• Ayrancılar Mah. Kocatepe Cad. No.1 Torbalı – İzmir
  • 0 (232) 854 1 854

DOKTOR HAKKINDA

Branşı: Göz Hastalıkları
Doğum Tarihi: 20.03.1982
Medeni Durumu: Evli – 2 Çocuk Babası
Yabancı Dili: İngilizce

Çalıştığı Kurumlar
2001-2007 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2007-2011 Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları Uzmanlık eğitimi
2011-2013 Tire Devlet Hastanesi
16.6.2016 tarihinden itibaren Özel Medifema Hastanesinde çalışmaktayım.

Doktora Tezi: Subklinik Multiple Skleroz Hastalarının Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Testi ile Değerlendirilmesi
Tez Hocası: Prof. Dr. Süleyman Sami İlker

Projeler
Proje No : 2010002(Celal Bayar Üniversitesi)
Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Süleymen Sami İlker
Görme Keskinliği Tam Olan Multiple Skleroz Hastalarının 1derece(60 dakika) ve 0.3 derece(18 dakika) patern VEP ve santral 30 Görme Alanı ile değerlendirilmesi, elde edilecek) patern VEP ve santral 30 Görme Alanı sonuçlarının birbiriyle uyumunun ölçülmesi

Uluslararası Yayınlar
1.Bilgin S, Kayikcioglu O. Chandelier Retroillumination assisted cataract surgery during vitrectomy. Eye (2016) 00, 1–3. doi:10.1038/eye.2016.112
2.Bilgin S, Kayikcioglu O, Can B, Taneli F. Solution for Dead Space Problem in Ranibizumab Syringe System. An International Journal 2015;3: 40-42.
3.Bilgin S, Kayikcioglu O. Removal of extruded Ex-press miniature glaucoma device in a case with Ahmed glaucoma valve: a case report. Int J Ophthalmol Clin Res 2016; 3(1):
4.Bilgin S, Kayikcioglu O. Anterior Location Of Intravitreal Dexamethasone Implant Due To Kyphosis In A Patient With Anchlosing Spondylitis. International Journal of Current Research 2015; 7: 12918-12920.
5. Kayıkcıoglu O, Bilgin S, Uyar M. Review on the Eyedrop Self-Instillation Techniques and Factors Affecting These Techniques in Glaucoma Patients. Scientifica 2016; http://dx.doi.org/10.1155/2016/9183272
6. Kayikcioglu O, Bilgin S, Ulusoy M.. Intraoperative corneal incision evaluation with Trypan blue technique. Int J Ophthalmol Clin Res 2016;3(2):
7.Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. The Relationship of HLA-B27 and HLA-B51 on Non-Behcet Uveitis. An International Journal 2015; 3: 1-8
8. Baser G, Uyar M, Topaloglu AS, Un ES, Yildirim SY, Bilgin S. Long-term Evaluation of Laser Retinopexy in Retinal Breaks: A Review and the Importance of Lifetime Follow-up. Nigerian Journal of Ophthalmology 2014;22(1): 30-33.
9. Baser G, Karahan E, Bilgin S. Evaluation of the diurnal intraocular pressure fluctuations and blood pressure under dehydration due to fasting. J Fasting Health. 2016;4(4):124-129
