BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Beyin Tümörü

Beyin tümörü beyinde yer alan hücrelerde çeşitli anormallikler yaşanması sonucu görülmektedir. Vücudumuzun en karmaşık organlarından biri olan beyin, çok sayıda göreve sahiptir ve kritik işlevleri yerine getirmektedir ancak beyin tümörü gibi rahatsızlıklarla zarar görebilir. Beynin dokusu, zarı, sinirleri, kemiği ve kas dokusundan oluşan beyin tümörleri birincil yani primer beyin tümörleridir. Vücuttaki başka bir organdan kaynaklı olarak oluşan ve beyinde vuku bulan tümörler ise ikincil yani sekonder beyin tümörleridir. Her iki tümör çeşidi de çevrelerindeki ödemle birlikte beyinde ağır tahribata yol açabilirler.

Beyin tümörü oluşumunun hücresel sebeplerinden biri beyin hücrelerinin standart süreçte oluşup, gelişip, büyüyüp yaşlanan hücrelerin yok olmamasıdır. Normalde hücreler gelişimini tamamladıktan sonra ölürler ve yerlerini yeni hücreler alır. Bazı durumlarda ise hücreler kontrolsüz şekilde çoğalmaya başlarlar ve bu ihtiyaç fazlası hücreler de beyin tümörünü oluşturabilir. Ancak unutulmamalıdır ki her tümör kanserli anlamına gelmez, vücudun koruma mekanizması devreye girdiğinde iyi huylu tümörlerin oluştuğu da gözlemlenmiştir.

Beyin Tümörü Tipleri Nelerdir?

Birincil beyin tümörleri yani doğrudan beyin hücrelerinden kaynaklı gelişen beyin tümörleri iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılmaktadır. İkincil yani sekonder olarak adlandırılan ve asıl oluşumu vücudun farklı organlarından kaynaklı tümörlerse ayrı bir kategoride değerlendirilir. Bunlara metastaz denilmektedir.

Beyin Tümörü Görülme Nedenleri Nelerdir?

Beyin tümörlerinin net sebebi henüz bilinmemekle beraber, genetik olarak insanlarda beyin tümörü oluştuğu gözlemlenmiştir. Cinsiyete göre değerlendirildiği zaman erkeklerde beyin tümörü görülme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Aynı zamanda her yaş grubundan bireylerde beyin tümörü görülebilir, ancak ilerlemiş yaşın beyin tümörü olasılığını artırdığı da gözlemlenmiştir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörü çeşitli belirtilere sahiptir ancak bu belirtiler farklı hastalıklarla bağlantılı olabilir veya insanlar tarafından önemsenmeyebilir. Dolayısıyla yaşadığınızda size doğrudan beyin tümörü işaret edecek bir belirti söz konusu değildir.

Baş ağrısı, bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, bayılma, dengede kalmada zorlanma ve birtakım yürüyüş bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik, güç kaybı, unutkanlık başlangıcı, kişilikte farklılaşmalar ve konuşma problemleri beyin tümörünün başlıca belirtileridir. Bu belirtilerden bazıları farklı hastalıklara yorulabilir veya günlük yaşantısının bir getirisi olarak düşünülebilir ancak her biri hem farklı hastalıkların hem de beyin tümörünün habercisi olabilmektedir. Bu sebeple özellikle bu yakınmaları şiddetli yaşayan bireylerin kontrole gitmeleri önerilmektedir. 

Beyin Tümöründe Tanı Uygulamaları Nelerdir?

Günümüz tıbbının geldiği nokta ve teknoloji imkanlarıyla beyin tümörü tanısı koymak oldukça kolaylaşmıştır. Kişinin sahip olduğu belirtiler doğrultusunda doktora başvurduktan sonra nörolojik muayene aşamasına geçilir. Günümüzde görüntüleme yöntemleri tümörlerin boyutu, cinsi ve yerleştiği noktayla alakalı çok sayıda bilgiye ulaşılmasını sağlar. Beyin tomografisi ve manyetik rezonans ölçümü bu görüntüleme yöntemlerinin başlıcalarıdır.

Kontrol altında tutulan ve belirli periyotlarla izlenen tümörlerin boyutlarında ve şekillerinde oluşan farklılıklar neticesinde doktor biyopsi uygulaması talep edebilir. Bazı durumlarda tümör teşhis edildiği anda biyopsi uygulanabilir. Biyopsi uygulamasıyla tümörün olabilecek en kapsamlı analizi gerçekleştirilir.

Beyin Tümöründe Tedavi Uygulamaları Nelerdir?

Beyin tümöründe birkaç farklı tedavi uygulaması vardır. Tümörün yer aldığı bölge, tümörün boyutu, tipi ve hastanın diğer kişisel özelliklerine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir. Bu tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. İyi huylu tümörlerin cerrahi yollarla çıkarılması günümüzde başarı oranı oldukça yüksek bir operasyondur. Eğer iyi huylu tümörün tamamı cerrahi operasyonla çıkarılırsa ek bir tedavi uygulamasına gerek kalmadan problem çözülmüş olacaktır. Kötü huylu tümörlerde ise süreç bu kadar hızlı sonuçlanmayabilir. Cerrahi operasyon ardından kötü huylu tümör tam olarak alınamayabilir ve bu durumda mutlaka radyoterapi veya kemoterapi uygulamalarına başvurulmaktadır.

