BİZ SİZİ ARAYALIM

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi

Konsültasyon - liyezon psikiyatrisi fiziksel hastalıklarla birlikte görülen ruhsal bozukluk ve psikososyal sorunların tanı, tedavi ve takibi uğraşan psikiyatri disiplinidir. Sağlığı ruhsal ve fiziksel olarak bir bütün olarak görür ve bu koşulların birbirini etkilediğinden yola çıkar.

Konsültasyon - liyezon psikiyatrisi günümüzde gelişmekte olan ve hızla büyüyen psikiyatri üst disiplinidir. Hastalarla onlarla ilgilenen tüm personellerle birlikte çalışır. Bu durum özel zorluklar doğurabilir ve özellikle çoklu hastalıkların yönetiminde diğer uzmanlık alanlarıyla koordineli çalışmayı gerektirir.

Konsültasyon Nedir?

Konsültasyon doktorun uzmanlık alanı hastalığın tanı ya da tedavi sürecinde yeterli olmadığında bir başka meslektaşından görüş alma talebidir. Ortak hedefler arasında özellikle risk faktörleri bulunan hastalar için komplikasyonların görülme ihtimalini en aza indirmek, hastanın yaşadığı semptomların asıl nedenini teşhis etmek veya tedavi sonrası düzenli takip randevuları ile riski yeniden değerlendirmek ve önleyici tedbirler almak sayılabilir.

Liyezon Nedir?

Liyezon; onkoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, bulaşıcı hastalıklar ya da dahiliye gibi birimlere başvurmuş hastalara bu fiziksel hastalıklarının yanında aynı zamanda ruhsal sorunlar eşlik ettiğinde bu tedavi sürecinin klinikler arası işbirliği içerisinde ele alınmasını ifade eder.

Hangi Durumlarda Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisine Başvurulmaktadır?

Konsültasyon - liyezon psikiyatrisi fiziksel sorunlara herhangi bir ruhsal bozukluk eşlik ettiğinde tanı koyma ve sonrasında tedavi sürecinde destek sağlamaya hazır olmalıdır. Sık karşılaşılan sorunlar arasında kendine zarar verme, deliryum, depresyon, anksiyete bozukluğu, psikoz, madde bağımlılığı ve bunama sayılabilir. Bunların yanına ayrıca hastalıkların tıbbi olarak açıklanamayan semptomları, nöropsikiyatrik sendromlar, yeme bozuklukları gibi hemen hemen her türlü ruhsal bozukluk ile de ilgilenmelidir.

Kanser Psikiyatrisi

Kanser hastalarında genel olarak duygusal çöküntü, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sorunlar sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle kanser hastalarının depresyon ve anksiyete gibi yaygın durumlar için ve deliryum, psikoz veya bunama gibi daha az yaygın olan durumlar için değerlendirilmesi gerekir.

Kanser hastaları anksiyete, depresyon veya diğer psikolojik problemlerden etkilendiğinde, psikiyatristler sadece antidepresanlar ile değil psikoterapilerle de yardımcı olabilirler.

Sigara içen bir birey kanser hastası olduğunda bazı durumlarda ailesi kişiyi desteklemek yerine suçlayıcı tavırlar sergileyebilir. Bu gibi durumlarda konsültasyon - liyezon psikiyatrisi suçluluk duygusunu hafifletmek için hastayla ve daha fazla anlayışa sahip olmaları için ailesiyle birlikte çalışacaktır.

Depresyon kanser hastalarının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda kalp hastalığı olan hastalarda olduğu gibi tedavi sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Konsültasyon - liyezon psikiyatrisi bu durumların hepsini bir bütün görmekte ve tedavi planını bu doğrultuda planlamaktadır.

Kadın Doğum Psikiyatrisi

Hamile kadınlar gebelik sürecinde veya doğum sonrasında yaşayabilecekleri ruhsal zorluklar hakkında çoğu zaman yeterince bilgi sahibi değillerdir. Bedeninde fiziksel değişimlere ayak uydurmaya çalışmak bile kişi için yeterince zorlayıcı olabilir.

Doğum sonrası annelik hüznü sıklıkla görülen depresyon çeşididir ve her 7 anneden birinde görülmektedir. Bu durum genellikle ruh hali değişimleri ve aşırı kaygı ile karakterizedir. Doğumdan hemen sonra ya da yaklaşık bir yıl içinde görülebilir.

Kronik Hastalıkların Psikiyatrisi

Kronik hastalıklar semptomları kontrol altına alınabilen ancak tamamen iyileştirilmesi mümkün olmayan uzun süreli hastalıklardır. Astım, diyabet, kanser ya da organ yetmezliği bu hastalıklara örnek verilebilir. Çoğu birey ve ailesi kronik bir hastalık ile yaşamaya iyi uyum sağlamakla birlikte bazı durumlarda bu hastalıklarla başa çıkmada zorluk çekebilirler. Uyum sorunları tanı sırasında ve sonrasında yaşanan stresin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Uyum sorunları görülme ihtimali davranışsal veya psikolojik sorunları olan çocuklarda veya çatışma yaşayan ailelerde daha olasıdır.

Kronik hastalıklar çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin kanser tedavisi gören bazı çocuklar bağışıklık sisteminin işlevinin azalması nedeniyle tedavi sırasında okula gidemeyebilir veya arkadaşlarını göremeyebilir. Birçok ebeveyn de çocuklarının hastalıkları hakkında kendilerini suçlu ve endişeli hissedebilir. Konsültasyon - liyezon psikiyatrisi sağlıklı olmayı fiziksel ve psikolojik açıdan bir bütün olarak görmekte ve bu yaklaşımla hastalara ve ailelerine destek sağlamaktadır.

Top