BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Endokrin Cerrahisi

Genel cerrahi birimi içindeki endokrin cerrahisi bölümünde tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları ile pankreas, böbrek üstü bezi hastalıklarına ait teşhis ve tedavi uygulamaları sürdürülmektedir.

Tiroid hastalıkları dendiğinde guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, graves hastalığı, tiroid nodülleri ve tiroid kanserleri gibi hastalıklar akla gelmektedir. Bu hastalıkların teşhis ve tedavi uygulamaları da genel cerrahi kapsamında endokrin cerrahisi içinde yapılmaktadır.

Paratiroid hastalıkları ise hiperparatiroidi, hipoparatiroidi, paratiroid bez kanserleri gibi hastalıklardır. Ayrıca pankreas cerrahi endokrin hastalıkları, insulinoma, gastrinoma, glukagonoma, VİPoma, Zollinger-Ellison sendromu, karsinoid sendromu gibi hastalıklar ve böbrek üstü bezi hastalıkları olan cushing sendromu, addison sendromu, feokromositoma, insidentaloma, adrenokortikal kanserler gibi çok sayıda hastalık genel cerrahlar ve endokrinoloji uzmanları tarafından endokrin cerrahisi kapsamında teşhis ve tedavi süreçlerine tabi tutulmaktadır.

Tüm bu hastalıkların endokrin cerrahisi kapsamında endokrinolog ve genel cerrahların iş birliği ile multidisipliner bir yaklaşımla ilgili başka alanların profesyonelleriyle beraber tedavileri gerçekleştirilmelidir.

Endokrin cerrahisi kapsamında yapılan tiroid ve paratiroid ameliyatlarında oluşabilecek ses kısıklığı risk faktörlerini ortadan kaldırmak amacıyla devamlı rekürren sinir monitörizasyonu, özel doku kesici ve kapatıcı malzemeler, damarsal yapıları kapatıcı aletler kullanılmaktadır. Endokrin cerrahisi kapsamında böbrek üstü bezi ve pankreas bezi endokrin tümörlerinin cerrahi operasyonunda da laparoskopik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu hastalıkların cerrahi operasyon ve tedavi aşamasına geçilmeden evvel teşhis uygulamaları esnasında radyoloji ve nükleer tıp birimleriyle iş birliği içinde çalışılabilir. Özellikle kanser hastalıkları gündemde olduğunda farklı branşların bir arada çalıştığı durumlar görülebilir.

Guatr Nedir?

Tiroid bezinin çeşitli sebepler üzerine büyümüş olmasından kaynaklanır. Tiroid endokrin yani hormonal sistem elemanlarından biridir ve boynun ön tarafında yer alan bir bezdir. Metabolizmanın düzenlenmesi için fayda sağlayan iki ana hormonun üretilmesi burada gerçekleşir.

İyot eksikliği başta olmak üzere, enfeksiyonlar, graves hastalığı, hashimoto hastalığı, nodüller, yaş, ailede aynı hastalık öyküsü, bazı ilaçlar, radyasyon ve tiroid kanserinin guatr oluşumunda etkisi vardır.

Guatr Belirtileri Nelerdir?

Guatr boyunda şişlikle kendini göstermeye başlar. Boğazda baskı hissiyatı oluşması, seste kısıklık, yutma güçlüğü ve nefes darlığı gibi yakınmalar ortaya çıkarır. Guatr teşhisi fiziksel muayene ve hasta öyküsü ile başlamakla birlikte hormon testi antikor testi, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri, tiroidscan ve biyopsi ile teşhis edilebilir.

Guatr için düzenli takip, gerektiğinde medikal ilaç uygulamaları ile radyoakif iyot tedavisi ve ileri seviye durumlarda da cerrahi operasyon tedavi süreçlerini oluşturmaktadır.

Tiroid Nodülleri Nedir?

Boynun en arka kısmındaki tiroid bölgesinde gelişen sıvı dolu ve doku kıvamındaki kitleler tiroid nodülü olarak adlandırılmaktadır. Bazı durumlarda fark edilmezler bile ancak bazen yutma ve nefes problemleri oluşturabilirler. Aynı zamanda bu nodüllerin tiroid hormonu salgılama yetenekleri vardır ve bunu çok yaparlarsa iştahlılık durumuna rağmen kilo kaybı, sıcağa dayanamama, titreme, sinirlilik hali, çarpıntı gibi durumlar oluşur.

Beslenmedeki iyot eksikliği, tiroid doku dejenerasyonu, kronik tiroid iltihabı gibi nedenleri olabilir ve elbette tiroid kanserini de tetikleyebilir. Her tiroid nodülü kanserli değildir ancak bu tip durumlarda özel takip ve ek incelemeler ile tiroid kanseri araştırması yapılmalıdır.

Tiroid Nodülleri Teşhis ve Tedavi Uygulamaları Nelerdir?

Tiroid nodüllerinde teşhis uygulamalarında iğne ile aspirasyon biyopsisi uygulanabilir. Endokrin cerrahisinde cerrahi uygulamalar açık ameliyat türünde yapılabileceği gibi laparoskopik yöntemlerle yani kapalı olarak da yapılabilmektedir.

Tiroidit Nedir?

Tiroid organında mikroplu veya mikropsuz olarak gelişen iltihaplı durumlar sonucunda tiroid organında işlev kayıpları oluşturur ve bu hastalık tiroidit olarak adlandırılmaktadır.

WhatsApp
Top