El Bileğinden Kalbe Giden Yol: Radial Anjiyografi

Kalp damar hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu nedenle kalp damar hastalıklarının erken tanısının ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılması hayati önem taşımaktadır.
Halk arasında kısaca “ANJİYO” olarak bilinen “KORONER ANJİOGRAFİ” kalp damar hastalıklarının kesin tanısı için uygulanan “ ALTIN STANDART TANI YÖNTEMİ”dir. Koroner anjiyografi uzun yıllardır kasık bölgesindeki atardamar yolu ile yapılmaktadır. Tıbbi teknolojilerdeki gelişmeler son yıllarda gelişmiş kardiyoloji merkezlerinde koroner anjiyografinin, kasık bölgesine göre çok daha ince damarlar olan, ‘EL BİLEĞİ’ndeki damarlar (radial arter) yolu ile yapılmasına imkan vermiştir.

Koroner anjiyografinin el bileğindeki atar damar yolu ile yapılması, kasık bölgesinden yapılmasına göre hasta için daha konforlu ve daha güvenlidir.

1 – Hasta işlem bitiminde el bileğindeki ufak bir bandaj ile hemen ayağa kaldırılır, ortalama 2-3 saatte taburcu edilir.
2 – Aynı gün içinde normal yaşantısına döner.
3 – Kasıktan yapılan anjiyoda hasta kasığındaki bir ağırlık ile ortalama 4-6 saat kesin yatak istirahatindedir. 6 saat sonra ilk ayağa kaldırma girişimi yapılır. İlk 24 – 48 saat yürüyüş, araba kullanmak vb aktivitelerde önemli sınırlanma yaşar.

Kanama kontrolü için el bileğindeki bandaj yeterlidir. Kasık anjiyosunda kanama kontrolü 4 – 6 saat kasığa ağırlık konarak sağlanır.

Damar giriş bölgesinde ciddi hasar, kalıcı zarar el bileği anjiyosunda hemen hiç görülmezken kasık anjiyosunda bölgesel kanama, morarma, karın içine hayati risk yaratan kanama, komşu damar ve sinir zedelenmesi, bacak alt kısım damarlarına pıhtı atma ile gelişebilecek bacak damar tıkanmaları yaşanabilir.

El bileği anjiyosunda çok nadiren (%3’den düşük olasılıkla) damarda tam tıkanma olsa bile bu durum sorun oluşturmaz, çünkü kolun diğer tarafındaki atar damar bu eksikliği giderir.

Anjiyografi işlemi sonrası kalp damarına stent yerleştirilmesi gerektiğinde, hastaların %95 – 98’inde işleme el bileğinden rahatlıkla devam edilir. Kalp krizi sırasında da el bileğinden yapılan anjiyografi daha güvenlidir. Çünkü kriz sırasında çok sayıda kan sulandırıcı ilaç kullanılması gerekmektedir. Kriz sırasında kanama komplikasyonlarının daha az olması nedeni ile el bileği anjiyosu, kasıktan yapılan anjiyografiye göre daha iyi bir alternatiftir. Şişman hastalarda el bileği anjiyosu ile hasta güvenliği ve konforu daha da artmaktadır. Çünkü şişman hastalarda kasık bölgesi girişimlerinde komplikasyon gelişme riski daha yüksektir. Ayrıca kasıktan anjiyo yapılan şişman hastaların uzun süre yatağa bağlı kalmaları, sırt ağrısı nedeni ile daha zordur.

Yorum Yaz