• Ayrancılar Mah. Kocatepe Cad. No.1 Torbalı – İzmir
 • 0 (232) 854 1 854

DOKTOR HAKKINDA

Branşı : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Öğrenim Durumu:

2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalın’dan uzmanlığını aldı.

2013 yılında Yardımcı Doçent ünvanını aldı.

İlgi alanları:

 • Bel, boyun, sırt, diz, omuz, dirsek, ayak bileği, el bileği ve diğer tüm eklemlerde ağrı
 • Eklemlerde kireçlenme
 • Bel, boyun, sırt fıtıkları, belde kayma-kanal darlığı
 • Bel-boyun-sırtta tutulma, kas sıkışması
 • El bileği ve dirsekte sinir sıkışmaları
 • Ayak bileği ve el bileği, diz burkulmaları, incinmesi, şişmesi
 • Eklemlerde aniden meydana gelen şişlik, kızarıklık durumları
 • Bacaklarda ve kollarda yaygın ağrı, uyuşma, karıncalanmalar
 • Ellerde ve ayaklarda kramp, uyuşma
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid artrit, Ankilozan spondilit gibi)
 • Fibromiyalji(kas romatizması)
 • Skolyoz(omurgada eğrilik)
 • Kemik erimesi – osteoporoz
 • Çene eklemi problemleri
 • Ortopedik ameliyatlardan(kırık, kalça ve diz protezi, ön çapraz bağ tamiri, omuz ameliyatları vs) sonra gelişebilen eklem sertliği-kısıtlılığı, kas güçsüzlüğü tedavisi
 • Diz-omuz eklemlerine PRP, kök hücre, yapay eklem sıvısı ve kortizon enjeksiyonları
 • Tetik nokta enjeksiyonları, nöralterapi, kinezyoterapi
 • Yüz felci fizik tedavisi
 • İnme(felç), Serebral palsi, Hidrosefali, Spina bifida, Muskuler Distrofi rehabilitasyonu
 • Multiple skleroz(MS), Parkinson hastalığı, Brakiyal pleksus yaralanması rehabilitasyonu
 • Omurilik felci(spinal kord yaralanması) rehabilitasyonu
 • Yürüme güçlüğü problemleri rehabilitasyonu

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • İzmir Tabip Odası 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezi

Tıpta Uzmanlık Tezi : Kronik bel ağrısı olan hastalarda EMG biofeedback ile yapılan egzersiz programının gövde kas gücü, ağrı ve fonksiyonel durum üzerine olan etkisi(2008). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim dalı. Sevinç Karcı, Özlem Şenocak.

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Karcı Sevinc, Senocak Ozlem, Karcı Tolga, Karatosun Vasfi. The Effect of the Exercise Program Performed with EMG Biofeedback on Trunk Muscle Strength, Pain and Functional Situation of Patients with Chronic Low Back Pain. (5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine.June 13-17, 2009)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

a) Özlem El, Selmin Gülbahar, Canan Altay, Çiğdem Bircan, Funda Köroğlu, Sevinç Karcı, Metin Manisalı, Elif Akalın, Özlen Peker, Serap Alper. Osteoporotik Erkek Hastalarda Vertebral Kırıklar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Osteoporoz Dünyasından (2005) 11(1):18-21.

b) Tolga Karcı, Sevinç Karcı, Mustafa Erkan İnanmaz, Erkam Kömürcü, Kamil Çağrı Köse. Prepatellar Bursiti Taklit Eden Lateral Retinakulum Yırtığı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2(3):22-23.

c) Tolga Karcı, Sevinc Karcı, Kamil Cagrı Kose, Mustafa Erkan Inanmaz, Erkam Komurcu, Levent Altınel “Poliklinik şartlarında konservatif tedavi uyguladığımız çocuk femur diafiz kırıklarının sonuçları”. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011;1(2):1-4.

d) Karcı Tolga, Karcı Sevinç. Ev Kazası Sonucu Oluşan Eş Zamanlı İki Taraflı Öne Omuz Çıkığı: Olgu Sunumu. Harran Üniv. Tıp Fak. Dergisi. 2011 Cilt 8 sayı 1 sayfa 30-31.

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

a) Özlem El, Selmin Gülbahar, Canan Altay, Çiğdem Bircan, Funda Köroğlu, Sevinç Karcı, Metin Manisalı, Elif Akalın, Özlen Peker, Serap Alper. Erkeklerde Vertebral Kompresyon Kırıkları ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki. Erkek Osteoporozu ve Osteoporoz Tedavisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu. 24-27 Haziran 2004.

b) Ramazan Kızıl, Sema Öncel, Serap Alper, Özlen Peker, Berrin Durmaz, Yeşim Kirazlı, Sevinç Öztürk Karcı, Gözde Özcan, Umut Malay. Huzurevi ve Geriatrik Bakım Merkezi Sakinlerinde Osteoporoz Risk Faktörleri ve Radyografik Absorbsiyometri ile Saptanan Kemik Mineral Yoğunluğu. Erkek Osteoporozu ve Osteoporoz Tedavisindeki Son Gelişmeler Sempozyumu. 24-27 Haziran 2004.

c)Sevinç Karcı, Tolga Karcı. Düşük Doz İnhale Kortikostreoid Kullanan Hastada Femur Başı Avasküler 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan 2015.