Doç. Dr. İlker Kiriş Kimdir?

Adı Soyadı: İlker Kiriş
Doğum Tarihi: 06.05.1972
Unvanı: Tıp Doktoru, Doçent Doktor

Öğrenim Durumu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans
Y. Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1995
Tıpta Uzmanlık Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi 2002
Doçentlik Kalp ve Damar Cerrahisi Süleyman Demirel Üniversitesi 2011

 Akademik Ünvanlar

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Doktor, Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 01.11.1996-15.09.2002
Uzman Doktor Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 02.01.2003-03.04.2006
Yardımcı Doçent Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 04.04.2006-05.10.2011
Doçent Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 06.10.2011-31.10.2011
Universal Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği 02.11.2011 – 28.11.2013
Şifa Üniversitesi Buca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Medifema Hastanesi

02.12.2013 – 28.01.2016

Şubat 2016 –

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
‘Koroner arter bypass cerrahisi sonrası erken dönemde aspirin direnci gelişme sıklığı ve tromboksan A2 üretiminin yetersiz inhibisyonu’
Tıpda Uzmanlık Öğrencisi: Hayrettin Özkan
Tez Danışmanı: İlker Kiriş
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, 2010.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
European Society for Vascular Surgery
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Ulusal Kardiyoloji Derneği
Ulusal Vaskuler ve Endovaskuler Cerrahi Derneği
Türk Tabipler Birliği

Ödüller
3. Kardiyoloji ve Kardiyovaskuler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya, 2007,   Sözlü Bildiri 1.lik Ödülü’: Kiriş, İ., İ. Tekin, N. Karahan, N. Yılmaz, R. Sütçü ve A. Öcal, ‘‘Iloprost attenuates the renal injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion in rats’’,
Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlilik (Board) Sınavı
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Yeterlilik Yönergesi’nde öngörülen şartları yerine getirerek girdiği yeterlilik sınavında başarılı olmuş ve 29 Mayıs 2011 tarihinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Ana Dalında yeterlilik belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yurtdışı Deneyim
Clinical attachment, Department of Cardiothoracic Surgery, John Radcliffe Hospital, Oxford University, Oxford, United Kingdom, 1-31 Mayıs 2008.

Yabancı Dil
İngilizce (Aralık 2004 ÜDS sınavı başarı puanı: 95)