BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

İdrar Analizi

İdrar vücuttaki çok sayıda problemin habercisi olabilir. İdrarda yaşanan renk değişiklikleri bile aslında kişiye yaşanan bir anormallik hakkında bilgi veriyor olabilir. Uzun yıllardır idrar, vücudumuzda gelişen veya gelişmekte olan rahatsızlıkların ve bazı değerlerin ölçümü için kullanılmaktadır. Özellikle böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları ve metabolik hastalıkların teşhis uygulamalarında idrar analizlerine başvurulmaktadır.

Rutin taramalarda idrar analizleri halihazırda bulunmaktadır. Bunun dışında bireyler bazı yakınmalarla doktora gidebilir ve doktor idrar analizi talep edebilir. Karın ve yan ağrısı, sık sık idrar gerçekleştirilmesi, ağrılı idrar gerçekleştirilmesi, idrardan kan gelmesi veya çok koyu renklerde görülmesi gibi durumlar bu yakınmalara örnek olabilir. Bu tip belirtiler özellikle idrar yolu enfeksiyonlarına işaret edebilir ve çeşitli tedavi uygulamalarıyla iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple idrar analizi ve erken teşhis önemlidir.
İdrar analizleri ayrıca gebelik kontrollerinde, herhangi bir sebepten ötürü hastaneye yatış yapacak hastaların kabulünde ve cerrahi uygulamaların öncesinde hastaya dair kapsamlı bir bilgi edilmesinde sıkça başvurulan bir analiz çeşididir.

İdrar Testi Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Böbreklerde üretilen idrarın test edilmesi kimyasal ve mikroskobik süreçlerden geçerek gerçekleşir. Metabolizma malzemeleri, bakteriler ve hücresel elemanların kontrolü gerçekleştirilir. Çok sayıda hastalık idrar testiyle henüz başlangıç aşamasında teşhis edilebilir, bu bağlamda oldukça değerli bir tetkik modelidir.

İdrar analizi aslında her an yapılabilir ancak özellikle sabahları uyandıktan sonra yapılan ilk idrar konsantre özellikler barındırdığı için tetkik için daha iyi sonuçlar verecektir. Sağlıklı bir tetkik uygulanabilmesi için kadınların vajinal bölgelerini erkeklerin de penislerini temizlemeleri gerekmektedir. İdrar testi uygulayan kişilerin, idrar yapmaya başlarken ve bitirirken gelen idrarı tuvalete yapmaları, idrar çıkış sürecinin ortasındaki idrarı tetkik kabında biriktirmeleri önerilir.

İdrar analizleri sonuçları doktora çok sayıda veri kazandırabilir. Miktarında dengesizlik görülen glukoz, protein, kırmızı kan hücreleri gibi maddeler yaşanan problem hakkında bilgi alınmasını sağlayabilir. Ancak son veriler doktora net bir çıkarım yaptırmayabilir. Bazı hastalıkların çeşitli evreleri olmaktadır ve idrar testinin hangi evrede yapıldığı oldukça önemlidir. O hastalığın idrar testinde çıkmayacak şekilde ilerlediği bir dönem olabilir. Dolayısıyla kişinin nedeni belli olmayan semptomları varsa ve sürekli kendini tekrar ediyorsa bu tip testleri aralıklı olarak yaptırması önerilmektedir.

İdrar analizi genellikle teşhise destek olmak amacıyla yapılmaktadır ancak en temel görevi kişinin sağlığı alakalı genel bir görü elde edebilmektir. İdrar analizi tekil olarak değerlendirilmemeli; hastaların semptomları, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar ve yaptırılan diğer testlerin tek bir potada eritilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

İdrar Analizinde Detaylar

İdrar analizi esnasında görsel inceleme yapılmaktadır. Bu inceleme idrarın renk ve berraklığıyla alakalıdır çünkü bu iki parametre idrarın durumuyla alakalı faydalı bilgiler sunabilir. Kimyasal ve mikroskobik inceleme bulguları görsel inceleme bulgularıyla birlikte incelenmektedir.

Kimyasal incelemeyse test şeritleri yani strip’lerin idrara batırılmasıyla gerçekleşmektedir. İşlem idrara batırılan şeritlerin kısa süre içinde rengini değiştirmesiyle sonuçlanır ve renk değişimleri idrarın içeriğiyle alakalı bilgiler sunar.

Mikroskobik inceleme görsel veya kimyasal incelemede anormallik sezildiğinde kesin olarak uygulanmaktadır. Bazı durumlarda rutin tarama içeriğine dahil edilmez. İdrar testi idrarda var olan tüm mikroskobik hücre ve maddelerin detaylı incelenmesidir.

WhatsApp
Top