BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin insan vücudunda yer alan en komplike organlardan bir tanesidir. Tüm vücudun yönetim, birim, bilinç merkezi, ana işletim mekanizmasıdır. Vücutta yer alan organizmaların işlevlerini denetler, duyum ve diğer faaliyetlerin gerçekleşmesinde rol oynar. Kafatasının üstünde, beyin zarı denilen maddeyle çevrimi iyi yarım sinir küresinden oluşan bir organdır. Sinir hücreleri olan nöron ve bağlantı noktaları olan sinapslarla birbirine bağlı olan beyin, tüm algılama, düşünce, duygu mekanizmalarının yaşandığı organdır.

Bu kadar karmaşık bir organda elbette sağlık için tehlikeli durumların yaşanması da söz konusudur. Beyin damar hastalıkları da bu kategoride incelenmesi gereken hastalıklar grubudur. 

Beyin Damar Hastalıkları

Beyin damar hastalıkları, beyin damarlarının birtakım sebeplerden kaynaklı olarak tıkanması, daralması veya yırtılmalar neticesinde içerideki kanın dışarı çıkması sonucu meydana gelmektedir. İnme olarak adlandırılan durumlar da beyin damar hastalıkları arasında yer almakla birlikte, beyin damarlarındaki tıkanma ve daralmalar sonucu damarın bir şekilde yırtılarak kanın beynimizin içine aktığı durumlar beyin kanaması olarak adlandırılmaktadır.

Beynin günlük yaşamda üstlendiği görevler saymakla bitmez. Beyin damar hastalıklarıyla bu görevler aksayabilir ve kişi için problemli senaryolar oluşabilir. Beyin damar hastalıkları, bilinçte bozukluk, felç, kısmi felç, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu, denge kaybı gibi çok sayıda problemle karşı karşıya bırakabilir. Çünkü beyin damar hastalıklarıyla birlikte beyin fonksiyonlarında tahribat meydana gelebilir ve beyin tam kapasitede sağlıklı bir şekilde çalışamaz hale gelir.

Beyin Damar Hastalıklarına Karşı Savaşın Önemi 

Beyni etkileyebilecek hiçbir faktör hafife alınmamalıdır. Beyin damar hastalıklarının olağan veya geçici süreçler içerdiği sanmak büyük bir yanılgıdır. Bu tip durumlarla karşılaşmış hastalar, alanında uzmanlaşmış doktorlarıyla birlikte yaşadıkları problemi kontrol altına almakla kalmamalı ve ileride oluşabilecek her türlü komplikasyon için önemlini almalı, tedavisini olmalı ve gerekirse hayat tarzını değiştirmelidir. Ancak bu şekilde ileride çok daha tehlikeli olabilecek ancak şu an hafif görünen durumlar tamamen kontrol altında tutulabilir.

Beyin damar hastalıklarına gereken önemin gösterilmesi şiddetle önerilmektedir çünkü beyin damar hastalıkları kalp ve kanser hastalıklarından sonra dünyada en çok ölüm sebebinin gerçekleştiği durumları oluşturmaktadır. Aynı zamanda hasar verme, vücutta tahribat bırakma sıralamasında birinci sıradadır. Nöroloji branşının ilgilendiği hastalıklar içinde beyin damar hastalıkları en sık rastlanan hastalık grubudur. 

Beyin damar hastalıkları her yaş grubundan insanda görülebilmektedir ancak ilerleyen yaşlarla birlikte risk faktörü artmaktadır. Ayrıca kişi  mevcut hastalıkları sebebiyle de beyin damar hastalıkları risk grubunda olabilir. Bu sebeple özellikle yaşlı bireylerin çeşitli taramaları düzenli olarak yaptırmaları önerilmektedir.

Beyin Damar Hastalıklarının Önüne Geçmek Mümkün Müdür?

Günümüzde hala bu konuyla alakalı çeşitli teşhis ve tedavi araştırmaları sürmektedir. Beyin damar hastalıkları yüksek oranda sakat bırakma riski içermesiyle birlikte, yaşamı tehdit edici etkileri de çok yüksektir. Bu sebeple hala bu alanda ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Şu anda beyin damar hastalıklarına yakalanmamak adına yapılabilecek çözümler, buna sebep olacak diğer hastalıkların tedavileri üzerinden gerçekleşmektedir.

Beyin damar hastalıkları için kişinin risk grubunda olması ileri yaşından kaynaklı olabilir ancak halihazırda sahip olduğu hastalıkların da etkisi büyüktür. Özellikle hipertansiyon gibi kan basıncını yükselten ve damarlara zarar verme etkisi bulunan hastalıklar tehlike yaratabilir. Ayrıca hiperlipidemi, diyabet, obezite, hiperürisemi gibi hastalıkların da beyin damar hastalıklarını tetikleyici özellikleri bulunmaktadır.

Beyin damar hastalıkları genetik olarak taşınan birtakım problemler üzerinden de gerçekleşebilir. Bireyin genetik kodunda bu rahatsızlıklara yatkınlık olabilir, ailedeki kalp hastalıkları, enfeksiyon öyküleri bu tip rahatsızlıkların temelini atabilir veya birey doğuştan gelen damar problemlerine sahip olabilir. Bu tip durumlar olduğunda kişi daima kontrol altında tutularak daha büyük problemlerin önüne geçilmesi mümkündür. Yani beyin damar hastalıklarında savaşla en önemli faktörlerden biri, tehlike oluşturabilecek mevcut hastalıkların iyileştirilmesidir.

En önemlisi kişi sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıkların tüketimiyle vücutta anormalliklerin oluşumuna sebebiyet verebilir ve çeşitli damar rahatsızlıklarına davetiye çıkarabilir. Kötü alışkanlıklar ve aktivitesiz bir hayat çok sayıda hastalıkla karşı karşıya gelme ihtimalini artıracaktır ve bu hastalıklar çeşitli beyin damar hastalıklarını tetikleyebilir.

Kişi sağlığı için bu tip kötü alışkanlıkları bırakmalı, rahatsızlıkları konusunda bilinçlenerek vücudunda oluşabilecek komplikasyonları öğrenmeli ve günlük yaşamını buna göre dizayn etmelidir.

WhatsApp
Top