• Ayrancılar Mah. Kocatepe Cad. No.1 Torbalı – İzmir
  • 0 (232) 854 1 854

DOKTOR HAKKINDA

Ünvanı: Acil Tıp Uzmanı
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 2013

Görevler:
Pratisyen hekim T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Aralık 2007-Ağustos 2008
Arş. Gör. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 2008-2013
Uzman Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlu Hekimi Haziran 2013- Mart 2015
Uzman Dr. İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Nisan 2015- Temmuz 2015
Yardımcı Doçent Dr. İzmir Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu) Temmuz 2015-2016
Uzm. Dr. Özel Medifema Hastanesi Ekim 2016- devam ediyor

Yabancı dil: İngilizce

Projelerde Yaptığı Görevler :
1. “Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma kapaklı kan gazı enjektörü kullanımının karşılaştırılması (randomize kontrollü çalışma)” , Proje Sahibi, 2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 Türkiye Acil Tıp Derneği, 2009-halen
 Çocuk Acil Tıp Derneği; 2013- halen

Ödüller:
 IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi, en iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü ” Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma kapaklı kan gazı enjektörü kullanımının karşılaştırılması (randomize kontrollü çalışma). Ekim 2013, Eskişehir

Eserler:
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Baskın SB, Oray NÇ, Yanturalı S, Bayram B. The comparison of heparinized insulin syringes and safety-engineered blood gas syringes used in arterial blood gas sampling in the emergency department setting (randomized controlled study). AJEM DOI: 10.1016/j.ajem.2014.01.020

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Güllüpınar B, Atilla R, Baskın Baki S, Saruhan A, Güneş H; Doc, Where is my legs? Total occlusiom of abdominal aorta by thrombosis; A case report; “II. EurAsian Congress on Emergency Medicine” , 29-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye (Poster Bildiri)

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
C1. Baskın Baki S, Ersoy G, Şimşek C; Hastamız neden hem yutamıyor hem de kusuyor? Özefagusta yabancı cisim; üzüm çekirdeği (grape seed) tozuna bağlı obstrüksiyon; Türkiye Acil Tip Kongresi (5. Tatkon), Ekim-Kasım/2009, Antalya; (Poster Bildiri) C2. Baskın SB, Oray NÇ, Yanturalı S, Bayram B. Acil serviste kan gazı alımında heparinlenmiş insülin enjektörü ile koruma kapaklı kan gazı enjektörü kullanımının karşılaştırılması (randomize kontrollü çalışma). IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Ekim 2013, Eskişehir, Türkiye. Bildiri Kitabı Sf1070.(Sözel Bildiri)

D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D1. Atilla R.,Baskın SB.Acerer A, Çiftçioğlu H.; Bölüm 284, Davranış Bozuklukları. Tintinalli Acil Tıp Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu Adana: Adana Nobel Kitabevi (2012) sf 1946-1951; ISBN:978-975-420-944-0

E. Davetli Konuşmacı ve Eğitimci Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar
E1. VI. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 2-5 Haziran 2011, Antalya
“Acil Tıp Uzmanının Acil Servis Dışındaki İş Olanakları” dersi sunumu

F. Katıldığı Kurslar
F1. TATD Acil Tıp Akademisi Acil Serviste Kritik Hasta Bakım Kursu; 29 Mart 2013; İzmir
F2. Hızlı Ardışık Entübasyon; 25 Mayıs 2012, İzmir
F3. Çalışan ve Hasta Güvenliği Kursu; 15 Temmuz 2011; İzmir
F4. TATD Temel Ultrasonografi Kursu; 23-24 Mayıs 2011; İzmir
F5. APLS: Pediatric Emergency Medicine Course, 26-28 Mayıs 2011, İzmir
F6. Uygulamalı Yangın Söndürme ve Yangından Korunma Eğitimi; 14 Şubat 2011; İzmir
F7. Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kursu; 22-25 Aralık 2010
F8. DEÜTF Mezuniyet Sonrası Eğitim; Tükenmişlik Sendromu ve Korunma; 14 Ocak 2009; İzmir

G. Dinleyici Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantılar
G1. IX. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2013), Ekim 2013, Eskişehir
G2. Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi- Çocuk Ambulans Rallisi (Pediralli), 11-14 Mart 2012, Antalya
G3. VI. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 2-5 Haziran 2011, Antalya
G4. II.Avrasya Acil Tıp Kongresi ve VI. Türkiye Acil Tıp Kongresi, 28-31 Ekim 2010, Antalya
G5. IV. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 19-21 Haziran 2009, İzmir
H. Organizasyon komitesinde yer aldığım Ulusal toplantılar
H1. IV. Acil Tıp Asistan Sempozyumu, 19-21 Haziran 2009, İzmir