günümüzde minimal invaziv yöntemlerinde de ciddi artış bulunmaktadır. Minimal invaziv prosedüründe büyük kesiler yerine laparoskopik, robotik, doğal açıklık, tek delikten laparoskopik cerrahi gibi yöntemler tercih edilmektedir. Bu ameliyat yöntemleri kapalı olarak gerçekleştirilen ve küçük kesiler ile cerrahi operasyonun yönetildiği işlemlerdir.

Onkolojik Ameliyatlara Hangi Durumlarda Başvurulmaktadır?

Her kanser cerrahi operasyona ihtiyaç duymamakta ya da her kansere aynı cerrahi operasyon uygulanmamaktadır. Hastanın yaşadığı problem ve hastanın özellikleri bir kapsam olarak değerlendirilmeli ve o durum için en uygun onkolojik cerrahi uygulama seçilmelidir. Bu da kişinin sahip olduğu kanser türü, kanserin bulunduğu bölge ve evre ile hastanın genel sağlık durumu gibi başlıklar üzerinden değerlendirilmelidir.

Tedavi edici yani küratif kanser ameliyatları, klasik kanser ameliyatları olarak bilinmektedir ve cerrahi operasyonla beraber tümör ile çevresindeki kanserli doku dışarıya bu bölgelere komşu olan normal dokularla beraber çıkarılmaktadır. Koruyucu yani profilaktik kanser ameliyatları kalıtsal geçişli kanserlerde daha çok uygulanır.Tanısal yani diagnostik kanser ameliyatları lenf bezlerinde oluşan lenf nodunun örneklenmesi amacıyla lenfoma tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Evreleme amaçlı kanser ameliyatları, kanserin evresi hakkında detaylı bilgi analizi yapabilmek adına gerçekleştirilir. Yumurtalık-over kanserinde karın zarından örnek alınması evreleme amaçlı kanser ameliyatlarına örnektir.

Tümör hacmini azaltan, debulking kanser ameliyatları yine en sık olarak yumurtalık kanserinin tedavisinda başvurulan bir yöntemdir. İleri evredeki meme ve immünojenik özellikle bulunan yani böbrek kanseri gibi kanserlerde de bu yönteme başvurulabilir.

Geçici çözüm sağlayan, palyatif kanser ameliyatları, bağırsak kanserlerinde başvurulan bir yöntemdir. Tümöre bağlı bağırsak tıkanıklıklarında başvurulmaktadır.

Destekleyici kanser ameliyatları arasında venöz port uygulaması gösterilebilir. Kanser tedavileri sırasında çoklu damar yolu açmak yerine göğüs üzerindeki ana damar üzerinden bir santral belirlenmesidir. Bu işlem de santral venöz damar yolu uygulaması olarak nitelendirilmektedir. Bu yöntemle beraber ilgili tetkikler için kan alımı da kolayca gerçekleştirilebilir. Hastanın durumuna göre ağızdan gıda alma durumu gerçekleşemiyorsa bu noktada da bu yöntemden faydalanılabilir.

Doku bütünlüğünü sağlamaya yönelik, rekonstrüktif kanser ameliyatları, baş, boyun ve meme kanserlerinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. İlgili bölgenin işlevleri ve estetik görünümden kaynaklı olabildiğince doku bütünlüğünün korunduğu ve kanserli dokunun temizlendiği ameliyat modelidir.

Tüm kanser ameliyatlarında amaç tümörün tekrarlayıcı aktivite göstermemesi için tümöre olabildiğince zarar vermeden, çevredeki kanserli doku ile bu dokuların da çevresinde bulunan dokuların eksiksiz bir şekilde dışarıya çıkarılmasıdır.

WhatsApp
Top