Radyoterapi uygulamaları çoğunlukla ameliyattan sonra başlanan tedavi uygulamaları olmakla birlikte bazı durumlarda ameliyatsız radyoterapi müdahalesi de yapılabilir. Burada amaç yüksek enerjili ışınlar kullanılarak problemli dokuların duraklatılması, kontrol altına alınması, küçültülmesi ve yok edilmesi amaçlanır. Bu işlemler esnasında sağlıklı beyin dokusuna zarar vermemek oldukça önemlidir.

Omurilik Tümörleri

Omurilik, beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında iletişim sağlayan ve beyinde gelişen aktivitelerin bu bölgelere taşınmasını sağlayan sinir dokusundan meydana gelmektedir. Omurga ise bu yapının korunmasını sağlayan 23 tanesi hareket edebilen toplam 33 kemikten oluşan bir sistemdir. Dolayısıyla vücudun oldukça kritik bir bölgesidir. Omurga iskelet sisteminin temelini oluşturan yapıdır ve ondan bağımsız hareket dahi etmek mümkün değildir. Elbette bu yapının çeşitli hastalıklarla tahribat görmesi muhtemeldir.

Omurga, omurilik ve buna bağlı yapılar üzerinden gelişen tümörler omurilik tümörleri olarak adlandırılmaktadır. Boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu gibi omurga boyunca uzanan her bölgede gelişebilen omurilik tümörleri iyi huylu veya kötü huylu olabilirler. Diğer tümör rahatsızlıklarında olduğu gibi vücuttaki hücrelerin kontrolsüz hareketlerinden kaynaklıdırlar. Hücrelerin vücutta çok sayıda işlevi vardır ancak bu işlevlerini sürdürürken büyür, gelişir, yaşlanır ve yok olurlar. Yok olan hücrelerin yerine yeni hücreler gelir. Bazı anormal durumlarda hücreler yok olmayabilir veya yerine gelen hücreler kontrolsüzce çoğalarak ihtiyaç fazlası bir hücre grubu oluşturabilir. Bu durumlar tümör oluşumuna sebebiyet vermektedir.

Omurilik tümörleri, omurilik, omurga ve buna bağlı sistemlerden kaynaklandığı gibi; bazı durumlarda diğer organların anormallikleriyle oluşan ve omuriliği etkileyen tümör gelişimleri de söz konusudur.

Omurilik Tümörü Belirtileri Nelerdir?

Omurilik tümörünün başlıca belirtisi bulunduğu bölge merkezli olarak ortaya çıkardığı ağrılardır. Ağrı genellikle tümörün kendisinden kaynaklı gelişmez. Tümörün bulunduğu konumdaki varlığından kaynaklı olarak yapılan hareketler üzerinden ağrı oluşur. Dolayısıyla aktivite arttıkça buradaki ağrının boyutu da artar.

Omurilik tümörleriyle birlikte ayrıca kol ve bacaklarda kuvvet ve his kaybı yaşanabilir. Göğüs bölgesinde, kollarda ve bacaklarda uyuşmalar meydana gelebilir. Yürüme zorlukları başlayabilir. Skolyoz gibi rahatsızlıkların tetiklenmesine neden olabilir. Omurilik kol, bacak gibi alanlarla beyin arasında ilişki kurduğu için bu tip rahatsızlıkların yaşanması oldukça muhtemeldir. Omurilik tümörleriyle birlikte ayrıca ağrı ısı duyusunda azalma, bağırsak ve mesane kontrolünde dengesizlik ve felç durumu yaşanabilir.

Omurilik Tümörü Teşhisi

Öncelikli olarak çeşitli yakınmalarla doktora başvuran hastaların muayenesi gerçekleştirilir. Günümüz teknolojisinin ilerlemesi ve tıbbın geldiği noktada tümörlerin tespit edilmesi oldukça kolaydır. Muayene ve doktor-hasta diyalogu üzerinden çeşitli görüntüleme tetkikleri talep edilebilir. Bunların en çok başvurulanları manyetik rezonans görüntülemesi ve tomografidir. Ayrıca elektromyelografi yani EMG de ek tetkik olarak talep edilebilir ve cerrahi uygulamaların planlamasında fayda sağlar.

Omurilik Tümörü Tedavisi

Omurilik tümörü eğer iyi huyluysa genellikle cerrahi operasyonla dışarı çıkarımı sağlanır. Bu işlem başarı oranı oldukça yüksek bir cerrahi uygulamadır ve genelde tam iyileşme sağlanması mümkündür.

Kötü huylu tümörlerde ise tedavi uygulamaları farklılaşabilir. Öncelikle omurilik tümörü kötü huyluysa, onun tipinin belirlenmesi esastır. Bu şekilde tüm tedavi uygulamasının planlamasına başlanabilir. Bunun için tümörden parça alınarak detaylı analizi yapılabilir. Hastanın genel durumunda ciddi anlamda negatif etkiler başlamışsa tedavi işlemleri doğrudan cerrahi uygulamalarla başlayabilir.

Omurilik bölgesinde ameliyat gerçekleştirmek demek mikrocerrahi uygulamalarının kullanılması demektir çünkü bu bölgede çok sayıda sinir bulunmaktadır ve en küçük problem bile büyük etkiler yaratabilir. Dolayısıyla omurilik tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon yapılır, bu sistem olası kötü zararların takibini yaparak öncesinde doktoru yönlendirecek bilgileri sunabilir. Omurilik tümörlerinde cerrahi operasyonda başarı kritiktir, bu sebeple alanında profesyonel operatörlerle çalışılması oldukça önemlidir.

Radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavi uygulamaları da elbette omurilik tümörleri için de kullanılabilir. Burada tümörün cinsi, oluşumu, şekli ve boyutuna göre; ayrıca hastanın kişisel durumuna göre uygun olan yöntem seçilir.

WhatsApp
Top