Hakkında


İş Deneyimi

Şubat 2022 - Klinik Psikolog, Psikoteta Psikoloji 

Ekim 2021 – Şubat 2022  Psikolog/Psikoterapist, Punta Psikolojik Danışmanlık 

Aralık 2019  - Psikolog/Psikoterapist, Online Danışmanlık
Psikoterapi uygulamalarımda ağırlıklı psikodinamik ekollerden yararlanıyor, eklektik bir yaklaşımla ilerliyorum. 

Aralık 2019 - Ağustos 2020 Psikolog/ Psikoterapist, Gökyüzü Psikolojik Danışmanlık Merkezi Psikoterapi çalışmalarına ek olarak MMPI, Beck Depresyon Envanteri, Beier Cümle Tamamlama, TAT  gibi testler uygulamıştır. 

Şubat 2019 – Eylül 2019 Stajyer Klinik Psikolog, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi 

 • ·  Psikoterapi görüşmelerini düzenli olarak gözlem (OKB, sınav kaygısı, majör depresyon, sosyal fobi, aile 

ve çift görüşmeleri, kişilik bozuklukları) 

 • Obezite, onkoloji ve kadın doğum kliniklerinde gözlem; destekleyici psikoterapi 
 • Serviste yatan hastaların görüşme ve psikofarmakolojik tedavilerini takip 

Ekim 2018 Stajyer Klinik Psikolog, Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü 

Madde Bağımlılığı Destekleyici Psikoterapisti olarak hastaların tanı ve tedavi süreçlerini takip, aynı zamanda psikofarmakolojik tedavilerini gözlem 

 

Haziran 2017-Eylül 2017 Stajyer Psikolog, Özel Denge Psikolojik Danışmanlık Mer. Klinik ortamda gözlem ve test uygulamaları (MMPI, TAT, Beier Cümle Tamamlama) 

Haziran 2016-Ağustos 2016 Stajyer Psikolog, Özel Civciv Anaokulu 3-6 yaş aralığı çocukların gelişim süreçlerini gözlem ve takip 

 

Eğitim Bilgileri 

2020 – 2022 

2013-2018 

2014 

2009-2013 2001-2009 

Üsküdar Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Tezli) GPA: 3,53/4
Tez: Erişkinlerde Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantısı, Savunma Biçimleri ve İlişki Doyumunun İncelenmesi 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (%50 Burslu) 

Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (İngilizce) 

EF International Language Campus - New York 

İleri Seviye (Advanced/C2) İngilizce Dil Eğitimini Tamamladı 

İzmir Özel Türk Fen Lisesi (%30 Burslu) İzmir Özel Türk Koleji 

 

Mesleki Eğitim ve Sertifikalar
2022 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi – Ebru Şalcıoğlu 

DATEM (72 saat) 

2019-2022 Bütüncül Psikoterapi Eğitimi - Uz. Dr. Tahir Özakkaş Psikoterapi Enstitüsü 

Teorik, Formülasyon ve Süpervizyon süreçlerinden oluşan her biri 288 saatlik psikodinamik yönelimli psikoterapi eğitimi
(288x3 saat) 

 • Cised Cinsel Sağlık Kongresi (2022) 
 • MEB Aile Danışmanlığı Sertifikası (2019) 
 • MMPI Uygulayıcı Sertifikası (2019) 
 • Ege Gelişim Zirvesi “Yakın İlişkilerde Seçim, İletişim, Bağlanma” (2019) 
 • Çocuk Testleri Uygulayıcı Sertifikası (Kasım 2018) 

Arzu Listesi, Frankfurter Dikkat Testi, Beier Cümle Tamamlama, D2 Dikkat Testi, Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Burdon Dikkat Testi, Raven Progressive Matris Testi, Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Sınav Kaygısı Ölçeği, Ankara Gelişim Tarama Envanteri 

 •  Dr. Nevin Dölek Çocuk ve Ergenlerde BDT Eğitimi (2018) 
 • ·  II. Travma Sempozyumu “Çocuğa Karşı Şiddetin Kökenine Bakmak, Yetişkinlerin Çocuk Algısı” 

Atölye Çalışması (2018) 

Yabancı Diller 

 • İngilizce (İleri Düzey) 
 • Almanca (Orta Düzey) 
 • İtalyanca (Orta Düzey) 

 

WhatsApp
Top