BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Meme Koruyucu Cerrahisi

Meme koruyucu cerrahisi, meme kanserlerinde özellikle son dönemde yaygınlaşan bir tedavi yöntemidir. Meme koruyucu cerrahi ile yapılan ameliyatlarla hem meme kanserini önlemek hem de meme bütünlüğünü olabildiğince korumak amaçlanır. Meme koruyucu cerrahi kapsamında yapılan cerrahi operasyonlarda memenin olabildiğince büyük bir kısmı yerinde bırakılmaya çalışılır. Ancak bu işlem yapılırken de kanserli doku ve etrafındaki dokuların çıkarılması da gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda değerlendirilen meme ameliyatları meme koruyucu cerrahisi içinde değerlendirilmektedir.

Meme Koruyucu Cerrahisinde Başvurulan Yöntemler Nelerdir?

Meme koruyucu cerrahide kanserli dokunun çıkarılması dört farklı şekilde yapılabilmektedir. Bunlar yalnızca tümörlü bölgenin küçük bir parça olarak alınması olan lumpektomi, ekizyon bölgesinin yani alınan bölgenin birazcık daha genişlediği ama hala küçük bir parça olarak değerlendirilen geniş eksizyon, kadranektomi denilen ve daha büyük bir parçanın çıkarıldığı yöntem ve son olarak mastektomi olarak bilinen tüm memenin alındığı operasyon bulunmaktadır. Bu operasyonlar kanserin ilerleme şekline göre karar verilerek yapılır ve temelde meme koruyucu yaklaşımla yalnızca kanserli dokuların alınmasıyla gerçekleştirilir. Sağlam dokudan alınan yeterli seviyede parça dışında, geriye kalan meme dokusuna zarar verilmez. Burada kanserli dokuya komşu olan meme dokusundan ne kadarının alınacağı önemlidir.

Meme Koruyucu Cerrahi ve İşaretleme Yöntemi Nedir?

Çoğunlukla en az 2mm kalınlığında kansersiz dokunun alınması yeterlidir şeklinde bir görüş vardır ancak bu işlemi yürüten profesyonelin durumu değerlendirme kararına göre daha az ya da çok olabilir. Buradaki problem, ameliyat esnasında buna karar verilememesi, ancak patolojik incelemelerin ardından net kanıya varılmasıdır. Eğer patolojik inceleme sonucu alınan dokunun az olduğu kanısına varılırsa, yeniden ameliyat fikri gelişebilir. Bu noktada kanserli dokunun çıkarıldığı bölgelerde işaretleme çalışması yapılarak ilerleyen süreçte bu bölgenin takibi daha detaylı olarak sağlanmaktadır.

İşaretleme yöntemi cerrahi operasyondan sonra gerçekleşmesi planlanan radyasyon tedavisi için de önem teşkil etmektedir. Genelde meme koruyucu cerrahide tekrarlanması istenmeyen ameliyatların ve tekrarlanması istenmeyen kanserli doku nüksünün gerçekleşmemesi için 1-2 santimetreye kadar doku çıkarıldığı görülmektedir.

Meme Koruyucu Cerrahisine Hangi Durumlarda Başvurmak Mümkün Değildir?

Meme koruyucu cerrahi aslında henüz çok ileri evrelere geçmemiş meme kanserleri için kullanılmaktadır. Bu noktada amaç meme kanseriyle kanserli dokunun bulunduğu küçük alandan daha öteye yayılmasını önlemek, kanseri iyileştirmek ve memenin bütünlüğünü korumaktır. Ancak meme kanseri ileri seviyeye çıktıysa meme koruyucu kanser tedavi planı kapsamında değerlendirilemez. Özellikle memenin geneline yayılım koltuk altı sınırına doğru devam ettiyse meme koruyucu cerrahi aşamaları bu kanser durumlarında geçerli olamamaktadır.

Meme koruyucu cerrahi kapsamında riskli durumlar içeren bir diğer durumda meme içinde iki farklı yerde kanserli doku gelişmesidir. Eğer kanserli dokuların bulunduğu bölgeler birbirine çok yakınsa, bu dokuların çevre dokularla birlikte çıkarılması meme bütünlüğüne az zarar veriyorsa meme koruyucu cerrahi düşünülebilir ancak memenin farklı noktalarında olduğu zaman meme koruyucu cerrahi yaklaşımı önemini yitirir.

Memede geniş bir alanı tutan tek odaklı kanser bulunması, yaygın tümör olarak bilinen durumu nitelendirmektedir ve meme koruyucu cerrahi kapsamında tedavi süreçlerine dahil olması önerilmemektedir.

Eğer kanserli doku meme başı yani areola denilen bölgenin altındaysa meme başı ve çevresinin bütünlüğüne zarar vermeden bu cerrahi müdahaleyi yapmak oldukça zor olacaktır. Bu tip durumlarda meme koruyucu cerrahi yerine memenin çıkarılması tercih edilmektedir. Bazı durumlarda da meme başı ve çevresi üzerinden çıkarım işlemi meme koruyucu cerrahi kapsamında yapılabilir ve ardından meme şekillendirme ile memeye eski bütünlüğü ve estetik görüntüsü kazandırılmaya çalışılır.

Meme Koruyucu Cerrahisi Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Meme koruyucu cerrahi sonrası hasta takip edilir ve radyasyon tedavisi süreci başlar. Hastalığın yeniden ortaya çıkmasına karşılık önlemler alınır. Tekrar ameliyat süreçlerine dahil olmaması adına radyasyon tedavisi uygulamalarıyla süreç yönetilir. Daha önce meme koruyucu cerrahi ve radyasyon tedavisi görmesine rağmen tekrar aynı problemle karşılaşan hastalarda meme koruyucu cerrahi önerilmemektedir.

WhatsApp
Top