Prof. Dr. Harun Evrengül Kimdir ?

Doğum Tarihi ve Yeri: 17 Haziran 1974, Alaşehir

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans, Y.Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1996
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık -Kardiyoloji – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000
Dr.Arş.Gör. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı 1996-2000
Uzman Dr. T.C. Bergama Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 2000-2001
Uzman Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2002-2003
Yrd.Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2003-2004
Yrd.Doç.Dr. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalı Elektrofizyoloji Laboratuarı 2004-2005
Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2006-2008
Doç.Dr. Zürich Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Elektrofizyoloji Laboratuarı, Zürich, İsviçre 02.2006-06.2006
Doç.Dr. Medicalpark Gaziantep Hastanesi Kardiyoloji 2008-2009
Doç.Dr. Şifa Üniversitesi Bornova Araştırma ve Uygulama Merkezi 2009-2012
Doç.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 2012-2013
Prof.Dr. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı 12.2013-2016
Prof.Dr. Denizli Özel Sağlık Hastanesi 2016-2017
Prof.Dr. İzmir Özel Medifema Hastanesi 09.2017-

KARDİYOLOJİDE DENEYİMLİ OLDUĞU VE AKTİF OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İŞLEMLER

• Ekokardiyografi (Transtorasik ve Transezofageal)
• Tanısal koroner angiografi (Femoral ve Radial)
• Kalp kateterizasyonu ve hemodinamik inceleme
• Balon angioplasti ve Stent Yerleştirilmesi
• Damariçi hemodinamik çalışma ve Ultrasonografi (IVUS)
• Elektrofizyoloji Çalışma
• Radyofrekans kateter ablasyonu
• Cryo ve Carto ile AF ablasyonu
• Üç Boyutlu haritalama yöntemiyle (CARTO) İskemik VT ablasyonu
• Kalıcı kalp pili implantasyonu
• ICD implantasyonu
• CRT implantasyonu
• Perkutan ASD ve VSD kapatılması
• Perkutan mitral ve pulmoner balon valvuloplasti
• Transaortik kapak implantasyonu (TAVI)
• Alt ve Üst ekstremite periferik vasküler girişimler
• Renal arterial girişimler
• Karotid arter balon ve stent implantasyonu
• Renal arterial denervasyon