• Kaliteli çağdaş ve sürekli hizmet anlayışı,
  • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
  • Çalışan ve hizmet alan memnuniyetinin artırılması,
  • Sürekli iyileştirme ve sürekli eğitim ve yasal şartlar çerçevesinde ulaşılabilir, kaliteli ve sürekli hizmet sunumu sağlamaktır