BİLGİ ve RANDEVU FORMU

Detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar

Aort cerrahisi ve anevrizmalar kalp ve damar cerrahisine ait önemli protokoller içeren ameliyatlar ve hastalıklardır. Aort cerrahisi ve anevrizmalar için öncelikle aort damarı, işlevleri ve anevrizmaların incelenmesi gerekmektedir. 

Aort Damarı Nedir ve İşlevleri Nelerdir?

Aort damarı tüm kan dolaşımı sisteminin odak noktalarından biridir ve kalbin sol karıncığından çıkmaktadır. Kalbin kanı toplaması, akciğerlerde oksijen yönünden zenginleştirmesi ve daha sonra tüm vücuda ve kana ihtiyaç duyan organlara yayması aort damarı üzerinden gerçekleşmektedir. Vücuda kan dağılımı aort ile gerçekleşir ve aort damarı vücuttaki en büyük damar olma özelliğine sahiptir.

Vücudumuzdaki kan dolaşımı damar sistemleri üzerinden gerçekleşir ve aort damarı bu sistem içinde ana kaynak rolünü üstlenir. Bunun sebebi de kalpten çıktıktan sonra göğüs ve karın boşluğunda devam etmesi ve bu devamlılık esnasında tüm organlara farklı damar dalları vermesidir. 

Anevrizma Nedir?

Anevrizmaların temelinde balonlaşma süreçleri yer almaktadır. Atardamarlar üzerinde gelişen anevrizmalar bu damarların bazı bölgelerinde normal çapın balonlaşarak genişlemesi ve anormal durumlar oluşmasına sebebiyet verir. Tüm balonlaşarak damar genişlemeleri anevrizma olarak nitelendirilmez, küçük çaplı olanlar ektazi olarak teşhis edilmektedir. Ancak 1.5 katın üstüne çıktığı durumlar çoğunlukla anevrizma olarak değerlendirilir. Anevrizmalar ölümcül sonuçlar doğurabilir çünkü büyümesi ileri seviyeye çıkmış ve patlamak için yeterince gelişmiş anevrizmaların patlaması ölümcül kanamaların oluşmasını tetiklemektedir.

Anevrizmaların Gerçekleşme Nedenleri Nelerdir?

Anevrizma oluşumunun çok sayıda sebebi vardır, gerek hastalıklar gerek kötü alışkanlıklar anevrizma oluşumuna sebebiyet verebilir. Damar sertleşmesi, kireçlenmesi üzerinde anevrizma gelişe ihtimali söz konusudur. Hipertansiyon kontrol altına alınamadığı takdirde damar içi basınçla beraber anevrizma gelişimine sebep olabilir. Genetik yatkınlık, göğüs travmaları, bazı enfeksiyonlar anevrizma oluşumunu tetikleyebilir.

Sigara tiryakiliği anevrizma oluşumunda oldukça önemli bir sebeptir. Aşırı kilo, obezite ve morbid obezite gibi ilerledikçe çok sayıda problem çıkaran hastalıklar da anevrizmaya sebep olabilir. Kokain gibi uyuşturucu maddelerin de anevrizma oluşumunda etkisi olduğunu düşünülmektedir. Dolayısıyla bireyin hayat tarzındaki problemler anevrizma kökenli ciddi problemler yaşamasına sebebiyet verebilir.

Aort Anevrizması Nedir?

Anevrizmalar atardamarların çeşitli bölgelerinde oluşabilir ancak aort anevrizmaları aort damarının üzerinde anevrizma oluşumunun başlaması anlamına gelmektedir. Bu da kalpten çıkış göğüs ve karın boşluğunda ilerleyen aort damarının bu bölgelerde anevrizma ile balonlaşması anlamına gelmektedir.

Anevrizma Belirtileri Nelerdir?  

Anevrizmalar çoğunlukla kendini gösteren bir hastalık değildir ve gizli bir şekilde ilerlemektedir. Aynı zamanda yavaş gelişen bir hastalık olduğu için uzun zaman içinde büyümesini tamamlayıp ciddi problemler oluşumuna sebebiyet verir ve bu süre zarfında hiçbir şey hissettirmemesi ihtimaller dahilindedir. Ancak aort damarı üzerinde bulunduğu yere göre bazı rahatsızlıkların ve yakınmaların oluşumu gözlenebilir. Örneğin kalpten çıkış bölgesinde olduğu takdirde aort kapak yetmezliği, soluk borusu yakınlarındaysa nefes darlığı, karın bölgesindeyse karın ve sırt ağrısı gibi yakınmalara neden olabilir. 

Anevrizmalar bu sebeplerden ötürü teşhisi zor hastalıklardır. Çeşitli yakınmalar üzerinde doktora gidildiğinde ve teşhis sürecindeki birtakım şüpheler üzerine teşhis çalışmalarıyla ortaya çıkarılabilir. Fiziksel muayeneyi takiben röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi, MR, anjiyografi gibi yöntemlerle teşhis sağlanabilir. Ancak semptomlara neden olmadığında anevrizmalar aniden patlayabilir ve bu durum acil serviste fark edilebilir. Böyle durumlarda doğrudan cerrahi müdahalenin aciliyetle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Anevrizma Tedavisi ve Cerrahi Uygulama Seçenekleri Nelerdir?

Anevrizma tedavisinde erken teşhis oldukça önemlidir. Kan damarlarının rahat bir şekilde çalışabilmesi ve anevrizma patlamasının önlenmesi için ilaç uygulamaları mevcut olmakla birlikte, anevrizmaların belli bir büyüklüğe ulaşmalarıyla birlikte cerrahi operasyon gereklidir. 

Aort kökünde gerçekleşen anevrizmalar sonucunda aort kapak seviyesinden itibaren değiştirilmektedir. Bu durum aort kapağına müdahale de gerektirir. Aynı zamanda aort kapakçığının korunduğu cerrahi yöntemler de mevcuttur. Hastanın durumuna göre değişim yapılmadan yalnızca onarım da yapılabilmektedir. Bu operasyonlar stentler ile gerçekleştirilmektedir. 

Anevrizmanın cerrahi tedavileri açık veya kapalı yöntemle yapılabilmektedir. Uzun yıllardır uygulanan açık ameliyata kıyasla son yıllarda gittikçe daha sık başvurulan kapalı ameliyat ile daha az travmatik sonuçlar alınması mümkündür.

WhatsApp
Top