BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Artroskopik Omuz Ameliyatları

Omuz etrafını çevreleyen sinir paketleri, lifler ve kas gruplarıyla gövdenin kollarla birleştiği bölgede yer alan iri eklem noktalarından biridir. Günlük hareketlerin birçoğunda aktif olarak faydalanılan bu bölge çeşitli sakatlıklarla hasar görebilir. Birbirinden farklı çok sayıda rahatsızlık ve buna bağlı olarak geliştirilmiş tedavi yöntemleri mevcuttur. Bunlardan biri de hem teşhis hem tedavi için başvurulan artroskopi müdahaleleridir. 

Artroskopi uygulamaları iki ya da birkaç kesi açılarak gerçekleştirilir. Bu kesiler içinden geçirilen minik tüp şeklindeki optik cihazlar görüntülemeyi sağlar. Lokal anestezi altında yalnızca teşhis için kullanılabileceği gibi genel anestezi altında doğrudan tedavi için de artroskopi uygulamalarına başvurulabilir. 

Omuz Hastalıkları ve Artroskopi Uygulamaları

Tekrarlayan Omuz Çıkıklıkları

Omuz çıkması özellikle sporcular için iyileşme süreci uzun sürebilen, herhangi bir birey için de hayat standardını oldukça düşüren rahatsızlıklardan biridir. Kişi tekrarlayan omuz çıkması problemiyle karşı karşıya kaldığında hayatını daima bu duruma dikkat ederek idame ettirmesi gerekir. Omuz artroskopisi üç minik kesi ile girilerek omuz eklemi ve çevresindeki hasarın onarılmasıyla başlar. Yaşanılan problemin boyutuna göre farklı tedavi uygulamalarına başvurulur. Ancak en yaygın omuz artroskopisinde omuz eklemi çevresi onarıldıktan sonra, omuz yuvasının ön kısmında bulunan kıkırdak doku 3-5mm boyutlarda bir vida yardımıyla kemiğe tutturulur. Bu vida organik olarak tercih edilirse zamanla kemikleşecektir. 

Fizik tedavi eşliğinde devam edecek olan tedavi süreci cerrahi uygulamayı desteklemekte oldukça faydalıdır. Bu yöntemin az ağrı, az iz ve kolay rehabilitasyon süreçleri içermesi hastalar açısından rahatsızlığın atlatılmasında yardımcı faktörlerdir. İlk ayın askıyla geçileceği sürede zamanlar egzersizler artırılır ve 6 aylık bir süre içinde tüm faaliyetlerin yeniden başlaması mümkündür. 

Omuz Sıkışma Sendromu

Özellikle tenis, basketbol gibi kişinin kolunu uzun süre başının üstünde kullandığı sporlarda omuzda birtakım komplikasyonların oluşması muhtemeldir, bu durum rotator manşet ve bursalarda problem yaşanmasına neden olabilir. Tıbbi bir terim olan bursa, içi sıvı dolu ve etrafı zarla çevrili keseciklerdir. Bu rahatsızlıklarla karşı karşıya kalındığında kol hareketlerinde aksama meydana gelebilir ve bu aksayan hareketler kol ve omuz bölgesinde ağrılar oluşturabilir. Bursit ve tendinit gibi sıkışmaya bağlı ek problemler de gözlemlenebilmektedir. 

Artroskopi uygulamalarıyla birlikte kalınlaşmış ve şişmiş bursa alınabilir ya da problemli doku tıraşlanabilir. Uygulama esnasında doktorun gözlemlediği durumlar üzerine korakoakromiyal bağın kesilmesine de başvurulabilir. Tüm bu işlemler kişinin kolunu eskisi gibi rahat ve ağrısız hareket ettirmesi için uygulanmaktadır. 

Kapsül Esnemesi

Omuz çıkması gibi başka sakatlıkların tetiklemesiyle oluşabileceği gibi kişinin günlük hareketleri esnasında yaptığı ters hareketler ya da darbeler de omuz kapsülünün esnemesine neden olabilir. Bu gevşemiş tabaka eklemin rahat hareket edebilmesi ve yerinde sağlam bir şekilde durabilmesinin önünde bir engeldir. 

