BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Fonksiyonel Hastalıkların Tedavisi

Beyin ve sinir cerrahisi yani nöroşirurji kapsamında çok sayıda rahatsızlığın teşhis ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilmektedir ve bu rahatsızlıkların bazıları da fonksiyonel hastalıklar kategorisinde gruplandırılmıştır.

Nöroşirurji yani beyin ve sinir cerrahisi, beyin ve omurilik dokusunda oluşan yıpranmalar ya da bu dokulara zarar veren tümörlerle, kafa ve omurilik travmaları ve yaralanmalarıyla, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamalarıyla, beyin ve omurilik damarlarındaki anevrizmalarla, boyun damarlarındaki daralmalar ve sinir sistemi hastalıklarıyla, yanıt alınamayan epilepsi ve elbette fonksiyonel hastalıkların tedavileriyle ilgilenen bir daldır.

Bu rahatsızlıklar hem çocuk hem yetişkin hastalarda görülebilmekte ve her hastalığın kendisine ait farklı teşhis ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi yani Nöroşirurji branşı günümüz tıp teknolojisinin gelişmesi ve modern tıp tekniklerinin ilerlemesiyle daha çok hamle yapma avantajını cerrahlara kazandırmaktadır ancak her biri oldukça kritik olarak bu rahatsızlıkların teşhis ve tedavi süreçleri mutlaka uzman profesyoneller gözetiminde sürdürülmesi gerekmektedir.

Fonksiyonel Hastalıklar Nelerdir? Fonksiyonel Nöroşirürji Nedir?

Beyin ve sinir cerrahisinde fonksiyonel hastalıkların tedavisi yani fonksiyonel nöroşirurji ile çok sayıda fonksiyonel hastalığın teşhis ve tedavi çalışmaları yapılmaktadır. Burada başlıca rahatsızlıklar parkinson gibi çoklu fonksiyonlar etkileyen hastalıklardır. Parkinson ve parkinson benzeri hareket bozukluğu meydana getiren hastalıklarda hastalara beyin pili takılması kararı alınabilir. Bu beyin pilinin takılması fonksiyonel nöroşirürji kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Beyin ve sinir cerrahisi öncesinde, çeşitli medikal tedavi uygulamalarına yanıt vermeyen epilepsi sara hastalarının tedavi uygulamaları da aynı şekilde beyin ve sinir cerrahisi fonksiyonel hastalıkların tedavisi kapsamında uygulanmaktadır. Bu durumda hastaların cerrahi müdahale ihtiyacı doğmaktadır.

Beyin ve sinir cerrahisinin fonksiyonel hastalıklara müdahalelerinde ayrıca yerleşmiş felç temelli gerçekleşen adale spazmlarının tedavisinde uygulanan pompaların cerrahi olarak yerleştirilmesi de yer almaktadır. Aynı şekilde sinir stimulatörü yerleştirilmesi, kordotomi, RF, rizotomi gibi ağrı sebepli cerrahi girişimlerin yapılması beyin ve sinir cerrahisi fonksiyonel nöroşirurji dalının ilgilendiği cerrahi operasyonlardır.

Kısaca parkinsonda beyin pili yerleştirilmesi, medikal yollarla iyileşme görülmeyen epilepsi sara hastalıkları, adale spazmlarında pompa yerleştirilmesi, hemifasiyal spazm ve trigeminal nevraljide mikrovasküler dekompresyon, vagal sinir stimulatörü gibi cerrahi süreçler beyin ve sinir cerrahisi fonkisyonel nöroşirurji kapsamında değerlendirilir.

Epilepsi, Parkinson ve Parkinson Benzeri Hastalıklar Nelerdir?

Parkinson ve parkinson benzeri hareket bozukluğuna neden olan hastalıklarda, istirahat halinde titreme, yürüme güçlüğü, hareketlerde yavaşlama gibi semptomlar görüldüğünde beyin pili uygulaması yapılmaktadır. Fonksiyonel hastalıkların doğası gereği birbirinden farklı fonksiyonlara zarar veren hastalıklarda, yani hem parkinson ve parkinson benzeri gibi hareket bozukluğu yaratan hem de uyku problemi, sindirim sistemi bozuklukları ve psikiyatrik problemler oluşturan hastalıklarda beyin pili ihtiyacı gelişebilir. Bu tip ikincil fonksiyon problemleri, beyinde dopamin oluşumunun azalması nedeniyle mücadele edilmesi güç hale gelebilir ve bu tip problemlerle karşı karşıya kalan hastalar hayat standardı bakımından çeşitli yakınmalara sahip olabilirler.

Beyin Pili Uygulamaları

Beyin ve sinir cerrahisi fonksiyonel hastalıkların tedavisinde en sık rastlanan hastalıklardan biri parkinsondur. Parkinson hastalığının en etkili çözüm yollarından biri de beyin pili uygulamalarıdır. Parkinson hastalığı dışında parkinson hastalığı benzeri hareket bozukluğu oluşturan titreme bozukluğu yani esansiyel tremor, vücutta çeşitli bölgelerde meydana gelen kasılmalar yani distoni, tik hastalığı yani tourette sendromu gibi çok sayıda hareket bozukluğunda beyin pili uygulamasına başvurulmaktadır.

Aynı çözüm yolu medikal yollarla tedaviye yanıt vermeyen hastalarda epilepsi sara hastalığı için de geçerlidir. Epilepsi hastalığı beynin normal aktivitelerinde bozulmalar meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan klinik bir hastalıktır.

WhatsApp
Top