BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Hormon Analizleri

Hormonlar endokrin bezinden veya bazı üretici organlardan kana salgılanan maddelerdir. Bu maddeler vücut sistemlerinin işlemesinde etkin rol alan, metabolik oluşumlara aracılık eden sinyal molekülleridir. Hormonlar çok sayıda çeşide ve fonksiyona sahiplerdir.

Çoğunlukla kan testleri ile hormon düzeylerinin ölçümü, hormonların çeşitli hastalıklara sebep olup olmadığı ve mevcut seyirleri takip edilir. Birbirinden farklı çeşitli hormon testleri vardır, hatta bazı kan testleri de aslında hormon testidir. Bazı kapsamlı hormon testleri ise sadece özel laboratuvarlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Vücutta bulunan çok sayıda hormon türünün özgün görevleri vardır ve tükürük, kan, idrar gibi testler üzerinden hormonal ölçümler yapılabilir. Genelde insanlar tarafından çok da umursanmayan bir konu olmasıyla birlikte aslında hormonlar oldukça önemlidir. Büyüme, gelişme, kilo kontrolü, psikoloji, sindirim sistemi, gebelik ve genel sağlık konularında hormonların oynadığı roller belirlieyicidir. Hormonlardaki eksiklik ya da yükseklik kişiyi türlü sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla çeşitli semptomlarla ile doktora başvurulduğunda yaşanılan problem aslında hormon düzeyindeki bozukluktan kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda, tanı koymak adına kan dolaşımındaki hormon düzeylerinin bilinmesi kritik bir hale gelir.

Hormonlar birbiri arasında da ilişkilidirler. Bir hormonda yaşanan anormallik bir başka hormon salınımını da etkileyebilir aynı zamanda bu etki pozitif kaynaklı da gerçekleşebilir. Vücut sistemleri için hormonların tamamı kritiktir çünkü hormonlar vücut sistemlerine işlevsellik kazandırırlar. Aynı zamanda vücuttaki bazı aktivitelerinin denetlenmesinde görev alırlar. Peptid, steroid ve monoaminler olarak 3 grupta incelenebilirler.

Tiroit bezinde dengesizlik, hiperprolaktinemi yani protein fazlalığı, polistik over sendromu, hiperandrojenemi ve sarı cisim eksikliği bilinen bazı hormon bozukluklarıdır.

Çeşitli Hormon Testleri ve Uygulamaları

Yukarıda sayılan rahatsızlıkların tanı uygulamalarında hormon testi yaptırmak gerekmektedir. Hormon testi çeşitli yakınmalar veya rahatsızlıklar üzerinden gerçekleşebilir.

Hormon testleri en çok tiroid bezleriyle alakalıdır çünkü daha çok bu konuda hastalıklar görülmektedir. Bu alanda yapılan çeşitli tiroid fonksiyon tetkikleri bulunmaktadır. Total T3, Total T4, serbest T3 ve serbest T4 testleri, TSH testleri, Anti-T ve Anti-M testleri bu tetkiklere örnek gösterilebilir. Hormon testleri progesteron, testosteron, östrojen, FSH, LH, PRL, ACTH, kortizol, insülün, PTH, büyüme hormonu gibi çeşitlere de sahiptir.

WhatsApp
Top