BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Monitörizasyon ve Tilt Table Testi

Monitörizasyon en temel anlatımla hastaların tüm yaşamsal aktivitelerini takip altına almak ve gerekli acil durumlarda hasta adına uyarı vermesi için ayarlanmış elektronik makineler aracılığıyla yürütülen sistemdir. Özetle hastanın kalp ritmi, solunumu, kalp atım hızı, oksijen satürasyonu, kan basıncı ve çok daha fazla verinin anlık olarak takip edildiği ve acil durumlarda elektronik cihazlar vasıtasıyla doktorun uyarıldığı cihazlar bütünüdür.

Monitörizasyon Neden Gereklidir?

Monitörizasyon ihtiyacı olan hastalar halihazırda takip edilmesi gereken hastalar olacağından, çok sayıda hayati verinin sürekli olarak sunulması ve uyarı sistemleriyle monitörizasyon oldukça kritik bir işleve sahiptir. Veri toplama, tanı ve teşhis uygulamaları, hastaya ait organ rezervinin belirlenmesi, tedaviye karşı verilen yanıt durumunun tespit edilebilmesi, prognoz, organ ve doku perfüzyonu, organ ve dokulara iletilen oksijen değeri, tedavi süreçleri gibi çok sayıda tanı, takip, analiz ve çözüm sürecinde monitörizasyon sistemlerinin etkisi oldukça büyüktür.

Monitörizasyon ile Takip Edilebilen Parametreler Nelerdir?

Monitörizasyon ile takip edilebilen çok sayıda parametre bulunmaktadır. Vücuttaki çeşitli sistemlere ait çok sayıda değişen monitörizasyon ile beraber gözlenebilir ve takip altında tutulabilir. Belki de en bilineni holter monitörizasyonudur ve holter monitörizasyonu ile beraber hastalarda kalp ritmi, tansiyon takip etmek mümkün olur. EKG kaydı ve tansiyon değerlerinin ölçülebilmesi adına da farklı cihazlar da eklenebilir. Bu monitörizasyon süreci genelde bir gün sürmekte ancak bazı durumlarda hastalar için daha uzun süreli monitörizasyon uygulamaları yapılabilir. Holter monitörizasyonu çoğunlukla hastanın günlük hayattaki kalp ritim ve tansiyon gibi değişkenlerinin takibi için kullanılmaktadır. Bu monitörizasyon çeşidi doktorunuzun anormal kalp ritmi veya tansiyon dengesizliği durumlarından şüphe etmesi üzerine uygulanır.

Hastane şartlarında uygulanan asıl monitörizasyon uygulamalarında ise çok daha büyük bir parametre grubunun takibi sürekli olarak sağlanabilmektedir.

Kardiyovasküler sisteme ait elektrokardiyogram, arteryel kan basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arteryel ve kapiller wedge basınçlar, kardiyak output ve hemodinamik değişkenlerin takibi monitörizasyon ile mümkündür.

Pulmoner sisteme ait tidal volüm, solunum hızı, dakika ventilasyon hacmi, arteryal kan gazları, oksijen transportu değişkenleri, end tidal, ekspiratuar oksijen, anestezik gazlar, transkutanöz oksijen ve CO2 değerlerinin sürekli takibini yapmak monitörizasyon ile mümkün olmaktadır.

Renal fonksiyona ait idrar outputu, plazma ve idrar osmolalitesi, osmolar ve serbest sıvı klirensleri, kanın monitörizasyonu, hematokrit ve hemoglobin, kan ve plazma volümü, serum elektrolitleri ve kan kimyası gibi değerler de monitörizasyon ila takip edilebilir.

Ayrıca nöromusküler fonksiyon, temperatür ve santral sinir sistemine ait elektroansefalogram ile intrakranyal basınç takibi de yapılabilmektedir.

Tilt Table Testi Nedir?

Tilt table testi bayılmanın sebeplerini araştırmaya yönelik bir testtir. Aynı zamanda bayılma sebeplerinin ayrıştırılmasında da tilt table testinden yararlanılmaktadır. Kan damarlarlarında yaşanan genişleme neticesinde kan basıncının ani olarak düşmesi ve bu sebeple ortaya çıkan bayılmaların diğerlerinden ayrılmasında da kullanılır. Bayılmaların vazovagal temelli olup olmadığının ortaya çıkarılmasında da detaylı bilgiler sunmaktadır.

Tilt Table Testi Nasıl Yapılır?

Tilt table testi eğik masa testi olarak da isimlendirilmektedir. Tilt table testinde hasta hareket eden bir masaya yatırılırlar ve yatışın ardından masa dik konuma getirilir. Eğim alabilen bu masa ile hasta 60-80 derece arasındaki bir değerde 45 dakika bekletilir ve gözlemler yapılır. 5 dakikalık periyotlar üzerinden hastanın nabız ve tansiyon değerleri takip edilir.

Tilt table testi öncesi hasta bir şey yiyip içmemelidir bu sebeple sabah aç karna yapılması önerilir. Hastaların kemerler eşliğinde bağlı oldukları ve ayaklarını dayayabildikleri bir aparatın da bulunduğu bir masa kullanılır. Aynı zamanda bağlı olunan monitörde de kalp atımları takip edilir. Kan basıncı, nabız, kalp atım hızı gibi değerler 5 dakikalık aralıklarla takip edilir.

WhatsApp
Top