BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Nörolojik Hastalıkların Rehabilitasyonu

Nörolojik rehabilitasyon, periferik ve merkezi sinir sistemi kökenli hasarlanmalar yaşandığı takdirde başvurulan bir rehabilitasyon uygulamasıdır. Nörolojik hastalıklar kapsamında çok sayıda rahatsızlığın birbirinden farklı yöntemlerle nörolojik rehabilitasyonu sağlanmaktadır. Travmalar, enfeksiyonlar, yapısal deformasyonlar, dolaşım sıkıntıları ve buna bağlı oluşan felç durumları gibi çok sayıda rahatsızlıkta rehabilitasyon çalışmalarına başvurulmaktadır. Nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon göz ardı edilmemesi gereken, oldukça kritik bir tedavi yöntemidir.

Burada amaç hastanın olabilecek en iyi duruma getirilmesi ve kaybolan işlevselliğin iyileştirilmesidir. Bu sebeple çeşitli alet ve cihazların yanı sıra fiziksel egzersizler üzerinden tedaviler gerçekleştirilir. Uygulanacak tedavi senaryosu her hasta için özel olarak hazırlanmalı ve ciddi bir nörolojik muayene, tespit ve takip süreçleri içermelidir. Aynı şekilde tedavi süresi boyunca da hastanın tedaviye verdiği yanıtlar izlenmeli, analiz edilmeli ve bu analizler değerlendirilerek tedavi sürecinde gerekirse değişikliklere gidilmelidir. Nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon yalnızca fiziksel bir süreç değil, hastanın tümüyle incelendiği duygusal ve sosyal bakımdan da iyileştirilmeye çalışıldığı bir süreçtir.

Nörolojik hastalıklar neticesinde ortaya çıkmış engellilik halini azaltmak, hastanın özürlü olduğu durum üzerine odaklanarak hem fizyolojik hem de psikolojik olarak bu problemin çözümü için çalışmak, yaşanan bozukluğun gerekirse semptomatik olarak olsa dahi çözümlenmesini sağlamak ve ihtimal varsa sorunu ortadan temelli kaldırmak için stratejiler üretmek, halihazırda çalışır vaziyette olan ve işlevini sürdüren fonksiyonların korunmasını sağlamak ve zarar görmesini engellemek, günlük hayatın kolaylaştırılması ve hastanın normal yaşantısını sürdürebilmesi adına çalışmalar yapmak rehabilitasyon sürecinin ana unsurları olmalıdır.

Felç rehabilitasyonu, beyinde gerçekleşen hasarlar veya omurilik üzerinde oluşan yaralanmalar neticesinde meydana gelen hareket kaybını kontrol altında tutmak ve günlük yaşama aynı şekilde devam edilebilmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanmasını amaçlar. Bu ihtiyaçlar bazen yalnızca güç, yetenek ve güvenin tazelenmesi ve motivasyon kapsamında bile karşılanabilir.

İnme yani Hemipleji rehabilitasyonu, vücudumuzda sağ veya sol tarafta gerçekleşen inme durumu üzerine gerçekleştirilir. İnme ile birlikte vücudun yarısında hareket kaybı, hissizlik komplikasyonları gözükebilir. Bunun sebepleri beyin damarlarından kaynaklı olabileceği gibi kafa travmaları, beyin tümörleri ve mikrobik hastalıklar neticesinde de gerçekleşebilir. İnme rehabilitasyonu ile hastalığın etkilerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Serebral Palsi (CP) rehabilitasyonu, temelde beynin oksijensiz kalması ile ortaya çıkan Serebral Palsi rahatsızlığının rehabilite edilmesidir. Genellikle doğum esnasında karşılaşılan bir durum olan Serebral Palsi, henüz anne karnındayken vuku bulabileceği gibi, doğumdan sonra da birtakım sebepler üzerine gerçekleşebilir. Nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu kapsamında rehabilite çalışmaları yapılmaktadır.

Spine Bifida rehabilitasyonu, omurilik üzerinde oluşan gelişim bozukluğu rahatsızlığının nörolojik rehabilitasyon kapsamında iyileştirilmesidir. Bu hastalıkta omurilik fonksiyonları tam anlamıyla görevini yerine getiremez ve işlevsellikte kayıplar, çeşitli felçler ve yürüme bozuklukları ortaya çıkabilir. Spine Bifida rehabilitasyonu ile ortaya çıkan bu problemlerin en aza indirgenmesi amaçlanır.

Yüz Felci, Fasial Paralizi rehabilitasyonu, yüzün sağ veya sol yanında ortaya çıkan hareket kaybının rehabilitasyon uygulamasıdır. Yüzün sağ veya sol yanında ortaya çıkabilen yüz felci travmatik sebeplerden ötürü oluşabileceği gibi, enflamatuvar nedenlerden ötürü de meydana gelebilir. Yüzde asimetri gelişimi söz konusu olabileceğinden ötürü nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu kapsamında uygulamalara başvurulması oldukça önemlidir.

Poliomyelit Sekeli Rehabilitasyonu, çocuk felci olarak bildiğimiz ve Polio adındaki virüs sebebiyle oluşan hastalığın rehabilite yöntemidir. Bir enfeksiyöz hastalığıdır ve kaslar üzerinde flask paralizi, ateşli yakınmalar ve kas ağrıları ile kendini gösterir. İlk dönemde kaslarda meydana gelen felçler küçük oranda düzelse dahi hareket kaybının devam ettiği de gözlemlenir ve dolayısıyla rehabilitasyon süreçleri önemli rol oynar.

Multiple Skleroz (MS) rehabilitasyonu, merkezi sinir sistemi kaynaklı hastalığın rehabilitasyon uygulamasıdır. Görme, konuşma, yürüme gibi oldukça temel vücut işlevlerinin dahi bozulmasına sebebiyet veren MS hastalığı beyin ve omurilik kaynaklıdır ve rehabilitasyon çalışmalarıyla ortaya çıkan yakınmaların en aza indirgenmesi ve olabildiği kadar hastanın hayat kalitesinin yukarıda tutulması amaçlanır.

Parkinson rehabilitasyonu, dopamin üretimini sağlayan hücreler temelli hastalığın rehabilitasyon uygulamasıdır. Kronik bir hastalık olan Parkinson, bizlerin akıcı ve koordineli eylemlerde bulunmamızı güçleştirir ve rehabilitasyon süreci kapsamında olabildiğince hastanın yaşayabileceği kötü senaryoların önüne geçilmeye çalışılır.

Polinöropati rehabilitasyonu, sinirler üzerinde meydana gelen hasarların oluşturduğu hastalığın rehabilite çalışmalarıdır.

Müsküler Distrofiler ve Konjenital Miyopatiler rehabilitasyonu, genetik bir hastalık rehabilitasyonudur. Kas proteinimiz olan Distrofin’in genler üzerindeki bozukluk neticesinde olağan formundan kısa yapılmasıyla meydana gelir.

WhatsApp
Top