Artroskopi uygulamasıyla gevşemiş kapsül tabakası içeri katlanarak yine içeriden gerçekleşen dikiş işlemiyle toparlanır. Tekrar gerginliğin sağlandığı takdirde omuz hareketleri normale döner ve eklem yerinde sağlam bir şekilde durmaya devam eder. 

Rotator Manşet Yırtığı

Omuz kolların her yöne hareket etmesini sağlamak amacıyla oldukça esnek hareket edebilen eklemlerden biridir. Bu esneklik beraberinde çok kullanıma bağlı problemler meydana getirebileceği gibi, ani hasarlara karşı sıkıntı yaşanması da mümkündür. 

Rotator manşet yırtığı bu rahatsızlıklardan biridir. Tendonda yırtık, kolda güçsüzlük ve hareketlerde kısıtlanmaya yol açacaktır. Ameliyatla birlikte yırtık doku alınarak tendon kısaltılır ve kirişler yeniden kemiğe bağlanır. Çıpalar, vidalar ve dikiş uygulamalarıyla cerrahi süreç sonuçlandırılır.

Artrit ve Serbest Cisimler

Daha çok romatizmal hastalıklar yoluyla oluştuğu bilinen artrit aslında kullanım ve yaşla bağlantılı olarak eklemdeki kıkırdağın almış olduğu hasardır. Çeşitli yaralanmalar yoluyla da artrit oluşabilir. Eklem içinde gerçekleşen yıpranmalar, kemik ve kıkırdak gibi serbest cisimlerin oluşumunu tetikler ve kemik çıkıntılarının meydana gelmesini neden olur.

Cerrahi müdahale ile öncelikle kemik çıkıntıları, serbest cisimler temizlenir ve pürüzlü kemik dokuları düzgünleştirilir. Tekrar sağlıklı kıkırdak dokusunun oluşabilmesi için kemikte törpüleme, kazıma yöntemlerine de başvurulabilir. 

Labrum Yırtılması

Labrum yırtılması ile karşı karşıya kalındığında kişi hareketlerinde tıkanma hissedebilir. Tıkanan eklem hareketleri dışında, omzumuzun dışarıya doğru kaydığını gözlemlemek de mümkündür. Hatta labrum yırtılması omuz çıkığına sebebiyet verebilir. 

Omuz ekleminin yeniden sağlam hale getirmek için labrum yırtığı dikilmelidir. Bulunduğu kemik yuvasına dikiş ve çıpa işlemleriyle tutturulur ve bu çıpalar da dikişler yardımıyla sabitlenir. Amaç bağlama uygulamasıyla labrumun yeniden sabitlenmesi ve hareketlerimizde meydana gelen tıkanıklığın sona erdirilmesidir. 

Artroskopik Omuz Ameliyatları Sonrası Rehabilitasyon

Artroskopik omuz ameliyatları omzun eski gücünü, hareketliliğini ve performansını kazanması için atılmış ilk adım olabilir ancak unutulmamalıdır ki cerrahi müdahale sonrası davranışlar da kalıcı bir iyileşme için oldukça belirleyicidir. Hastanın durumuna göre bir ya da birkaç gün hastanede kalınabilir. Kişinin kolu bir süre askıda kalacaktır ve bu süreyi genellikle yatak istirahatiyle geçirmek gerekir. Antibiyotikli ağrı kesiciler ilk günlerde rahatlama sağlanmasında etkili olacaktır. Bu ağrı kesicileri şişliği önlemesi adına buz uygulamaları takip edebilir.

Artroskopi uygulamaları sonrasında hastanın uyması gereken bir fizik tedavi programı çıkarılmaktadır. Bu fizik tedavi uygulamaları iyileşme sürecini hızlandırdığı gibi, omzun eski hareketliliğini kazanması için de olmazsa olmazdır. Başlarda hafif acı ve ağrı hissedilebilse de fizik tedaviye devam etmek bu komplikasyonları ortadan kaldırarak kısa bir sürede iyileşmeyi sağlayacaktır. 

WhatsApp
Top