Uz. Dr. Volkan Onay Kimdir?

Eğitim

İlk orta ve lise eğitimi : Tokat
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi:1990-1996

Deneyim
Bayburt Aydintepe Saglik Ocağı:1996-2000
Uşak Banaz 2.No.lu Sağlik Ocağı:2000-2003
Uşak Banaz Devlet Hastanesi Acil Servis:2004-2007
Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlik:2007-20011
Sarıkamis Devlet Hastanesi:2012-2013
Aydın Özel Medinova Hastanesi:20013-2018

Üyelikler:TARD, TYB

Yabanci Dil :ingilizce