10. Toyran S, Bilgin S, Akay F. Retinoschisis in Congenital Hypopituitarism with Short Stature: A new Clinic Entity? British Journal of Medicine & Medical Research.2016;17(1):1-4.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlar
11.Bilgin S, İlker SS, Çavdar E, Türker İ. Subklinik Multiple Skleroz Hastalarının Desen Görsel Uyarılmış Potansiyeller ve Görme Alanı Testi ile Değerlendirilmesi. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 83-87.
12.Bilgin S, İlker SS, Türker İ, Kılıç Ş. Septo-Optik Displazi: Olgu Sunumu. Turk J Ophthalmol 2014; 44: 149-151.
13.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Primer Açık Açılı Glokomda Goldmann Aplanasyon Tonometresi, Dinamik Kontur Tonometre ve Oküler Cevap Analizörü Sonuçlarının Karşılaştırılması. Glo-Kat 2014;9: 37-41.
14.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolman Cerrahisi ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granülom. Ret-Vit 2015;23: 262-264.
15.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Başer E. Göz içi basıncı yüksek glokom hastalarında başlangıç tedavisi olarak latanoprost ve dorzolamid/timolol fiks kombinasyon etkinliğinin değerlendirilmesi.JCEI 2014; 5: 604-607.
16.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Ret-Vit. 2016; 24(1):41-44
17.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Retina Dekolman Cerrahisi Sonrası Subfoveal Perflorokarbon. Ret-Vit 2014;22 : 55-58.
18.Kayıkçığlu Ö, Bilgin S. Ön kamara koruyucu altında modifiye derin skleral trabekülektomi cerrahisi sonuçlarımız. JCEI. 2014; 5: 544-547.
19. Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Skleral Çökertme. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2016;9(2):26-32
20. Toyran S. Bilgin S. Fakoemülsifikasyon Cerrahisinde Viskoelastik Madde veya İrrigasyon Vasıtasıyla Yapılan İntraoküler Lens İmplantasyonunun Postoperatif Göz içi Basınçlarına Etkilerinin Karşılaştırılması. MN Oftalmoloji. 2016; 23(4):210-213
21. Toyran S, Bilgin S, Karahan E, Uyar M, Akay F. Primer Açık Açılı Glokomda Görme Alanı ve Yüksek Çözünürlüklü Optik Koherens Tomografinin karşılaştırılması. Glo-Kat 2017;12:26-31.
22.Yılmaz O, Çavdar E, Bilgin S. Hipertansif Hastada Spontan Subkonjonktival Serohemorajik Kist Gelişimi. MN Oftalmoloji 2016; 23(1):50-51
23. Karahan E, Kartı Ö, Bilgin S, Kaynak S. Yırtıklı Retina Dekolmanı Tedavisinde Pars Plana Vitrektomiye Skleral Çökertme Eklenen Ve Eklenmeyen Hastaların Sonuçlarının Karşılaştırması. Ret-Vit. doi: 10.5336/ophthal.2016-51334
24.Kayıkçıoğlu Ö, Şahin B, Emre S, Bilgin S. Transskleral Diod Lazer Siklofotokoagülasyon Sonrası Silier Cisim Kalınlığının Ultrason Biyomikroskopi ile Değerlendirilmesi. Glo-Kat. 2016; 11(1): 044-047

