BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi, endoskop yardımıyla burundaki sinüslere yapılan cerrahi müdahaleler olarak nitelendirilmektedir. Endoskop ucunda ışık ve optik mercek gibi malzemeler bulunduran ve çok sayıda branşın sıkla kullandığı bir alettir. Endoskopik sinüs cerrahisi sürecinde de burun içinde kolaylıkla görülemeyen karanlık alanlar vardır. Endoskop yardımıyla ulaşılması güç yerlere kolayca ulaşılır ve o bölgeden net görüntü alınır ve bu şekilde endoskopik sinüs cerrahisinin kolaylıkla gerçekleşmesi sağlanır. Görüntüler aynı zamanda bilgisayara da aktarıldığı için zoom yapabilme gibi imkanlar yüksek çözünürlükte sağlanabilir, ayrıca görüntülerin kayıt altına alınabilmesi sürecin devamında da fayda sağlayacaktır.

Endoskopik Sinüs Cerrahisine Hangi Durumlarda Başvurulmaktadır?

Endoskopik sinüs cerrahisinin başvurulduğu çok sayıda rahatsızlık bulunmaktadır. Başta burun, sinüs olmak üzere bunların çevresinde gelişen durumlarla da alakalı çok sayıda hastalıkta teşhis, tedavi ve cerrahi operasyonlarda başvurulmaktadır. İlaçla tedavide yanıt alınamamış ve iyileşme görülmemiş kronik sinüzit hastalığında, tekrarlayıcı yani rekürren sinüzit, nazal polip, antrokoanal polip, kanka redüksiyonu yani burun etlerinin küçültülmesi, sinüs mukoseli, burun ve sinir tümörleri, beyin omurilik sıvısı kaçağı, orbital dekompresyon yani tiroid oftalmopatisinde gözün baskıdan kurtarılması, optik sinir dekompresyonu yani göz sinirinin baskıdan kurtarılması, tıkalı gözyaşı kanalının açılması, koanal atrezi iyileştirilmesi, burunda tespit edilen yabancı cisimlerin dışarı alınması, burun kanaması kontrolü, hipofiz bezi tümörleri, kafa tabanı cerrahisi, septal kret, endoskopik septoplasti ve östaki tüpü problemleri gibi çok sayıda rahatsızlık endoskopik sinüs cerrahisi altında teşhis ve tedavi sürecine girmektedir.

Endoskopik Sinüs Cerrahi Uygulamaları Ne İçerir?

Endoskopik sinüs cerrahisinde yukarıda sayılan çok sayıda problem teşhis ve tedavi sürecine girebilir ancak her birinin farklı protokolleri de olabilir. Ameliyat genel anestezi altında da lokal anestezi altında da gerçekleşebilir. Yapılacak işleme göre yalnızca sedatif ilaçlar ile yani tam bir uyutma sağlamayan sedasyon işlemiyle de gerçekleştirilebilir. Bu sebeple endoskopik sinüs cerrahisinden önce kişinin mevcut hastalık öyküsünün ve varsa kullanılan ilaçların endoskopik sinüs cerrahi ekibi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında olası tüm komplikasyonlara hazırlık sağlanacak ve kişinin sağlığı için elverişli klinik ortamlar oluşturulacaktır.

Ameliyat uygulaması yapılacak işleme göre değiştiği gibi anestezi de değişebilir. Polipler veya tümörler üzerinden bir problem varsa genel anestezi uygulaması yapılırken yabancı cisim gibi daha basit işlemlerle lokal anestezi tercih edilir. Ameliyattan önce sinüs tomografilerinin mutlaka çekilmesi ve cerrahın daima kontrol edebileceği şekilde yanında bulunması gerekir.

Endoskopik sinüs cerrahisinde burundan endoskop ile girilir, bu süreçler için özel olarak geliştirilmiş oldukça hassas ameliyat ekipmanları ile süreç başlar. Yapılacak işlem rahatsızlığa göre değişmektedir.

Endoskopik sinüs cerrahisi kapsamında en sık yapılan müdahalelerin başında kronik sinüzit gelmektedir. Örnek olarak kronik sinüzitte yapılan işlem halihazırda tıkanmış olan sinüs kanallarının açılmasıdır. Aynı zamanda sağlıklı dokular korunarak hastalıklı olanların temizliği sağlanır. Nazal polip hastalığında ise sağlıklı yapılara zarar vermeden burunda ve sinirlerde yer alan tüm poliplerin temizliği gerçekleştirilir. Hassas olan bir konu tümörlerde ise tümörün bulunduğu bölgenin etrafındaki parçayla birlikte dışarıya çıkarılması gerçekleştirilir.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası

Cerrahi müdahale sonrasında 48 saate kadar burun tıkanıklığı görülmesi normaldir. Burun içine tampon koyulabilir, 3 gün içerisinde doktor tarafından çıkarılacaktır. Doktorun yönlendirdiği doğrultuda ilaçlar kullanılmalı ve yine önerildiyse burun içinin temizlenmesi gerekmektedir. İzin verilmediği takdirde burnun içine su çekmek, burnu sümkürerek temizlemek gibi eylemlerden kaçınmak gerekir. Burunda kuruluk veya kabuklanmalar görülmesi normaldir ancak rahatsızlık ileri seviyeye çıkarsa doktora başvurulmalıdır. Geçirilen ameliyatın içeriğine göre iyileşme süreci birkaç haftadan 5-6 haftaya kadar çıkabilir, bu süreçte pansumanların ve kontrollerin aksatılmaması önerilir.

WhatsApp
Top