BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi kalbin incelenmesine yarayan bir tetkiktir. Kalp ultrasonu olarak da adlandırılan ekokardiyografi ses dalgaları üzerinden kalp işlevlerini ve iç yapısını inceleyerek bu konuda detaylı analiz yapma imkanı verir. Ekokardiyografi işlemi bir prob aleti ve kaydedici bir cihaz aracılığıyla yapılır. Ses dalgaları üzerinden gerçekleşen bir tetkik olmasından ötürü bu dalgaları iletecek prob ve hem görüntü hem ses kaydederek ölçümleri gerçekleştiren ekrana sahip olan cihaz kullanılır.

Ekokardiyografi Nasıl İşe Yarar?

Ekokardiyografi tetkikleri sayesinde çok sayıda hastalıkta teşhis imkanı sağlandığı gibi çeşitli hastalıkların tedavi süreçlerinde de ekokardiyografi testi sonuçları anahtar rol oynayabilir. Özellikle kardiyoloji birimi kapsamında fayda sağlayan ekokardiyografi, kalp-damar hastalıklarına dair önemli veriler elde etme imkanı verir. Kalpteki pompa faaliyeti, kalp kapakçıklarının durumu, büyük damarların yapısının değerlendirilmesi, kalpte olası tümör ve pıhtı oluşumlarının tespit edilmesi gibi amaçlarla uygulanan ekokardiyografi testi çeşitli yöntemlere sahiptir. Ana amaç kalp-damar rahatsızlıklarıyla alakalı teşhis, ön teşhis çalışmalarının sağlanması ve tedavi sürecine ışık tutmasıdır.

Ekokardiyografi Ne İçerir?

Kalbin ses dalgaları aracılığıyla işlevlerinin ve iç yapısının incelendiği ekokardiyografi testinde ultrason cihazı aracılığı ile elde edilen veriler ekranda görüntü olarak gözükür ve uzman profesyonel tarafından kalp incelemesi gerçekleştirilir.

Halk tabiriyle “eko çekmek” olarak da adlandırılan ekokardiyografi testi, kalbin yapısı, faaliyetleri, kalp kapakçıkları, kalpten çıkan ve kalbe giren büyük damarların fonksiyonları hakkında detaylı bilgiler sunar.

Transtorasik ekokardiyografi, transözefageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi, stres ekokardiyografi, 3D ekokardiyografi, doppler ekokardiyografi gibi türlere sahiptir.

Ekokardiyografiye Hangi Durumlarda Başvurulmaktadır?

Çeşitli yakınmalar üzerine doktora başvurulduğunda kardiyolog yönlendirmesiyle ekokardiyografi testi istenebilir. Özellikle fiziksel muayene esnasında doktorunuzun anormal bir kalp işlevi fark etmesi ekokardiyografi testinin istenmesini gerektirebilir. Ayrıca göğüs ağrısı, kalp kaynaklı olduğunu düşünülen nefes darlığı veya öksürük, bacaklarda ve bileklerde şişlik, bayılma, baş dönmesi, düşük aktivitede dahi nefes nefese kalma, sırt üstü yatıldığında nefes alma güçlüğü çekme gibi yakınmalar varsa ekokardiyografi talep edilebilir.

Ayrıca kalp kapakçığı ameliyatı geçirmiş insanların kalp kapakçıklarının durumu kontrol edilmeli ve düzenli ekokardiyografi testine girmelidirler. Kalp krizi geçiren hastaların da kalp krizi sonrası inceleme altında olmaları ve belirli periyotlar aracılığıyla ekokardiyografi testine girmeleri önerilir. Aynı durum inme yaşamış hastalar için de geçerlidir çünkü felç risklerinin araştırılması yolunda ekokardiyografi önem teşkil etmektedir.

Dolayısıyla kalp yetmezliği, kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damarlarda darlık veya fonksiyon düşüklüğü, ritim bozuklukları, kalp kasında işlev kaybı, ASD veya VSD gibi doğuştan gelen kalp hastalıkları, kalp zarı hastalıkları, enfektif endokardit, göğüs travmaları, kalp tümörleri, Pulmoner emboli, inme ve hipertansiyon gibi hastalıklarda ekokardiyografi talebi oldukça normaldir.

Ekokardiyografi Öncesi Süreç

Transtorasik ekokardiyografi için hazırlık süreci ihtiyacı yoktur çünkü işlemin kendisi bir ön test şeklinde gerçekleşmektedir. İşlem öncesi yemek yemekte veya ilaç almakta dahi bir sakınca yoktur.

Transözefageal ekokardiyografide ise mutlaka mevcut hastalıklar ve kullanılan ilaçlar hakkında doktora detaylı bilgi aktarımı yapılması şarttır. İşlem esnasında yaşanabilecek komplikasyonlar bakımından bu bilgiler çok kıymetlidir.

Transözefageal ekokardiyografiden önce 6-8 saat arası besin tüketimi durdurulmalıdır, yalnızca alınması zorunlu olan ve doktorun bilgisi altında kullanılan ilaçlar çok az su ile tüketilebilmektedir.

Ekokardiyografi Süreci Nasıldır?

Transtorasik ekokardiyografide kişi bir el başın altında sola doğru dönmüş bir halde ve bel üstündeki kıyafetlerin çıkarıldığı durumda sedyeye uzanır. Jel sürülmüş ve ses dalgalarını ileten prob ile göğüs üzerinde tarama yapılarak kalp incelenir.

Transözefageal ekokardiyografide ise işlem yemek borusu üzerinden gerçekleşir. Öncelikle damar yolu açılarak gerekli ilaçların enjeksiyonu sağlanır. Ağız ve damak bölgesi lokal spreyler aracılığıyla uyuşturulur, hastanın tepkisine göre sakinleştirici iğnesi de yapılabilir. Tüp şeklinde olan prob ağız yoluyla yemek borusuna indirilir ve inceleme gerçekleşir.

Böylece kalbin yapısı, kalp zarı ve sıvı birikip birikmediği, kalp kapakçıklarının durumu, kalbin pompalama işlevinin durumu, kalpten çıkan ve kalbe giren damarların durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olunarak bu bilgiler ile çeşitli hastalıkların teşhisi ve tedavi süreçlerine ışık tutulur.

WhatsApp
Top