Sözel Sunumlar
1.Uyar M, Bilgin S, Karahan E. et al. Comparison of the effects of subtenon injection of bevacizumab and interferon alfa-2a on corneal angiogenesis in an alkali burn induced model. 45th ECLSO European Contact Lens and Ocular Surface Congress. 16-17 October 2015
2.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S, Uyar M. Glokom hastalarında göz damlası uygulama tekniklerinin ve bu teknikleri etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi 2015.
3.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Ahmet Valv İmplantasyonu ve Fakoemülsifikasyon Kombine Cerrahisi. TOD XVII. “Glokom Video – Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.
4.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Glokom Cerrahisi Sonrası Ekspulsif Hemoraji Drenajı. TOD XVII. “Glokom Video – Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.
5.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S. Ekspres Tüp Eksplantasyonu. TOD XVII. “Glokom Video – Cerrahi Sempozyumu” 12-13 Aralık 2015.
6.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Emre S. Ön Kamara Koruyucu Altında Modifiye Derin Skleral Trabekülektomi Cerrahisi Sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi 2010.

Posterler
1.Bilgin S, Uyar M, Karahan E, Ün E, Topaloğlu A. Karotis İntima Media Kalınlığı ile Fovea ve Optik Disk Çevresi Koroid Kalınlığının İlişkisinin Değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi
2.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö, Can C, Taneli F. İntravitreal Ranibizumab Enjeksiyonunda Ölü Boşluk Sorunu. TOD 48. Ulusal Kongresi.
3.Bilgin S, Kayıkçıoğlu Ö. Klasik Retina Dekolmanı Cerrahisi Ve Pars Plana Vitrektomi Kombine Edilen Hastada Gelişen Konjonktival Granulom. TOD 48. Ulusal Kongresi.
4.Bilgin S, Seymenoğlu G, Gülhan C, Başer E. Oküler Cevap Analizörü ile Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Goldman Applanasyon Tonometrisi Ve Nonkontakt Tonometre İle Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Kongresi 2009
5.Bilgin S, Seymenoğlu G, Gülhan C, İlker S, Kayıkçıoğlu Ö. Tanıda Gecikilmiş Bir İntraorbital Organik Yabancı Cisim Olgusu. Tod 43. Ulusal Kongresi 2009
6.Bilgin S, İlker S, Türker İ, Çavdar E. Görme Keskinliği Tam Olan Multiple Skleroz Hastalarında Patern VEP Ve Görme Alanı Bulgularının Değerlendirilmesi. TOD 47. Ulusal Kongresi 2014
7. Bilgin S, İlker S. S. Olgu Sunumu: Tek Taraflı Görme Kaybının Nadir Bir Sebebi; Septo-Optik Displazi. Tod 47. Ulusal Kongresi 2014
8.Türker İ, Bilgin S, Uyar M. Sağlıklı Bireylerde Spectral OKT İle RNLF Ölçümlerinin Tekrarlanabilirliği. TOD 48. Ulusal Kongresi.
9.Türker İ, Bilgin S, Uyar M, Mağın M, Ün E, Cengiz H, Başer G, Altundal A. Katarakt Hastalarında Ultrasonik Pakimetri Ve Spectral Domain OKT İle Ölçülen Santral Kornea Kalınlıklarının Karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongresi.
10.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S, Alp Ş. Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Deksametazon İmplant Uygulanmasında Posturün Önemi. TOD 48. Ulusal Kongresi.
11.Kayıkçıoğlu Ö, Bilgin S, Eser E, Alp Ş. Yırtıklı Retina Dekolmanlarında PPV Ve Klasik Retina Dekolmanı Cerrahisi Uygulanan Olgularımızın Karşılaştırılması. TOD 48. Ulusal Kongresi.
12.Ün E, Uyar M, Bilgin S, Karahan E, Topaloğlu A Non-Sjögren Kuru Göz İle D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki. TOD 49. Ulusal Kongresi
13.Uyar M, Türker İ, Bilgin S, Mağın M, Kılıçaslan S, Cengiz H, Ün E. Psödoeksfoliasyonlu Hastaların Sensöri Nörinal İşitme Kaybı Açısından Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi.
14.Kocakaya A, Uyar M, Yıldırım S, Bilgin S, Topaloğlu A, Ün E. Sertraline başlanan çocuk hastada anizokori görülmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi
15.Uyar M, Ün E, Topaloğlu A, Bilgin S. İntravitreal Uygulamalarda İşlem Öncesi Dilatasyonun Lens Teması Açısından Önemi.. TOD 49. Ulusal Kongresi
16.Kayıkçıoğlu Ö, Kayıkçıoğlu M, Bilgin S, Erakgün T. Retinal Ven Dal Oklüzyonlarında Vasküler Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi
17. Ün E, Yıldırım H, Uyar M, Bilgin S, Başer G. İzmir İli Güney Bölgesinde Göz Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi.
18. Cavdar E, Ozkaya A, Ozkaya H, Bilgin S, Gultekin O, Babayigit M. HLA B27 Ve HLA B51 İn Behçet Olmayan Üveit Hastalarındaki Klinik Özellikleri, Tedavi Gereksinimleri, Oküler Komplikasyonlar Ve Görme Düzeyi Üzerinde Etkisi. TOD 47. Ulusal Kongresi 2014
19.Kayıkçıoğlu Ö, Seymenoğlu G, Bilgin S, Ulusoy O, Zorlu S. Diabetik Hastalarda Fokal – Grid Ve Panretinal Laser Uygulamalarında Pascal Lazer İle Standart Laser Parametrelerindeki Tedavilerde Gelişen Ağrı Miktarının Karşılaştırılması. TOD 45. Ulusal Kongresi 2011
20.Altundal A, Uyar M, Ün E, Başer G, Topaloğlu A, Bilgin S. Atipik Bir Okuler Toxoplazmozis Olgusu. TOD 48. Ulusal Kongresi.
21.Yıldırım H, Uyar M, Ün E, Topaloğlu A, Başer G, Bilgin S.Kadın Doğum Uzmanı Şalazyon Operasyonu Yaparsa. TOD 48. Ulusal Kongresi.
22.Kocakaya A, Karahan E, Uyar M, Yaman S, Topaloğlu A, Bilgin S. Transsfenoidal sinüs cerrahisi sonrası gelişen ani görme kaybı. TOD 49. Ulusal Kongresi